IHSS ծառայություն մատուցողների սպասելաժամանակը և երթևեկելու ժամանակը

Publications
#5607.10

IHSS ծառայություն մատուցողների սպասելաժամանակը և երթևեկելու ժամանակը

1. Արդյո՞ք ես կարող եմ ստանալ IHSS-ի ժամեր իմ ծառայություն մատուցողի համար՝ ինձ բժշկի տանելու նպատակով:

Այո, դա կոչվում է «բժշկական այցելությունների ուղեկցում»:  «Բժշկական այցելություններին» ուղեկցելը (օր.՝ ուղեկցում բժշկի կլինիկա, ատամնաբուժական կլինիկա և այլ բուժհաստատություններ) հանդիսանում է IHSS ծառայություն, որը կարող է տրամադրվել որոշակի IHSS շահառուների:  Բժշկական այցելությունների ուղեկցումը կարող է թույլատրվել այն դեպքում, երբ շահառուին անհրաժեշտ է մեկ այլ IHSS ծառայություն, որպեսզի նա այցելի բժշկին կամ այլընտրանքային ռեսուրսին և հետ վերադառնա և/կամ հասնի այցելության վայրը: [i]  Օրինակ եթե շահառուին թույլատրվել է բժշկական այցելությունների ուղեկցողի ծառայությունը, ապա ծառայություն մատուցողին կարող է տրամադրվել վճար՝ IHSS շահառուին բժշկական հաստատություններ գնալիս և հետ վերադառնալիս օգնելու համար:

 

 

Click links below for a downloadable version.