Pagtanggap ng Communication Supports (Mga suportang Pangkomunikasyon) sa pamamagitan ng Medi-Cal

Publications
#7151.08

Alam mo ba na kung makatatanggap ka ng Medi-Cal at ginagawang mahirap sa iyo ng iyong kapansanan para makipag-ugnayan ka, maaaring magbayad ang Medi-Cal para sa communication supports na kailangan mo?

 

Mag-click sa ibaba para sa isang buong nada-download na bersyon.