دریافت پشتیبان های ارتباطی از طریق Medi-Cal

Publications
#7151.16

دریافت پشتیبان های ارتباطی از طریق Medi-Cal

آیا می دانید که اگر Medi-Cal دریافت کنید و مشکل معلولیت شما، برقراری ارتباط را برای شما دشوار سازد، ممکن است Medi-Cal هزینه پشتیبان های ارتباطی موردنیاز شما را پرداخت کند؟

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

آیا می دانید که اگر Medi-Cal دریافت کنید و مشکل معلولیت شما، برقراری ارتباط را برای شما دشوار سازد، ممکن است Medi-Cal هزینه پشتیبان های ارتباطی موردنیاز شما را پرداخت کند؟

1.    Medi-Cal چیست؟

Medi-Cal برنامه Medicaid در California (کالیفرنیا) است. Medi-Cal برای بسیاری از افراد کم درآمد، پوشش مراقبت از سلامت فراهم می کند. در صورتی که درآمد مکمل تأمین اجتماعی (SSI) دریافت می کنید، به صورت خودکار Medi-Cal دریافت خواهید کرد. Medi-Cal تنها برای گرفتن دارو یا مراجعه به پزشک نیست. Medi-Cal همچنین می تواند شامل خدمات و دستگاه هایی باشد که برای برقراری ارتباط نیاز دارید.

2.    پشتیبان ارتباطی چیست؟

"پشتیبان ارتباطی" دستگاه ها یا خدماتی هستند که به فرد دچار معلولیت برای برقراری ارتباط کمک می کنند. پشتیبان ارتباطی گاهی Augmentative Communication Devices ‏(ACD) (دستگاه های ارتباطی تقویتی) وAugmentative and Alternative Communication‏ (AAC)‏، Assistive Technology‏ (AT) (فناوری کمکی) یا تجهیزات پزشکی بادوام (DME) نامیده می شود.

3.    آیا من حق دریافت پشتیبان ارتباطی از Medi-Cal را دارم؟

بله. در صورتی که پزشک شما نتیجه بگیرد پشیتبان ارتباطی برای شما "از نظر پزشکی ضرورت دارد"، Medi-Cal هزینه آن را پرداخت خواهد کرد. به طور کلی، خدمات، لوازم و دستگاه ها، زمانی "از نظر پزشکی ضروری" قلمداد می شوند که "برای حفظ جان، جلوگیری از بیماری جدی یا معلولیت جدی، یا برای تسکین درد شدید ضروری و متعارف باشند." برای کودکان زیر سن 21 سال، "ضرورت پزشکی" یعنی "برای اصلاح یا تخفیف نقایص و بیماری ها و مشکلات جسمی و روحی ضروری است."

در اغلب موارد پیش از اینکه اقلام را دریافت کنید، Medi-Cal باید با پرداخت هزینه آن موافقت کند. این موضوع "مجوز پیشین" نامیده می شود." مجوز پیشین" از میان موارد مختلف می تواند شامل نامه ای از پزشک یا درمانگر باشد که نیاز پزشکی شما برای اقلام را عنوان می کند. همچنین، Medi-Cal تنها برای کم هزینه ترین اقلامی که نیازهای شما را تأمین خواهد کرد، هزینه پرداخت می کند.

در اینجا چند مثال از پشتیبان های ارتباطی آورده شده است که ممکن است بتوانید از Medi-Cal دریافت کنید:

  • Dynavox و دیگر دستگاه های Speech Generating Devices ‏(SGD) (دستگاه های تولید گفتار)؛
  • PECs (سیستم ارتباطی مبادله تصویر) و سایر انواع سیستم های ارتباطی مبتنی بر تصویر؛
  • تخته های حروف و تخته های الفبا؛
  • تبلت های رایانه ای، مانند آی پد، در صورتی که به عنوان یک وسیله ارتباطی استفاده شود؛
  • خدمات مربوط به ارتزیابی یا درمان برای یادگیری نحوه استفاده از یک وسیله.

اگر نوع پشتیبان ارتباطی موردنیاز شما مستقیماً از طریق Medi-Cal قابل فراهم کردن نیست، هنوز می توانید آن را از طریق پزشک خود یا یک ارائه دهنده مراقبت از سلامت دیگر با عنوان "امکانات رفاهی معقول" درخواست دهید. این پشتیبان می تواند شامل مترجمین شفاهی زبان علائم، همکاران ارتباطی یا اسناد به خط بریل یا چاپ درشت باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره حقوق نسبت به ارتباط مؤثر از برنامه های دولتی مانند
Medi-Cal، الزامات ADA (قانون معلولین آمریکایی) قوه قضاییه ایالات متحده را ببینید: ارتباط مؤثر، https://www.ada.gov/effective-comm.htm.

4.    پشتیبان های ارتباطی موردنیازم را چگونه دریافت کنم؟

 با پزشک خود، درمانگر شغلی یا سایر ارائه دهندگان خدمات مراقبت از سلامت درباره نیازهای خود صحبت کنید و از آنها بخواهید که درخواست کسب مجوز از Medi-Cal را برای شما ارائه دهند.

5.    اگر تصمیم Medi-Cal مبنی بر این باشد که من نمی توان l پشتیبان های ارتباطی موردنیازم را دریافت کنم، چه کاری می توانم انجام دهم؟

می توانید درخواست تجدیدنظر بدهید. در صورتی که از تصمیم Medi-Cal رضایت ندارید، می توانید درخواست دادرسی عادلانه Medi-Cal بدهید. در صورتی که در طرح مراقبت مدیریت شده
Medi-Cal عضو هستید، می توانید شکایتی نسبت به طرح ثبت کنید و در صورتی که از تصمیم طرح رضایت ندارید، درخواست دادرسی عادلانه بدهید. در صورتی که در طرح مراقبت مدیریت شده عضو هستید، می توانید به سازمان مراقبت از سلامت مدیریت شده کالیفرنیا (DMHC) درخواست بازبینی پزشکی مستقل (IMR) بدهید. در صورتی که قصد درخواست بازبینی پزشکی مستقل (IMR) دارید، معمولاً باید ابتدا نسبت به طرح مراقبت مدیریت شده شکایت ثبت کنید. می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر به پیوند زیر مراجعه کنید: http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Medi-CalFairHearing.aspx. در صورتی که هرگونه سؤالی درباره حقوق خود نسبت به درخواست تجدیدنظر دارید، می توانید با Disability Rights California (حقوق معلولین کالیفرنیا) نیز تماس بگیرید.

Disability Rights California (حقوق معلولین کالیفرنیا) این گزاره برگ را به عنوان بخشی از پروژه Communication Disabilities Access Network (شبکه دسترسی ارتباطی معلولین) تهیه کرده است. هدف از این پروژه گسترش، آموزش و فعالسازی شبکه ای از رهبران برای حمایت از پشتیبان های ارتباطی است. این پروژه توسط Ability Central (صندوق مرکزی توانمندی) تأمین بودجه می شود، که سابقاً با نام Disability Communications Fund (صندوق ارتباطات معلولیت) شناخته می شد. Ability Central (صندوق مرکزی توانمندی) از برنامه ها و فناوری هایی پشتیبانی می کند که به ارتباطات و نیازهای دسترسی شهروندان دچار معلولیت کالیفرنیا کمک می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، از وبسایت زیر دیدن کنید http://dcfund.us/