CDE- ի բողոքի ձևանմուշ COVID-19 դպրոցների փակման վերաբերյալ

Publications

CDE- ի բողոքի ձևանմուշ COVID-19 դպրոցների փակման վերաբերյալ

Թարմացրեք այս ձևանմուշի համապատասխանության բողոքը ՝ CDE- ին տեղեկացնելու համար, եթե ձեր դպրոցական շրջանը չի համապատասխանել ձեր երեխայի IEP- ին կամ հատուկ կրթությանը COVID-19- ի պատճառով վերջին 365 օրվա ընթացքում: Համապատասխանության բողոքների մասին ավելին իմանալու համար կարդացեք «Լուծման ճանապարհը»: