Աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման խթանիչների պլանավորում և աջակցություն (Work Incentives Planning & Assistance - WIPA)

Publications
#5588.10

Աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման խթանիչների պլանավորում և աջակցություն (Work Incentives Planning & Assistance - WIPA)

Հրաժարում պատասխանատվությունից: Այս հրապարակումը միայն իրավական տեղեկատվություն է և ձեր անհատական իրավիճակի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն չէ: Այն արդի է տեղադրման օրվա դրությամբ: Մենք փորձում ենք պարբերաբար թարմացնել մեր նյութերը։ Այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոփոխվում են։ Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք DRC կամ մեկ այլ իրավաբանական գրասենյակ:

Ի՞նչ է WIPA-ն

Աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման խթանիչների պլանավորման և աջակցման (Work Incentives Planning & Assistance - WIPA) ծրագիրն անվճար ծառայություն է Սոցիալական ապահովության վարչության շահառուների համար, ովքեր ստանում են նպաստներ հաշմանդամության հիման վրա, որպեսզի կատարեն տեղեկացված ընտրություններ իրենց աշխատանքային նպատակների վերաբերյալ: Այս ծրագիրը ներկայումս զբաղված, ինքնազբաղված կամ այն անձանց համար է, ովքեր փնտրում են աշխատանք կամ ինքնազբաղվածություն:

Կալիֆորնիայի Հաշմանդամների իրավունքների հարցերով զբաղվող կազմակերպությունը Սոցիալական ապահովության վարչության հետ համատեղ տրամադրում է WIPA ծառայություններ Սոցիալական ապահովության վարչության շահառուներին Սան Դիեգոյի Imperial և Riverside օկրուգներում:

Ո՞վ է համապատասխանում ծրագրին

WIPA ծառայություններն ստանալու համապատասխանության համար դուք պետք է. 

  • ստանաք նպաստներ Սոցիալական ապահովության վարչությունից հաշմանդամության հիմքով (SSDI կամ SSI), կամ եթե դրամական նպաստները կասեցվել են վերջերս աշխատավարձի պատճառով
  • լինեք առնվազն 14 տարեկան,
  • լինեք չհամապատասխանող Սոցիալական ապահովության թոշակավորման նպաստների տրամադրման համար
  • ունենաք աշխատանք, լինեք ինքնազբաղված կամ փնտրեք աշխատանք:

Ի՞նչպես կարող է WIPA-ն օգնել ինձ

Աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման խթանիչների ծրագրի համայնքային հավաստագրված համակարգողը (Community Work Incentives Coordinator - CWIC) կարող է աշխատել ձեզ հետ՝ 

  • պլանավորելու այն ազդեցությունը, որը աշխատանքը կթողնի ձեր նպաստների վրա
  • մշակելու աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման խթանիչներ, որպեսզի դուք հաջողության հասնեք
  • համակարգելու աշխատանքն այն մարմինների հետ, որոնք օգնում են ձեզ վճարել աշխատանքի վերադառնալու համար ձեզ անհրաժեշտ դասընթացների կամ ծառայությունների դիմաց

Բոլոր ծառայություններն անվճար են Կապվեք WIPA-ին հետևյալ հեռախոսահամարով (888) -768-7058

Օկրուգային այլ WIPA ծրագրեր կամ Սոցիալական ապահովության վարչության աշխատանքային կարգի վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկատվություն գտնելու համար զանգահարեք Ticket to Work թեժ գծին (866) 968-7842 հեռախոսահամարով կամ www.chooseworkttw.net/findhelp/ միջոցով

Այս փաստաթղթի համար վճարվել է պետբյուջեի միջոցներից Սոցիալական ապահովության վարչության համագործակցության վերաբերյալ համաձայնագրի համաձայն: Չնայած Սոցիալական ապահովության վարչությունն ստուգել է այս փաստաթղթի ճշտությունը, այն սակայն չի համարվում Սոցիալական ապահովության վարչության պաշտոնական տեղեկագիր: 

Կալիֆորնիայի Հաշմանդամների իրավունքների հարցերով զբաղվող 501(c)(3) կազմակերպությունը ֆինանսավորվում է տարբեր աղբյուրներից, հովանավորների ամբողջական ցանկը տե՛ս  www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html

Այս փաստաթուղթը վճարվում է հարկատուների դոլարով Սոցիալական ապահովության կոոպերատիվ պայմանագրի միջոցով: Թեև Սոցիալական ապահովությունը ստուգել է այս փաստաթուղթը ճշգրտության համար, այն չի հանդիսանում սոցիալական ապահովության պաշտոնական հաղորդագրություն: