Mẫu Thư gửi Giám đốc SPED lại Sự bất đồng từ cuộc họp IEP

Publications

Mẫu Thư gửi Giám đốc SPED lại Sự bất đồng từ cuộc họp IEP

Cập nhật thư mẫu này để yêu cầu giám đốc giáo dục đặc biệt của bạn giúp đỡ để giải quyết bất đồng với nhóm IEP của con bạn. Để tìm hiểu thêm về cách viết thư cho Giám đốc Giáo dục Đặc biệt của học khu, hãy đọc “Con đường dẫn đến giải pháp”.