کتابچه راهنمای ویژه اعتراض به احکام سرپرستی بهداشت روانی

Publications
#5110.16

کتابچه راهنمای ویژه اعتراض به احکام سرپرستی بهداشت روانی

این میخانه در مورد مراقبت های بهداشتی روانی یک ساله به شما می گوید. به شما می گوید که چگونه محافظه کاری را در دادگاه به چالش بکشید. سوالات متداول مطرح شده است. دارای نمونه اوراق قضایی

مرور اجمالی پرونده‌های سرپرستی بهداشت روانی که می‌توانید مطرح کنید

این کتابچه راهنما برای کمک به افرادی تهیه شده است که برای آنها احکام سرپرستی دایمی (سالانه) صادر شده است.  انواع رویه‌های اعتراض به حکم دادگاه که در این کتابچه راهنما بررسی می‌گردد به شرح زیر است:

دادرسی مجدد درباره سرپرستی

اعتراض به ضرورت قرار گرفتن تحت سرپرستی.

*باید سعی کنید قبل از تسلیم درخواست برای قرار احضار به دادگاه، از طریق دادرسی مجدد به حکم سرپرستی اعتراض کنید.

(به پیوست A رجوع کنید.)

قرارهای احضار به دادگاه

برای اعتراض به یکی از موارد ذیل:

 1. قرار گرفتن تحت سرپرستی؛ یا
 2. شرایط بازداشت به موجب یک حکم سرپرستی، شامل نقض حقوق بیماران.  (به پیوست B رجوع کنید.)

دادرسی برای بازنگری گمارش

برای اعتراض به گمارش، چنانچه فکر می‌کنید باید در محیطی با محدودیت‌های کمتر گمارش می‌شدید.  (به پیوست C رجوع کنید.)

حقوق ویژه

برای اعتراض به از دست دادن برخی حقوق به عنوان یکی از شرایط حکم سرپرستی LPS، مانند حق رأی دادن یا حق اخذ گواهینامه رانندگی.

پرسش‌های متداول درباره اعتراض به درباره اعتراض به احکام سرپرستی بهداشت روانی و تسلیم درخواست برای قرار احضار به دادگاه

معیارهای قانونی که باید در خصوص صدور حکم سرپرستی اعمال گردد چیست؟

معیار قانونی «ناتوانی شدید» است.  دو تعریف برای ناتوانی شدید وجود دارد.  ناتوانی شدید می‌تواند به این معنا باشد که شما نمی‌توانید به دلیل اختلال روانی، خوراک، پوشاک، و مسکن خود را تأمین کنید.  قانون مؤسسات رفاه کالیفرنیا قسمت § 5008(h)(1(A).

همچنین، ناتوانی شدید می‌تواند به این معنی باشد که یک شخص بر اساس قسمت 1370 از قانون کیفری کالیفرنیا، از نظر روانی فاقد صلاحیت شناخته شده است و همه حقایق زیر وجود دارد:

 1. ادعانامه یا اطلاعاتی مشروط مبنی بر ارتکاب یک جرم متضمن مرگ، آسیب جسمانی شدید، یا تهدید جدی برای سلامت جسمانی دیگران علیه او وجود داشته باشد.
 2. ادعانامه یا اطلاعات مذکور مردود اعلام نشده باشد.
 3. به دلیل یک اختلال ذهنی، قادر به درک ماهیت و هدف دعوی اقامه شده علیه خود و مشارکت در دفاع از خود به نحوی منطقی نباشد.
 4. به دلیل یک بیماری، نقص، یا اختلال روانی، منشأ صدمات جسمانی جدی برای دیگران تلقی گردد. 

قانون مؤسسات و رفاه کالیفرنیا قسمت § 5008(h)(1)(B).  حکم سرپرستی که بر اساس این قسمت صادر گردد بعضاً حکم سرپرستی «مورفی» نامیده می‌شود.

من در یک تیمارستان هستم.  دو هفته پیش، تحت سرپرستی دایمی قرار گرفتم.  برای لغو حکم سرپرستی، باید چه اقداماتی را انجام بدهم؟

می‌توانید با تسلیم یک عریضه به دادگاه، برای یک دادرسی مجدد در خصوص ضرورت گمارش خود تحت سرپرستی درخواست دهید.  اگر درخواست کنید، این حق را دارید که یک دادرسی مجدد برای شما برگزار و طی آن تعیین گردد که آیا اصلاً باید تحت سرپرستی قرار بگیرید یا خیر.  بعد از تسلیم اولین عریضه برای دادرسی، به مدت شش ماه نمی‌توانید هیچ عریضه دیگری را برای دادرسی مجدد تسلیم کنید.  قانون مؤسسات و رفاه کالیفرنیا قسمت 5364.

در جلسه دادرسی مجدد، از حق محاکمه توسط هیئت منصفه برخوردار نخواهید بود.  «بابر» به طرفیت دادگاه عالی 113 Cal.App.3rd 955, 960 (4th Dist. Ct. App. 1980).  در جلسه دادرسی مجدد، مسئولیت اثبات این امر که «دچار ناتوانی شدید» نیستید را بر عهده خواهید داشت.  Id. at 965.

در جلسه دادرسی مجدد، باید آمادگی آن را داشته باشید که به قاضی بگویید که چرا فکر می‌کنید «دچار ناتوانی شدید» نیستید.  برای اینکه به قاضی ثابت کنید که «دچار ناتوانی شدید» نیستید، یک طرح دقیق و مفصل تهیه کنید که نشان دهد چگونه از عهده تأمین خوراک، پوشاک، و مسکن خود بر می‌آیید یا دلایل صلاحیت و اهلیت خود را شرح دهید.  هرچه جزئیات بیشتری را بیان کنید، بهتر است.  به مواردی مثل «چه کسی»، «چه چیزی»، «کجا»، «چه موقع» و «چگونه» بپردازید.  به فرم خالی «طرح اقدام برای اثبات اینکه من دچار ناتوانی شدید نیستم» رجوع کنید. (به پیوست F رجوع کنید.)

اگر کسی باشد که بتواند خوراک, پوشاک، یا مسکن شما را تأمین کند، از وی بخواهید با نوشتن نامه‌ای خطاب به سرپرست، قاضی، و وکیل، تمایل خود را برای تأمین موارد فوق اعلام کند.  این را اصطلاحاً «کمک شخص ثالث» می‌نامند، و می‌توان از آن برای مخالفت با حکم سرپرستی استفاده کرد.  باید آمادگی آن را داشته باشید که به قاضی بگویید که چه نوع درمان پزشکی و/یا بهداشت روانی را دریافت خواهید کرد و برای دریافت آن به کجا مراجعه خواهید نمود.

اگر در صدد دریافت مزایای تأمین اجتماعی یا سایر مزایا هستید، باید برای قاضی توضیح بدهید که با نحوه ثبت‌نام برای آن مزایا و دریافت آنها آشنایی دارید.

ساده‌ترین روش برای درخواست دادرسی مجدد این است که با وکیلی تماس بگیرید که هنگام صدور حکم سرپرستی، وکالت شما را بر عهده داشت.  به وکیل بگویید که مایل به تسلیم یک عریضه به دادگاه مبنی بر برگزاری یک دادرسی مجدد هستید.  (به پیوست A رجوع کنید.)

برای من حکم سرپرستی «مورفی» (Murphy) صادر شده است.  آیا باید برای لغو حکم سرپرستی، اقداماتی متفاوت را انجام بدهم؟

اگر برای شما حکم سرپرستی «مورفی» (Murphy) صادر شده باشد، لازم است ثابت کنید که در صورت خروج از سرپرستی، هیچ خطری را برای خود یا دیگران نخواهید داشت.  اگر در گذشته مرتکب رفتارهای خشونت‌آمیز شده‌اید، آمادگی آن را داشته باشید که ثابت کنید وضعیت شما تغییر کرده است.

همچنین، شاید بهتر باشد از یک متخصص یا کارشناس بهداشت روانی بخواهید در این باره اظهار نظر کند.  چنین شخصی می‌تواند بگوید که آیا به نظر او، شما می‌توانید به نحوی ایمن در جامعه زندگی کنید یا خیر.  همچنین، می‌تواند بگوید که آیا همچنان فاقد صلاحیت و اهلیت هستید یا خیر.

به خاطر ندارم که چه کسی در جلسه دادرسی سرپرستی وکالت من را بر عهده داشت.  چگونه می‌توانم وکیلی را برای وکالت از خودم در جلسه دادرسی مجدد تعیین کنم؟

اگر در جلسه دادرسی مربوط به سرپرستی، حق‌الزحمه‌ای را برای وکیل پرداخت نکرده باشید، به احتمال زیاد یک وکیل انتصاب شده توسط دادگاه وکالت شما را بر عهده داشته است.  اکثر وکلای انتصاب شده توسط دادگاه وکلای تسخیری هستند.  می‌توانید شماره تلفن وکیل تسخیری را در دفترچه تلفن محلی ذیل مدخل «نهادهای دولتی کانتی» بیابید.  می‌‌توانید از مدافع حقوق بیماران کانتی بخواهید برای تماس با یک وکیل تسخیری به شما کمک کند.

شماره وکیل تسخیری من به من داده شده، اما به سختی می‌توانم با او تماس بگیرم.  باید چکار کنم؟

هنگام تماس با دفتر وکیل تسخیری، باید از شخصی که تلفن را پاسخ می‌دهد بپرسید بهترین وقت برای دسترسی به وکیل تسخیری چه زمانی خواهد بود.  بسیاری از وکلای تسخیری عمدتاً در طول روز در دادگاه هستند نه در دفتر کار خود.  همچنین، می‌توانید درخواست کنید که یک پیغام را در پست صوتی وکیل تسخیری خود بگذارید.  دقت کنید که طی پیغام خود، نام، تاریخ تولد، و شماره تلفن خود، بهترین زمان تماس با شما، و نیز علت تماس خود را ذکر کنید.  حتماً زمان گذاشتن پیغام صوتی برای وکیل را برای ثبت در سوابق خود یادداشت کنید.  اگر همچنان در برقراری ارتباط با وکیل مشکل داشته باشید، نامه‌ای را برای او بفرستید و یک رونوشت از آن را به عنوان پیگیری تماس یا پیغام تلفنی در سوابق خود نگه دارید.  همچنین، می‌توانید با مدیر شرکت حقوقی محل استخدام وکیل صحبت کنید.

رأی صادره در جلسه دادرسی سرپرستی علیه من بود.  چه زمانی می‌توانم برای یک جلسه دادرسی دیگر در خصوص این موضوع درخواست دهم؟

پس از تسلیم عریضه برای دادرسی مجدد، باید به مدت شش ماه صبر کنید و بعد اقدام به تسلیم یک عریضه دیگر نمایید.  قانون مؤسسات و رفاه کالیفرنیا قسمت 5364.  همچنین، می‌توانید منتظر بمانید تا دوره سرپرستی فعلی به اتمام برسد.  سرپرستی دائمی فقط برای یک سال اعتبار دارد؛ پس از آن، سرپرست باید برای تمدید آن به دادگاه مراجعه کند.

رأی صادره در جلسه دادرسی مجدد علیه من بود، و همچنان به حکم سرپرستی اعتراض دارم، چون معتقدم که «دچار ناتوانی شدید» نیستم. چه اقداماتی را می‌توانم انجام دهم؟

می‌توانید درخواستی را برای قرار احضار به دادگاه تسلیم کنید. درخواست برای قرار احضار به دادگاه روشی است که طی آن می‌توانید از دادگاه بخواهید درباره قانونی یا غیر قانونی بودن حکم سرپرستی شما رأی صادر کند.  درخواست برای قرار احضار به دادگاه باید به دادگاه عالی کانتی محل سکونت شما یا کانتی محل رسیدگی به پرونده سرپرستی تسلیم گردد. شاید بهتر باشد درخواست خود را به دادگاه عالی کانتی محل رسیدگی به پرونده تسلیم کنید، زیرا آن قاضی که حکم سرپرستی را برای شما صادر کرده شاید پرونده شما را بهتر به خاطر داشته باشد. در پشت این کتابچه، فهرستی از دادگاه‌های عالی ارائه شده است.  (به پیوست G رجوع کنید.)

*باید سعی کنید قبل از تسلیم درخواست برای قرار احضار به دادگاه، از طریق روند دادرسی مجدد به حکم سرپرستی اعتراض کنید.

درخواست برای قرار احضار به دادگاه را حدود دو هفته قبل فرستادم، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ام.  آیا مهلت مشخصی وجود دارد که دادگاه باید ظرف آن پاسخ بدهد؟

اگر درخواست برای قرار احضار به دادگاه درباره این باشد که آیا دچار ناتوانی شدید هستید، ظرف 30 روز بعد از تسلیم عریضه یا دریافت آن، در موارد انتقال از یک کانتی دیگر، دادگاه می‌تواند سه اقدام را در خصوص قرار انجام دهد:

 1. «صدور قرار»، که به منزله آن است که درباره آنچه از آن شکایت داشتید، رأی به نفع شما صادر شده است؛***
 2. صدور «حکم اثبات علت»، که به معنای آن است که دادگاه می‌خواهد اظهارات طرف مقابل و دلایل وی برای مخالفت با درخواست شما را بشنود. در این صورت، طرف دیگر (معمولاً مشاور حقوقی کانتی) باید یک «جوابیه» را در پاسخ به «حکم اثبات علت» تسلیم کند. بعد شما این حق را دارید که یک «لایحه مخالفت با جوابیه» را تسلیم کنید. ظرف 30 روز از تاریخ تسلیم هر گونه لایحه مخالفت (یا پس از انقضای مهلت تسلیم لایحه مخالفت)، دادگاه یا با درخواست شما موافقت و یا مخالفت خواهد کرد؛ یا حکمی را مبنی بر تشکیل یک جلسه دادرسی برای ارائه دلایل و شواهد صادر خواهد نمود.
 3. «مخالفت با قرار».

اگر دادگاه حکمی را مبنی بر مخالف با درخواست قرار شما صادر کند، باید کتباً علت مخالفت خود را شرح دهد.

به مدت تقریباً یک سال تحت سرپرستی بوده‌ام.  فکر نمی‌کنم دیگر لازم باشد که تحت سرپرستی بمانم.  باید چکار کنم؟

اگر قبلاً این کار را نکرده‌اید، می‌توانید درخواست دادرسی مجدد کنید یا درخواستی را برای قرار احضار به دادگاه تسلیم کنید.  به خاطر داشته باشید که باید سعی کنید درخواست دادرسی مجدد را قبل از درخواست برای قرار احضار به دادگاه تسلیم کنید.  اگر حدود یک سال از زمان صدور حکم سرپرستی برای شما گذشته باشد، می‌توانید منتظر بمانید و ببینید آیا سرپرست برای تمدید حکم سرپرستی شما اقدام خواهد نمود.  سرپرست باید به شما اطلاع دهد که آیا در صدد تمدید حکم سرپرستی شما هست یا خیر.  مدت اعتبار احکام سرپرستی یک سال است.  هر سال، سرپرست باید برای تمدید حکم سرپرستی درخواست دهد.  این را اصطلاحاً «دادرسی تمدید حکم سرپرستی» می‌نامند.  اگر سرپرست در صدد تمدید حکم سرپرستی باشد، می‌توانید با تمدید آن مخالفت کنید.  بهتر است اصرار کنید که می‌خواهید به دادگاه بروید.  و باز هم، آمادگی آن را داشته باشید که برای قاضی توضیح دهید که چگونه قادر به تأمین خوراک, ، پوشاک، و مسکن خود خواهید بود.  می‌توانید نامه‌ای را برای دادگاه بفرستید.  به پیوست E رجوع کنید.

من به حکم سرپرستی اعتراض ندارم، اما لازم نیست در یک تیمارستان باشم.  فکر می‌کنم آمادگی آن را داشته باشم که در یک مرکز مراقبت شبانه‌روزی یا سایر مراکز غیر تیمارستانی زندگی کنم؟  چه اقداماتی را می‌توانم انجام دهم؟

به سرپرست بگویید که مایل به تغییر گمارش هستید و علت آن را شرح دهید. به سرپرست بگویید که عملکرد و رفتار شما در مرکز چگونه بوده است. اگر کارکنان مرکز گزارش‌هایی مثبت درباره رفتار و کردار شما دارند، به سرپرست اطلاع دهید.  سرپرست می‌تواند با همکاری مددکار اجتماعی و تیم درمان شما، طرحی را برای بازگشت شما به آغوش جامعه تهیه کند.

سرپرست می‌تواند بدون اجازه دادگاه، شما را در مرکزی که دارای محدودیت‌های کمتر باشد گمارش کند، مگر آنکه علت صدور حکم سرپرستی برای شما «عدم صلاحیت برای محاکمه شدن» بوده باشد.

سرپرست من یک قیم عمومی است که او را نمی‌شناسم و نام و نحوه تماس با او را نمی‌دانم.

ابتدا سعی کنید مشخصات او را در دفترچه تلفن ذیل مدخل «قیم عمومی» پیدا کنید. این مدخل اغلب در صفحات مربوط به نهادهای دولتی یافت می‌شود. می‌توانید از مددکار اجتماعی خود نام و شماره تلفن قیم عمومی خود را بپرسید.  همچنین، می‌توانید از وکیل خود در این خصوص کمک بگیرید. و یا برای آگاهی از نام و شماره تلفن قیم عمومی، با مدافع حقوق بیماران کانتی تماس بگیرید.

من حاضرم به یک مکان دیگر غیر از تیمارستان بروم، اما قیم عمومی من هیچ وقت به تلفن‌های من پاسخ نمی‌دهد و نمی‌توانم با او تماس بگیرم.  آیا اقدام دیگری هست که بتوانم انجام دهم؟

می‌توانید عریضه‌ای (درخواستی) مبنی بر «دادرسی برای بازنگری گمارش» را به دادگاه تسلیم کنید. قانون مؤسسات و رفاه کالیفرنیا قسمت 5358.3. باز هم، بهترین روش برای درخواست دادرسی برای بازنگری گمارش این است که از وکیل خود بخواهید این نوع دادرسی را برای پرونده شما با دادگاه هماهنگ کند.

نتوانستم قاضی را متقاعد کنم که حکمی مبنی بر سکونت من در یک مکان دارای محدودیت‌های کمتر صادر کند.  آیا می‌توانم مجدداً عریضه‌ای به دادگاه تسلیم کنم؟

در صورتی که در دادرسی برای درخواست گمارش با محدودیت‌های کمتر، علیه شما رأی صادر شود، باید شش ماه صبر کنید و بعد یک عریضه دیگر (درخواست برای دادرسی) را تسلیم کنید.  قانون مؤسسات و رفاه کالیفرنیا قسمت 5358.3. 

همچنین، می‌توانید یک درخواست برای قرار احضار به دادگاه را به دادگاه عالی کانتی محل صدور حکم سرپرستی یا محل حبس خود (یعنی کانتی که تیمارستان در آن واقع است) تسلیم کنید. قانون مؤسسات و رفاه کالیفرنیا قسمت 5358.7. 

در حال حاضر، در یک تیمارستان هستم که در آن حقوق من نقض می‌گردد: اجازه ندارم تماس تلفنی برقرار کنم یا کسی به عیادت من بیاید، و کارکنان من را به دلیل سرپیچی حبس کرده‌اند.  چه اقداماتی را می‌توانم انجام دهم؟

باید به وکیل خود اطلاع دهید و از او بخواهید مراتب را به اطلاع قاضی برساند. همچنین، باید با دفتر حقوق بیماران کانتی خود تماس بگیرید و به آنها اطلاع دهید که در صدد طرح یک شکایت هستید. برای برخی از رفتارهای آسیب‌زا، می‌توان شکایتی را به دفتر صدور مجوز تسلیم کرد. مدافع حقوق بیماران کانتی اطلاعات تماس دفتر صدور مجوز را دارد. همچنین، برای دریافت شماره تلفن‌های تماس با دفتر صدور مجوز، می‌توان از طریق شماره 916-575-1610 با «دفتر حقوق بیماران کالیفرنیا» (California Office of Patients' Rights) تماس گرفت. به علاوه، می‌توانید یک درخواست برای قرار احضار به دادگاه را به دادگاه هریک از کانتی‌ها تسلیم کنید.  (به پیوست B رجوع کنید.)

نمونه‌هایی از چند عریضه و مثال‌هایی درباره نحوه آمادگی تسلیم درخواست برای قرار احضار به دادگاه

قرار احضار به دادگاه

کاربردهای این قرار برای افرادی که حکم سرپرستی بهداشت روانی دائمی برای آنها صادر شده است:

درخواست برای قرار احضار به دادگاه عریضه‌ای است که اگر تحت سرپرستی بهداشت روانی باشید و واجد یکی از شرایط زیر را داشته باشید، می‌توانید به دادگاه تسلیم می‌کنید:

 1. معتقد باشید که به صورت غیر قانونی در تیمارستان از شما نگهداری می‌شود؛ یا
 2. معتقد باشید که حقوق شما در تیمارستان نقض می‌گردد.

چه زمانی می‌توان درخواست برای قرار احضار به دادگاه را تسلیم کرد؟

 1. هر وقت معتقد باشید که حقوق شما بدون دلیل موجه نقض شده است؛
 2. هر وقت معتقد باشید که به صورت غیر قانونی شما را به تیمارستان فرستاده‌اند و سایر دادرسی‌های مجدد، یعنی دادرسی‌های مجدد حکم سرپرستی و دادرسی‌های گمارش به نتیجه مطلوب نرسیده باشد.

چگونه می‌توانید ثابت کنید که به صورت غیر قانونی در تیمارستان از شما نگهداری می‌شود؟

 1. باید ثابت کنید که به دلیل اختلال روانی خود، دچار ناتوانی شدید نیستید.
 2. «ناتوانی شدید» بدین معنا است که شما قادر به تأمین خوراک، پوشاک، و مسکن خود نیستید.
 3. باید به صورت دقیق نشان دهید که چگونه خارج از تیمارستان زندگی خواهید کرد.

چگونه می‌توانید ثابت کنید که حقوق شما نقض شده است؟

 1. باید به طور دقیق زمان نقض حقوق را ذکر کنید؛
 2. هر مورد نقض را جداگانه شرح دهید.

آیا از کمک‌ و مشاوره حقوقی برخوردار خواهید شد؟

 1. وقتی دادگاه قرار را صادر می‌کند، می‌توان قبل از جلسه دادرسی یک وکیل تسخیری را برای کمک به شما تعیین نمود.

تکمیل فرم عریضه

دستورالعمل‌های کلی

 1. قبل از پاسخ دادن به هر پرسشی، کل فرم و نیز این دستورالعمل‌ها را به دقت مطالعه کنید.
 2. فرم را حتی‌الامکان واضح و دقیق تکمیل کنید. برای این منظور، از خودکار مشکی استفاده یا پاسخ‌های خود را تایپ کنید. با حوصله و صرف وقت کافی، فرم را تکمیل کنید.  شاید بهتر باشد اول از یک برگه کاغذ معمولی به عنوان چکنویس استفاده کنید.
 3. اگر برای پاسخ دادن به پرسش‌ها فضای کافی نداشته باشید، ادامه پاسخ‌(های) خود را روی صفحه(های) تکمیلی درج و آن صفحه(ها) را به پشت فرم عریضه پیوست کنید. روی فرم درخواست خاطرنشان کنید که پاسخ(های) شما «در صفحه(های) تکمیلی ادامه دارد.»
 4. رونوشت کلیه اسنادی که می‌توانند دال بر صحت ادعای شما باشند یا برای درک ادعای شما ضروری هستند را پیوست فرم درخواست کنید.  به عنوان مثال، اگر محبوس شده‌اید، شاید بهتر باشد رونوشت کلیه شکایاتی که تسلیم کرده‌اید یا رونوشت‌های چارت پزشکی خود را پیوست کنید.
 5. اطمینان حاصل کنید که کلیه اظهارات شما تا جایی که اطلاع دارید دقیق، صحیح، و مبتنی بر واقعیت باشد.

دستورالعمل‌هایی برای تکمیل درخواست برای قرار

به منظور کمک به شما، یک فرم عریضه خالی را به صورت آنلاین در نشانی زیر ارائه کرده‌ایم:

[برای رجوع به وب‌سایت، اینجا کلیک کنید]

همچنین، یک نسخه از نمونه عریضه هم پیوست شده است.  (به پیوست B رجوع کنید.)

 1. جاهای خالی موجود در قسمت فوقانی فرم عریضه
  • در کادر «ATTORNEY OR PETITIONER WITHOUT AN ATTORNEY» (وکیل یا شاکی بدون وکیل)، نام خود را با درج عبارت «In Pro Per» (از طرف خودم) بعد از آن بنویسید، سپس نام و نشانی مرکز، و شماره تلفن تماس خودتان همراه با کد ناحیه را بنویسید.  به عنوان مثال، اگر در بیمارستان Metropolitan State Hospital از شما نگهداری می‌شود، باید کادر نخست را به ترتیب زیر تکمیل کنید:
   (نام شما)، In Pro Per
   c/o  Metropolitan State Hospital
   11401 S. Bloomfield Ave.
   Norwalk, CA  90650
  • فراموش نکنید که شماره تلفن خود همراه با کد ناحیه و تاریخ تولدتان را در قسمت‌های مربوطه بنویسید.
 2. در کادر «SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA, COUNTY OF:» (دادگاه عالی کالیفرنیا، کانتی:)، نام کانتی را بنویسید که در حال حاضر در آن محبوس هستید.  به عنوان مثال، بیمارستان Napa State Hospital در کانتی ناپا قرار دارد.
 3. ذیل عبارت «IN THE MATTER OF (NAME)):» (درباره (نام) نام کامل خود و عبارت In Pro Per را بنویسید..
 4. کادر مربوط به شماره پرونده را خالی بگذارید.  پس از تسلیم عریضه، دادگاه شماره پرونده را تعیین خواهد کرد.

پرسش‌ها/گزاره‌های شماره‌دار

 1. نام تیمارستانی که در آن از شما نگهداری می‌شود را بنویسید، و اگر نام روانپزشک معالج خود را می‌دانید، آن را هم بنویسید.
 2. تاریخ پذیرش خود را کنار کلمه «date» (تاریخ) در سطر اول این قسمت درج کنید.  سپس، کادری که وضعیت قانونی را نشان می‌دهد را تیک بزنید.  
 3. در صورت مخالفت با نگهداری از شما در تیمارستان:
  1. کادر «a» را تیک بزنید و توضیح دهید که چرا نگهداری از شما در تیمارستان غیر قانونی است.  در صورت لزوم، از برگه‌های اضافی استفاده کنید.
  2. به عنوان مثال، اگر به واسطه «ناتوانی شدید» از شما نگهداری می‌گردد و معتقد هستید که توانایی تأمین خوراک،, پوشاک، و مسکن خود را دارید، بنویسید که اکنون قادر به تأمین این نیازها هستید.  همچنین، اطلاعاتی که جهت اثبات توانایی خود برای رفع این نیازها دارید، شامل کمک از ناحیه سایر افراد و نهادها، را ارائه دهید.  به پیوست F رجوع کنید..
 4. چنانچه به «شرایط» نگهداری یا سطح گمارش خود اعتراض دارید:
  1. کادر «b» را تیک بزنید و به نحوی واضح آن حقوقی که فکر می‌کنید طی مدت حبس/بازداشت شما نقض شده است را شرح دهید، و تاریخی(تاریخ‌هایی) که این موارد نقض حقوق روی داده است را بنویسید.  می‌توانید به نقض کلیه حقوقی که طبق قوانین ایالتی یا فدرال (شامل قانون اساسی، پرونده‌های دادگاهی، قوانین مصوب سنا، و مقررات اداری) یا سیاست‌ها و رویه‌های زندان/بازداشتگاه محق آن هستید، اعتراض کنید.  این حقوق می‌توانند شامل مواردی مثل حق دسترسی به وسایل شخصی، حق ملاقات، حق برقراری تماس‌های تلفنی و ارسال و دریافت نامه، حق عدم حبس/بازداشت به صورت انفرادی یا به نحوی نامناسب، و غیره باشد. قانون رفاه & Inst. Code § 5325.  همان طور که در بالا گفته شد، بهتر است (اما ضروری نیست) که شما در درخواست خود به شماره قانون، شماره سیاست و رویه، پرونده استنادی، و غیره که متضمن این حقوق برای شما است اشاره کنید.
  2. معمولاً فقط در صورتی می‌توانید اعتراض کنید که حقوق شما در حال حاضر نقض شوند یا شواهدی کافی داشته باشید که حقوق شما در آینده نزدیک نقض خواهند شد (مثلاً اگر به شما گفته شود که قرار است به یک واحد/مرکز دارای محدودیت‌های بیشتر منتقل شوید).
  3. اگر در گذشته حقی از شما سلب شده است و احساس می‌کنید که ممکن است مجدداً به دلایل مشابه آن حق از شما سلب گردد، می‌توانید آن را به عنوان حقی که نقض شده است مطرح کنید.  به عنوان مثال، اگر به دلیل امتناع شما از مصرف دارو، شما را حبس کرد‌ند و کارکنان هنوز هم ادعا می‌کنند که حق انجام چنین کاری را دارند، می‌توانید آن را به عنوان نقض حقوق خود مطرح کنید، زیرا ممکن است دوباره به همان دلایل محبوس شوید.
 5. کادرهای a, c, b, و d را تیک بزنید. اگر توانایی مالی آن را ندارید که یک وکیل را برای دفاع از خود در جلسه دادرسی احضار به دادگاه استخدام کنید، کنار یا زیر کادر «d»، باید بنویسید”including appointment of counsel to represent me in this action, as I cannot afford an attorney.”

«شامل انتصاب یک مشاور حقوقی برای وکالت از من در دادرسی، چون توانایی مالی استخدام وکیل را ندارم».

تأیید و امضا

تاریخ را در محل مربوطه درج کنید.  نام خود را با حروف بزرگ و خوانا در گوشه تحتانی سمت چپ بنویسید یا تایپ کنید.  امضای خود را در گوشه تحتانی سمت راست درج کنید.

تسلیم عریضه

اصل و دو (2) کپی از عریضه و کلیه اسناد پشتیبان (شامل هر گونه درخواست برای انتصاب وکیل یا مشاور حقوقی) را به دادگاه عالی کانتی محل نگهداری خود پست کنید.  به عنوان مثال، اگر در بیمارستان Napa State Hospital از شما نگهداری می‌شود، باید نشانی زیر را درج کنید:

Napa County Superior Court
825 Brown St.
P.O. Box 880
Napa, CA  94559-0880

اطلاعات تکمیلی در این بسته

جهت کمک به شما برای یافتن دادگاهی که باید درخواست خود را به آن تسلیم کنید، فهرستی از دادگاه‌های عالی کالیفرنیا ارائه شده است.  (به پیوست G رجوع کنید.)

نحوه درخواست برای دادرسی مجدد درباره حکم سرپرستی

اگر مایل به لغو حکم سرپرستی خود هستید، این حق را دارید که برای شما یک دادرسی مجدد برگزار گردد.  می‌توانید بلافاصله برای دادرسی مجدد درخواست دهید، اما بعد از دادرسی مجدد، باید حداقل شش ماه صبر کنید تا بتوانید برای یک دادرسی مجدد دیگر درخواست دهید. قانون مؤسسات و رفاه کالیفرنیا قسمت 5364.

بهترین شیوه برای درخواست دادرسی مجدد این است که با وکیل خود تماس بگیرید. اگر تحت سرپرستی بهداشت روانی قرار گرفته باشید، حتماً یک وکیل وکالت از شما را بر عهده داشته است.  اگر در آن زمان توانایی مالی لازم برای پرداخت حق‌الزحمه وکیل را نداشتید، به احتمال زیاد یک وکیل انتصاب شده توسط دادگاه وکالت شما را بر عهده داشته است.  اکثر وکلای انتصاب شده توسط دادگاه وکلای تسخیری هستند.

مددکار اجتماعی شما باید نام و شماره تلفن وکیلی را داشته باشد که دادگاه برای شما انتصاب کرده بود.  همچنین، می‌توانید با مدافع حقوق بیماران تماس بگیرید و درباره نحوه تماس با وکیل خود پرس و جو کنید.  هنگام تماس با وکیل، نام کامل و تاریخ تولد خود را بگویید.  اگر وکیل در دفترش نباشد، بپرسید آیا می‌توانید برای وی یک پیغام بگذارید.  دقت کنید که طی پیغام خود، نام، تاریخ تولد، مرکزی که در آن به سر می‌برید، شماره تلفنی که بتوان از طریق آن با شما تماس گرفت، بهترین زمان تماس با شما، و این پیام که «خواهان دادرسی مجدد درباره سرپرستی خود هستید» را ذکر کنید.  همچنین، می‌توانید نامه‌ای که حاوی این اطلاعات باشد را برای وکیل خود بفرستید.

اگر وکیل با شما تماس نگرفت، می‌توانید خودتان با تسلیم یک عریضه به دادگاه، برای دادرسی مجدد درباره سرپرستی درخواست دهید.  باید حداقل دو هفته صبر کنید تا وکیل با شما تماس بگیرد؛ بعد اگر وکیل تماس نگرفت، عریضه خود را به دادگاه تسلیم کنید.

دستورالعمل‌های مربوط به نحوه تسلیم عریضه برای دادرسی مجدد درباره سرپرستی

 1. کلیه اطلاعات لازم را در فرم درج کنید.  (به پیوست A رجوع کنید.)
 2. در صورت امکان، دو نسخه از درخواست خود را، به همراه یک پاکت دارای نشانی، برای دادگاه بفرستید و تقاضا کنید که یکی از نسخه‌ها را پس از تأیید برای شما بفرستند. منظور از نسخه تأیید شده سندی است که حاوی مهر دادگاه و تاریخ دریافت آن است و نشان می‌دهد که سند توسط دادگاه دریافت شده است.
 3. درخواست دادرسی را به نشانی دادگاه عالی آن کانتی بفرستید که حکم سرپرستی را برای شما صادر کرده است.  فهرست کلیه دادگاه‌های عالی و نشانی آنها در بخش پیوست‌ها ارائه شده است.  به پیوست G رجوع کنید.

نحوه اعتراض به گمارش بر اساس احکام سرپرستی LPS

اگر پس از محاکمه توسط دادگاه یا هیئت منصفه، دچار ناتوانی شدید شناخته شده باشید و در نتیجه حکم سرپرستی LPS برای شما صادر شده باشد، این حق را دارید که یک درخواست تجدیدنظر را تسلیم کنید.

در این صورت، باید اعلان تجدیدنظر را ظرف شصت (60) روز از صدور حکم سرپرستی تسلیم کنید.  می‌توانید با وکیل تماس بگیرید و درباره نحوه تکمیل اعلان تجدیدنظر سؤال کنید.  همچنین، می‌توانید اعلان تجدیدنظر پیوست شده را به دادگاه عالی کانتی صادر کنید که در آن حکم سرپرستی برای شما صادر شده است.  (به پیوست D رجوع کنید.)

اگر توانایی مالی استخدام وکیل را نداشته باشید، این حق را دارید که دادگاه یک وکیل تسخیری رایگان را برای شما منصوب کند.  همچنین، اگر پول ندارید، این حق را دارید که از پرداخت کلیه هزینه‌های تجدیدنظر معاف شوید.

نحوه اعتراض به گمارش، زمانی که بین شما و سرپرست‌تان اختلاف نظر وجود دارد

دادرسی برای بازنگری گمارش

هنگامی که تحت سرپرستی بهداشت روانی قرار دارید، سرپرست شما از اختیارات لازم برای تعیین محل سکونت شما برخوردار است.  این بدان معنا نیست که شما تحت «کنترل کامل» سرپرست خود خواهید بود.  اگر معتقد هستید که می‌توانید به نحو مناسب در محیطی با محدودیت‌های کمتر نسبت به محل نگهداری فعلی خود زندگی کنید، می‌توانید با مراجعه به دادگاه به نامناسب بودن گمارش خود اعتراض کنید.  این را اصطلاحاً «دادرسی برای بازنگری گمارش» می‌نامند.  به هر حال، مادامی که جهت یک دادرسی برای بازنگری گمارش به دادگاه مراجعه کنید، تا شش ماه بعد از آن نمی‌توانید برای یک دادرسی دیگر درخواست دهید. قانون مؤسسات و رفاه کالیفرنیا قسمت 5358.3.

می‌توانید در کانتی محل صدور حکم سرپرستی یا کانتی محل سکونت خود، از طریق قرار احضار به دادگاه، برای دادرسی برای بازنگری گمارش درخواست دهید. قانون مؤسسات و رفاه کالیفرنیا قسمت 5358.7.

حتی اگر دادرسی برای بازنگری گمارش داشته باشید، باز هم می‌توانید از قاضی تقاضای دادرسی مجدد در خصوص حکم سرپرستی کنید.  طی دادرسی برای بازنگری گمارش، فقط از قاضی می‌خواهید که مناسب بودن گمارش شما را بررسی کند، نه اینکه آیا باید تحت سرپرستی باشید یا خیر.  طی دادرسی مجدد در خصوص حکم سرپرستی، شما از قاضی می‌خواهید بررسی کند که آیا اصلاً باید تحت سرپرستی قرار بگیرید یا خیر.

بهترین شیوه برای درخواست دادرسی برای بازنگری گمارش این است که با وکیل خود تماس بگیرید.  اگر تحت سرپرستی بهداشت روانی قرار گرفته باشید، حتماً یک وکیل وکالت از شما را بر عهده داشته است.  اگر در آن زمان توانایی مالی لازم برای پرداخت حق‌الزحمه وکیل را نداشتید، به احتمال زیاد یک وکیل انتصاب شده توسط دادگاه وکالت شما را بر عهده داشته است.  اکثر وکلای انتصاب شده توسط دادگاه وکلای تسخیری هستند.

مددکار اجتماعی شما باید نام و شماره تلفن وکیلی را داشته باشد که دادگاه برای شما انتصاب کرده بود.  همچنین، می‌توانید با مدافع حقوق بیماران تماس بگیرید و درباره نحوه تماس با وکیل خود پرس و جو کنید.  هنگام تماس با وکیل، نام کامل و تاریخ تولد خود را بگویید.  اگر وکیل در دفترش نباشد، بپرسید آیا می‌توانید برای وی یک پیغام بگذارید.  دقت کنید که طی پیغام خود، نام، تاریخ تولد، مرکزی که در آن به سر می‌برید، شماره تلفنی که بتوان از طریق آن با شما تماس گرفت، بهترین زمان تماس با شما، و این پیام که «خواهان دادرسی برای بازنگری گمارش خود هستید» را ذکر کنید. همچنین، می‌توانید نامه‌ای که حاوی این اطلاعات باشد را برای وکیل خود بفرستید.

اگر وکیل با شما تماس نگرفت، می‌توانید خودتان با تسلیم یک عریضه به دادگاه، برای دادرسی مربوط به بازنگری گمارش درخواست دهید. باید حداقل دو هفته صبر کنید تا وکیل با شما تماس بگیرد.

دستورالعمل‌های تسلیم عریضه برای بازنگری گمارش

 1. کلیه اطلاعات لازم را در فرم درج کنید.  (به پیوست C رجوع کنید.)
 2. در صورت امکان، دو نسخه از درخواست خود را، به همراه یک پاکت دارای نشانی، برای دادگاه بفرستید و تقاضا کنید که یکی از نسخه‌ها را پس از تأیید برای شما بفرستند.
 3. درخواست دادرسی را به نشانی دادگاه عالی آن کانتی بفرستید که حکم سرپرستی را برای شما صادر کرده است.  فهرست کلیه دادگاه‌های عالی و نشانی آنها در بخش پیوست‌ها ارائه شده است.  (به پیوست G رجوع کنید.)

نحوه نوشتن اظهارنامه

اظهارنامه شامل اظهارات شما، با علم به مجازات سوگند دروغ، درباره شرایطی است که شخصاً از آنها مطلع هستید—مسائلی که خود شما از آنها اطلاع دارید.  به عنوان مثال، نمی‌توانید مطلبی را اظهار کنید که دیگران به شما گفته‌اند. فقط می‌توانید مطالبی را اظهار کنید که خودتان شخصاً می‌دانید، شنیده‌اید، یا دیده‌اید.

هنگام نوشتن اظهارنامه، باید سعی کنید اطلاعاتی حتی‌الامکان دقیق، واضح، مختصر و مفید را به قاضی ارائه دهید.  اظهارنامه شما باید حاوی پاسخ پرسش‌های زیر باشد:  چه کسی؟  چه چیزی؟  کجا؟  چه موقع؟  چرا؟  چگونه؟

در صورت تسلیم یک درخواست برای قرار احضار به دادگاه به دلیل آنکه در یک تیمارستان از شما نگهداری می‌شود و معتقد هستید که نباید در تیمارستان باشید، اظهارنامه شما باید اطلاعاتی را درباره موارد زیر به قاضی بدهد:

 • کجا هستید؛
 • چرا نباید آنجا باشید؛
 • اگر قرار باشد آزاد شوید، چه برنامه‌های ویژه‌ای دارید.  

(به پیوست F رجوع کنید.)

به عبارت دیگر، باید برای قاضی توضیح دهید که اگر از تیمارستان آزاد شوید، دقیقاً چه کاری خواهید کرد..

 1. در ابتدای اظهارنامه خود، باید از این جمله آغازین استفاده کنید:  «اینجانب، (نام شما)، اظهاراتی را به شرح زیر بیان می‌کنم:»
 2. سپس کلیه حقایق و اطلاعات را در قالب پاراگراف‌هایی کوتاه ارائه دهید.  پارگراف‌ها را شماره‌بندی کنید.  یک پاراگراف نباید شامل بیش از دو یا سه جمله باشد.
 3. در نهایت، دو جمله آخر باید به شرح زیر باشد:  «من با آگاهی از مجازات شهادت دروغ، اعلام و گواهی می‌کنم که کلیه موارد فوق دقیق، صحیح و مبتنی بر حقیقت می‌باشد.»
 4. و سپس:  «امضا شده در تاریخ (تاریخ امضای اظهارنامه را درج کنید) در (نام شهر و ایالتی که در آن اظهارنامه را امضا کردید را بنویسید).»  حتماً نام و امضای خود را در پایین صفحه درج کنید.

[نمونه]
اظهارنامه «ازرا پاوند» (Ezra Pound)

اینجانب، «ازرا پاوند» (Ezra Pound)، اظهاراتی را به شرح زیر بیان می‌کنم:

 1. من از تاریخ 1 فوریه 2000 تا کنون در Cherry Heights IMD زندگی کرده‌ام.  برای من حکم سرپرستی LPS صادر شده است.
 2. در دادرسی مجدد مربوط به سرپرستی، که در تاریخ 30 مارس 2000 برگزار شد، دادگاه علیه من رأی صادر کرد.
 3. لازم نیست من در Cherry Heights IMD باشم، زیرا محدودیت‌های آن بیشتر از حد لزوم است، و من برنامه‌هایی را برای تأمین خوراک، پوشاک، و مسکن خود دارم.
 4. به دلیل معلولیت، واجد صلاحیت دریافت مزایای سوشال سکوریتی هستم.  در گذشته مزایای سوشال سکوریتی را دریافت می‌کردم و می‌دانم که دوباره کجا و چگونه برای دریافت آنها درخواست دهم.  من درخواست خود برای مزایای سوشال سکوریتی را به دفتر سوشال سکوریتی واقع در 3030 Broadway Avenue لس‌آنجلس تسلیم خواهم کرد.
 5. اتاقی را پیدا کرده‌ام که می‌توانم آن را اجاره کنم.  در تاریخ 12 ژوئیه 2000، با «بیل جونز»، مدیر مجتمع مسکونی واقع در 2375 Maplewood Lane در لس‌آنجلس صحبت کردم.  «بیل» گفت که می‌تواند یک اتاق را به من اجاره بدهد.  گفت که اتاق را به مدت یک ماه برای من خالی نگه می‌دارد.
 6. من دوستانی دارم که می‌توانند به من کمک کنند.  نام آنها «آلیاندرو» و «کتی گالئانو» است.  آقا و خانم گالئانو گفته‌اند که اگر لازم باشد، می‌توانم نزد آنها بمانم.  آنها حاضر هستند که به دادگاه بیایند و به نفع من شهادت بدهند.
 7. می‌دانم که چگونه مواد غذایی را بخرم و برای خودم غذا تهیه کنم.
 8. لباس هم به اندازه کافی دارم: دو شلوار، لباس زیر، و سه پیراهن.  می‌دانم که کجا لباس‌های دست دوم بخرم.

من با آگاهی از مجازات شهادت دروغ، اعلام و گواهی می‌کنم که کلیه موارد فوق دقیق، صحیح و مبتنی بر حقیقت می‌باشد.

امضا شده در تاریخ 20 ژوئیه 2000 در لس‌آنجلس، کالیفرنیا

______________________________
                        ازرا پاوند

هر چند وقت یک بار می‌توان برای قرار درخواست داد

می‌توانید مکرراً درخواست برای صدور قرار را تسلیم کنید؛ اما هر درخواست جدید باید حاوی اظهاراتی به اندازه کافی متفاوت از اظهارت مندرج در درخواست‌های رد شده قبلی باشد.

نحوه اعتراض به سلب حقوق ویژه

اعتراض به سلب حقوق ویژه به عنوان یک شرط
سرپرستی بهداشت روانی

صرف اینکه حکم سرپرستی برای شما صادر شده است به خودی خود بدین معنا نیست که قاضی همه حقوق شما را سلب خواهد کرد.  قاضی باید مشخصاً حقوق شما شامل شامل حق رأی دادن، داشتن گواهینامه رانندگی، عقد قراردادها، حمل اسلحه، عدم رضایت برای پذیرش درمان‌های پزشکی معمول، و عدم رضایت برای پذیرش درمان‌های مرتبط با ناتوانی شدید را محدود سازد.  قانون مؤسسات و رفاه کالیفرنیا قسمت 5357.  اگر می‌خواهید قاضی مجدداً درباره سلب برخی از حقوق شما تجدیدنظر کند، می‌توانید طی یک عریضه از او بخواهید یک بار دیگر بررسی کند که آیا همچنان باید آن حقوق از شما سلب گردد.

بهترین شیوه برای درخواست دادرسی جهت مخالفت با سلب حقوق خاص این است که با وکیل خود تماس بگیرید.  اگر تحت سرپرستی بهداشت روانی قرار گرفته باشید، حتماً یک وکیل وکالت از شما را بر عهده داشته است.  اگر در آن زمان توانایی مالی لازم برای پرداخت حق‌الزحمه وکیل را نداشتید، به احتمال زیاد یک وکیل انتصاب شده توسط دادگاه وکالت شما را بر عهده داشته است.  اکثر وکلای انتصاب شده توسط دادگاه وکلای تسخیری هستند.

مددکار اجتماعی شما باید نام و شماره تلفن وکیلی را داشته باشد که دادگاه برای شما انتصاب کرده بود.  همچنین، می‌توانید با مدافع حقوق بیماران تماس بگیرید و درباره نحوه تماس با وکیل خود پرس و جو کنید.  هنگام تماس با وکیل، نام کامل و تاریخ تولد خود را بگویید.  اگر وکیل در دفترش نباشد، بپرسید آیا می‌توانید برای وی یک پیغام بگذارید.  دقت کنید که طی پیغام خود، نام، تاریخ تولد، مرکزی که در آن به سر می‌برید، شماره تلفنی که بتوان از طریق آن با شما تماس گرفت، بهترین زمان تماس با شما، و این پیام که «خواهان دادرسی برای مخالفت با حقوق سلب شده هستید» را ذکر کنید.  همچنین، می‌توانید نامه‌ای که حاوی این اطلاعات باشد را برای وکیل خود بفرستید.

اگر وکیل با شما تماس نگرفت، می‌توانید خودتان با تسلیم یک عریضه به دادگاه، برای دادرسی برای مخالفت با حقوق سلب شده درخواست دهید.  باید حداقل دو هفته صبر کنید تا وکیل با شما تماس بگیرد.

دستورالعمل‌های مربوط به پر کردن درخواست دادرسی برای مخالفت با حقوق سلب شده شخص تحت سرپرستی

 1. کلیه اطلاعات لازم را در فرم درج کنید.  (به پیوست B رجوع کنید.)
 2. در صورت امکان، دو نسخه از درخواست خود را، به همراه یک پاکت دارای نشانی، برای دادگاه بفرستید و تقاضا کنید که یکی از نسخه‌ها را پس از تأیید برای شما بفرستند. درخواست دادرسی را به نشانی دادگاه عالی آن کانتی بفرستید که حکم سرپرستی را برای شما صادر کرده است.  فهرست کلیه دادگاه‌های عالی و نشانی آنها در بخش پیوست‌ها ارائه شده است.  (به پیوست G رجوع کنید.)

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.