Sulat ng Template kay SPED Director na muling hindi pagkakasundo mula sa pagpupulong ng IEP

Publications

Sulat ng Template kay SPED Director na muling hindi pagkakasundo mula sa pagpupulong ng IEP

I-update ang sulat ng template na ito upang hilingin sa iyong espesyal na direktor ng edukasyon para sa tulong upang malutas ang hindi pagkakasundo sa koponan ng IEP ng iyong anak. Upang matuto nang higit pa tungkol sa pagsusulat sa Special Education Director ng iyong distrito, basahin ang "The Road to Resolution."