Տեղեկատվություն շահառուների համար բուժսպասարկման մասնագետների, հաստատությունների և ծրագրերի վերաբերյալ բողոք ներկայացնելու կարգի մասին

Publications
#5287.10

Տեղեկատվություն շահառուների համար բուժսպասարկման մասնագետների, հաստատությունների և ծրագրերի վերաբերյալ բողոք ներկայացնելու կարգի մասին

Այս հրապարակումը կարող է օգտակար լինել ձեզ համար, եթե ձեզ անհրաժեշտ է տեղեկատվություն կամ ունեք բողոք բուժսպասարկման մասնագետների, ծրագրերի, հաստատությունների կամ ձեր ստացած ծառայությունների վերաբերյալ:  Մենք առաջինը կազմել ենք այն պետական մարմինների ցանկը, որոնք պատասխանատու են բողոքների լուծման համար:  Ցանկում ներառել ենք նաև շահերի և իրավունքների որոշ պաշտպան կազմակերպությունների, ինչպես նաև տեղեկատվության աղբյուրներ ձեր իրավունքների մասին, որոնք նույնպես կարող են օգտակար լինել: