حوه استخدام ارائه‌دهنده خدمات حمایت درون‌خانگی IHSS, In-Home Supportive Services)) غیروالد برای ذی‌نفعان صغیر: تغییر برنامه بین برنامه‌های IHSS

Publications
#8100.16

حوه استخدام ارائه‌دهنده خدمات حمایت درون‌خانگی IHSS, In-Home Supportive Services)) غیروالد برای ذی‌نفعان صغیر: تغییر برنامه بین برنامه‌های IHSS

This fact sheet is for families who want to hire a non-parent provider for their In-Home Supportive Services (IHSS) eligible minor child (under age 18). A non-parent provider can include a non-parent relative, friend, or other provider who is registered with the IHSS program.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

این بروشور ویژه خانواده‌هایی است که می‌‌خواهند یک ارائه‌دهنده غیروالد را برای فرزند صغیر (زیر 18 سال) واجد شرایط خدمات حمایت درون‌خانگی (IHHS, In-Home Supportive Services) استخدام کنند. ارائه‌دهنده غیروالد می‌‌تواند یکی از اقوام، دوستان، یا سایر ارائه‌دهندگان غیروالدی باشد که نزد برنامه IHSS ثبت‌نام کرده‌اند. محدودیت‌هایی درباره مواقعی وجود دارد که می‌توانید یک ارائه‌دهنده غیروالد را برای ذی‌نفع صغیر استخدام کنید. با این حال، اگر ذی‌نفع صغیر در برنامه IHSS موسوم به برنامه «خدمات مراقبت‌های شخصی»

(PCSP, Personal Care Services Program) ثبت‌نام کرده باشد، یک غیروالد می‌تواند به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمات وی عمل کند. قوانین ارائه‌دهنده والد IHSS پیچیده و گیج‌کننده هستند. هدف از این بروشور ارائه خلاصه‌ای از این قوانین نیست.1 بلکه این بروشور به این موضوع می‌‌پردازد که چگونه می‌‌توانید تعیین کنید که آیا فرزند ذی‌نفع صغیر شما نزد PCSP ثبت‌نام شده و در صورت لزوم، چگونه به PCSP تغییر برنامه دهید.

برنامه IHSS شامل 4 برنامه مختلف است.2 اکثر ذی‌نفعان IHSS در برنامه «گزینه انتخاب نخست جامعه» (CFCO, Community First Choice Option) ثبت‌نام کرده‌اند.3 شما می‌توانید از طریق تماس با مددکار اجتماعی IHSS یا دفتر خدمات اجتماعی کانتی خود، از برنامه IHSS خود مطلع شوید.4 مواقعی وجود دارد که یک خانواده ممکن است بخواهد به‌منظور حل مشکلات ارائه‌دهنده برای یک ذی‌نفع صغیر دریافت‌کننده IHSS، برنامه‌اش را از CFCO (یا برنامه دیگری) به PCSP تغییر دهد. برای مثال، اگر کانتی به شما بگوید که فرزندتان نمی‌تواند یک ارائه‌دهنده غیروالد داشته باشد، زیرا یکی از والدین یا هر دو برای ارائه مراقبت‌ها «توانمند و در دسترس» هستند. برنامه PCSP این محدودیت‌ها را ندارد، و خانواده‌ها می‌توانند برای استخدام یک ارائه‌دهنده غیروالد، به PCSP تغییر برنامه دهند.

نکته: قوانین ارائه‌دهنده والد به‌منظور تسهیل شرایط و حذف محدودیت‌ها درباره اینکه چه کسی می‌‌تواند ارائه‌دهنده باشد، در حال به‌روزرسانی است (امیدواریم تا پایان سال 2023، کاملاً به‌روزرسانی شود). با این حال، تا زمانی که این به‌روزرسانی‌ها نهایی نشود، خانواده‌هایی که برای فرزند واجد شرایط IHSS خود به یک ارائه‌دهنده غیروالد نیاز دارند و با مشکلاتی مواجه می‌‌شوند، ممکن است بخواهند به PCSP تغییر برنامه دهند. این امر به این دلیل است که، بر اساس برنامه PCSP، ذی‌نفعان صغیر IHSS نمی‌توانند یک والد را به عنوان ارائه‌دهنده خود داشته باشند؛ بنابراین، قوانین به جای آن، اجازه استخدام یک ارائه‌دهنده غیروالد را می‌دهند.5 این شامل پوشش برای ساعات نظارت حفاظتی می‌‌شود.6 لطفاً توجه داشته باشید که از آنجایی که والدین نمی‌توانند به‌عنوان ارائه‌دهنده ذی‌نفع صغیر تحت پوشش PCSP عمل کنند، اگر یکی از والدین بخواهد ارائه‌دهنده IHSS آن کودک صغیر باشد، تغییر برنامه به PCSP ممکن است مناسب نباشد.

چرا باید به PCSP تغییر برنامه بدهم؟

یکی از سناریوهایی که در آن ممکن است تغییر به PCSP منطقی باشد، زمانی است که یکی از والدین یا هر دو وضعیت مهاجرت رضایت‌بخشی برای کار در ایالات متحده ندارند. این به این دلیل است که طبق قوانین برنامه IHSS، والدینی که وضعیت مهاجرت رضایت‌بخشی برای کار ندارند، نمی‌توانند ارائه‌دهنده IHSS پولی باشند،7 و همچنین ممکن است از استخدام یک ارائه‌دهنده غیروالد در مواقعی که برای ارائه مراقبت‌ها «توانمند و در دسترس» تلقی می‌شوند، ممانعت به عمل آید. هنگامی که این اتفاق می‌افتد، ممکن است کانتی به اشتباه تصمیم بگیرد که یک کودک واجد شرایط IHSS نیست یا با ساعات کمتری موافقت کند. تغییر به PCSP حداقل اجازه استخدام یک ارائه‌دهنده غیروالد برای ارائه خدمات موردنیاز را می‌دهد.

سناریوی دیگر زمانی است که هر دو والد به طور تمام‌وقت ولی طبق یک برنامه زمانی ناهماهنگ کار می‌کنند (مثلاً، یکی از والدین روزها و دیگری شب‌ها کار می‌کند). اگر خانواده شما مشمول هریک از این سناریوها هستند، تغییر به PCSP ممکن است مشکل را حل کند و به فرزند شما اجازه دهد آن دسته از خدمات IHSS که واجد شرایط آنها است را از یک ارائه‌دهنده غیروالد دریافت کند.

لطفاً توجه داشته باشید که اگرمی‌‌خواهید در آینده یک ارائه‌دهنده والد برای فرزند واجد شرایط IHSS خود شوید، باید درخواست کنید ثبت‌نام فرزندتان در برنامه PCSP لغو شود و سپس او را در برنامه CFCO ثبت‌نام کنید.

چگونه بین برنامه‌های IHSS تغییر برنامه دهم؟

می‌توانید در هر زمانی که بخواهید بدون وقفه در خدمات بین دوره انتقال، داوطلبانه از CFCO به PCSP تغییر برنامه دهید.8 برای تغییر برنامه IHSS، باید با دفتر خدمات اجتماعی کانتی خود تماس بگیرید، که اطلاعات تماس و نشانی آن در نشانی زیر قابل مشاهده است: https://www.cdss.ca.gov/county-offices 9.

دفتر محترم Medi-Cal:

احتراماً درخواست می‌شود در اسرع وقت ثبت‌نام (نام) در برنامه «گزینه انتخاب نخست جامعه» IHSS را لغو کنید و (نام) را در برنامه «خدمات مراقبت‌های شخصی» ثبت‌نام کنید. چنین تغییری طبق مفاد «طرح ایالتی برای کمک Medicaid»، پیوست 3.1-K، صفحه 7، مجاز است. سپاسگزارم.

اگر به کمک بیشتری نیاز دارید، می‌‌توانید از طریق شماره تلفن رایگان زیر با

Disability Rights California تماس بگیرید: (800) 776-5746یا