Անցումային տարիքի երիտասարդներ և սոցիալական ապահովություն. ուսանողի վաստակած եկամտի ազատում հարկումից

Publications
#5599.10

Անցումային տարիքի երիտասարդներ և սոցիալական ապահովություն. ուսանողի վաստակած եկամտի ազատում հարկումից

Այս հրապարակման մեջ դուք կիմանաք ուսանողի վաստակած եկամուտների բացառումը և ինչպես դա կարող է օգնել:

Հրաժարում պատասխանատվությունից: Այս հրապարակումը միայն իրավական տեղեկատվություն է և ձեր անհատական իրավիճակի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն չէ: Այն արդի է տեղադրման օրվա դրությամբ: Մենք փորձում ենք պարբերաբար թարմացնել մեր նյութերը։ Այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոփոխվում են։ Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք DRC կամ մեկ այլ իրավաբանական գրասենյակ:

ՀԱՐՑ. Ի՞նչ է ուսանողի վաստակած եկամտի ազատումը հարկումից և ինչպե՞ս կօգնի դա ինձ:

Ուսանողի վաստակած եկամտի ազատումը հարկումից (անգլ.՝ Student Earned Income Exclusion, SEIE) վաստակած եկամտի նվազեցումն է այն ուսանողների համար, որոնք ստանում են SSI և վաստակում են եկամուտ ուսումնական հաստատություն հաճախելու ընթացքում: Ուսանողի վաստակած եկամտի հարկումից ազատման ծրագրի միջոցով Սոցիալական ապահովության վարչությունը թույլ է տալիս ուսանողներին ավելի շատ կուտակել իրենց SSI չեքից, շարունակել դասերը և դրանով իսկ մեծացնել իրենց զբաղվածության հավանականությունն ապագայում:

Եթե ստանում եք SSI նպաստ, մինչև 22 տարեկան եք և կանոնավոր հաճախում եք ուսումնական հաստատություն, Սոցիալական ապահովության վարչությունը 2017թ. ընթացքում ամբողջովին հաշվի չի առնի ամսական մինչև 1790 ԱՄՆ դոլարի ձեր վաստակած եկամուտը: Տարեկան առավելագույն չհարկվող գումարը կազմում է 7200 ԱՄՆ դոլար: Չհարկվող գումարը ճշգրտվում է յուրաքանչյուր օրացուցային տարվա համար:

Սոցիալական ապահովության վարչությունը ձեզ կհամարի «կանոնավոր կերպով դասերի հաճախող» , եթե մասնակցում եք մեկ կամ երկու առանձին դասընթացի և հաճախում եք դասերի՝ քոլեջում կամ համալսարանում շաբաթական առնվազն 8 ժամ կամ 7-12-րդ դասարաններում շաբաթական առնվազն 12 ժամ կամ աշխատանքի ընդունվելուն պատրաստող որևէ դասընթացի շաբաթական առնվազն 12 ժամ (շաբաթական 15 ժամ, եթե դասընթացը ներառում է արտադրական պրակտիկա) կամ

  • և հաճախում եք դասերի՝ քոլեջում կամ համալսարանում շաբաթական
  • առնվազն 8 ժամ կամ 7-12-րդ դասարաններում շաբաթական առնվազն 12
  • ժամ կամ աշխատանքի ընդունվելուն պատրաստող որևէ դասընթացի շաբաթական առնվազն 12 ժամ (շաբաթական 15 ժամ, եթե դասընթացը ներառում է արտադրական պրակտիկա) կամ
  • վերը նշվածից ավելի պակաս ժամանակով՝ ուսանողի վերահսկողությունից դուրս որևէ պատճառով, օրինակ՝ հիվանդության պատճառով:

Եթե հաշմանդամության պատճառով սովորում եք տնային պայմաններում, դուք կարող եք համարվել «կանոնավոր կերպով դասերի հաճախող», եթե հաճախում եք դպրոցի (7-12 դասարաններ), քոլեջի, համալսարանի կամ պետական մարմնի կողմից կազմակերպված դասընթացի կամ դասընթացների, կամ եթե ունեք տուն այցելող կամ տանը ձեզ հետ պարապող ուսուցիչ, ով ուղղություն է ցույց տալիս դասընթացի վերաբերյալ:

Եթե սովորում եք տնային պայմաններում ձեր ընտրությամբ (այլ ոչ հաշմանդամության կամ հիվանդության պատճառով), կարող եք համարվել «կանոնավոր կերպով դասերի հաճախող», եթե ուսումն ստանում եք տանը 7-12-րդ դասարաններում՝ շաբաթական առնվազն 12 ժամ: Ձեր տնային ուսուցումը պետք է համապատասխան լինի ձեր նահանգի տնային ուսուցման օրենքներին:

Եթե մասնակցում եք որևէ առցանց կրթական ծրագրի, կարող եք համարվել «կանոնավոր կերպով դասերի հաճախող» ուսանող, եթե հաճախում եք առցանց դպրոցի 7-12-րդ դասարանների, քոլեջի, համալսարանի կամ պետական մարմնի կողմից կազմակերպված դասընթացների, և առցանց դպրոցն արտոնագրված է այն նահանգի օրենսդրությամբ, որտեղ այն գտնվում է:

Ստորև ներկայացնում ենք, թե ինչպես է գործում Ուսանողի վաստակած եկամտի ազատման (SEIE) ծրագիրը.

  1. Եթե ստանում եք SSI և սկսում եք աշխատել, պետք է ձեր աշխատավարձի մասին հայտնեք Սոցիալական ապահովության վարչությանը: Դա անելու մի քանի եղանակ կա: Օգնության համար կապվե՛ք ձեր տարածքային WIPA ծրագրի հետ:
  2. Եթե համապատասխանում եք վերը նկարագրված չափանիշներին, Սոցիալական ապահովության վարչությունից ճշտեք ձեր իրավունակությունը Ուսանողի վաստակած եկամտի ազատման ծրագրի համար: Հնարավոր է՝ ձեզնից պահանջվի ներկայացնել որոշակի ապացույցներ, որ դուք ուսանող եք, օրինակ՝ ուսանողական քարտ, ուսման վարձի վճարման անդորրագիր կամ նամակ ձեր կրթական հաստատությունից: Ձեզ հետ անպայման ունեցեք ձեր հաճախած ուսումնական հաստատության անվանումն ու հասցեն:
  3. Եթե դուք համապատասխանում եք SEIE-ին, Սոցիալական ապահովության վարչությունն լիովին հաշվի չի առնի ձեր աշխատավարձի ամսական մինչև 1790 ԱՄՆ դոլարի չափով գումարը այնքան, մինչև մեկ օրացուցային տարում ձեր ամբողջական չհարկվող գումարը համապատասխանի 7200 ԱՄՆ դոլարին:
  4. Եթե դուք համապատասխանում եք վերը նկարագրված չափանիշներին, Սոցիալական ապահովության վարչությունից ճշտեք, թե արդյոք համապատասխան եք Ուսանողի վաստակած եկամտի հարկումից ազատման ծրագրին: Հնարավոր է՝ ձեզնից պահանջվի ներկայացնել որոշակի ապացույցներ, որ դուք ուսանող եք, օրինակ՝ ուսանողական քարտ, ուսման վարձի վճարման անդորրագիր կամ նամակ ձեր կրթական հաստատությունից: Ձեզ հետ անպայման ունեցեք ձեր հաճախած ուսումնական հաստատության անվանումն ու հասցեն:
  5. Եթե դուք համապատասխանում եք SEIE-ին, Սոցիալական ապահովության վարչությունն լիովին հաշվի չի առնի ձեր աշխատավարձի ամսական մինչև 1790 ԱՄՆ դոլարի չափով գումարը այնքան, մինչև մեկ օրացուցային տարում ձեր ամբողջական չհարկվող գումարը համապատասխանի 7200 ԱՄՆ դոլարին:

SSI ստացող շատ ուսանողների համար Ուսանողի վաստակած եկամտի հարկումից ազատման (SEIE) ծրագրից օգտվելը նշանակում է, որ աշխատանքի դիմաց նրանց ստացած ՈՉ ՄԻ վարձատրություն չի հաշվվում, և SSI չեքն բոլորովին չի նվազեցվում: Սա իսկական առավելություն է երիտասարդ SSI ստացողների համար, որոնք աշխատում են սովորելու ընթացքում:

Բոլոր ծառայություններն անվճար են Կապվե՛ք WIPA-ի հետ՝ 888-768-7085 հեռախոսահամարով