Pinapangasiwaang Pangangalaga (Managed Care) ng Medi-Cal: Mga apela at Hinaing

Publications
#5606.08

Pinapangasiwaang Pangangalaga (Managed Care) ng Medi-Cal: Mga apela at Hinaing

Ano ang maaari kong gawin kung hindi ko gusto ang isang bagay na ginawa ng aking plan na pinapangasiwaang pangangalaga ng Medi-Cal?

Ang California mula noong Hulyo 1, 2017, ay sinusunod ang bagong mga regulasyon ng pederal tungkol sa kung paano mong iaapela ang isang desisyon o hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga benepisyo, at tungkol sa kung paano mo idulog ang ibang bagay sa atensyon ng plan na pinapangsiwaang pangangalaga sa pamamagitan ng hinaing. 

 

 

Click links below for a downloadable version.