Սոցիալական ապահովության նպաստառուների պաշտպանություն և աջակցություն (PABSS, Protection and Advocacy for Beneficiaries of Social Security)

Publications
#5430.10

PABSS ծրագրի նպատակը

PABSS ծրագրի նպատակն է (SSI, Supplemental Security Income) և (SSDI, Social Security Disability Insurance) նպաստառուներին տեղեկատվություն և խորհրդատվություն տրամադրել՝ մասնագիտական վերականգնողական և զբաղվածության այլ ծառայություններ ձեռք բերելու համար:

 

Սեղմեք ներքեւում, ամբողջական բեռնվող տարբերակի համար