Mga Kamakailang Pagbabago sa Workweek Exemptions para sa mga Provider ng In-Home Supportive Services (IHSS) at Waiver Personal Care Services (WPCS)

Publications
#5603.08

Mga Kamakailang Pagbabago sa Workweek Exemptions para sa mga Provider ng In-Home Supportive Services (IHSS) at Waiver Personal Care Services (WPCS)

Ang publikasyon na ito ay para sa mga taong tumatanggap ng In-Home Supportive Services (IHSS) at Waiver Personal Care Services (WPCS) at mga taong nagbibigay ng kanilang pangangalaga. Ang publikasyon na ito ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa kung paano humiling ng exemption sa maximum na bilang ng oras na ang ilang provider ay maaaring makapagtrabaho bawat buwan sa mga programa ng IHSS at WPCS. Sa pamamagitan ng exemption, ang mga provider ay maaaring magtrabaho nang hanggang 360 oras bawat buwan.