Template para sa Reklamo ng CDE Tungkol sa COVID-19 Mga Pagsara sa Paaralan

Publications

Template para sa Reklamo ng CDE Tungkol sa COVID-19 Mga Pagsara sa Paaralan

I-update ang reklamo sa pagsunod sa template na ito upang sabihin sa CDE kung nabigo ang iyong distrito ng paaralan na sumunod sa IEP ng iyong anak o espesyal na edukasyon dahil sa COVID-19 sa huling 365 araw. Upang matuto nang higit pa tungkol sa Mga Reklamo sa Pagsunod, basahin ang "Ang Daan sa Resolusyon."