Toolkit sa Pag-uugali at Disiplina

Toolkit sa Pag-uugali at Disiplina

Image of a young bow in a classroom. He looks frustrated and has his head in his hands looking down

Pagtatanggi: Ang mga materyales na ito ay nakabatay sa batas sa panahon na isinulat namin ang mga ito. Pinipilit naming i-update ang aming mga materyales; gayon pa man, ang mga batas ay regular na nagbabago. Kung gusto mong makasiguro na hindi nagbago ang batas, kontakin kami o iba pang legal na mapagkukunan.