Thư mẫu để sửa đổi IEP hiện có cộng với việc ghi lại IEP

Publications

Thư mẫu để sửa đổi IEP hiện có cộng với việc ghi lại IEP

Cập nhật thư mẫu này để yêu cầu khu học chánh của bạn tổ chức một cuộc họp IEP cho học sinh của bạn. Nếu bạn muốn ghi âm cuộc họp, hãy đảm bảo sử dụng ngôn ngữ tùy chọn.