IHSS ինքնագնահատում և արդար լսման ուղեցույց

Publications
#5013.10

IHSS ինքնագնահատում և արդար լսման ուղեցույց

Սույն ուղեցույցի նպատակն է օգնել Ձեզ՝ պատրաստվելու վարչաշրջանի IHSS աշխատակիցների նախնական ընդունելության գնահատման կամ տարեկան վերանյմանը: Սույն ուղեցույցը նաև կօգնի Ձեզ՝ ներկայացնելու ինքներդ Ձեզ և այլոց արդար լսումների ընթացքում, երբ տարաձայնություն կա Տնային աջակցության ծառայությունների (IHSS, In-Home Supportive Services) Ձեզ անհրաժեշտ ժամաքանակի հարցում: