بروشور بستن پرونده خدمات توانبخشی شغلی

Publications
#F074.16

بروشور بستن پرونده خدمات توانبخشی شغلی

این میخانه به شما می گوید که چه زمانی اداره توانبخشی (DOR) می تواند پرونده شما را ببندد. این به شما می گوید که چگونه متوجه خواهید شد که DOR کیس شما را می بندد. به شما می گوید اگر نمی خواهید پرونده خود بسته شود چگونه می توانید کمک بگیرید.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

وقتی اداره توانبخشی (DOR, Department of Rehabilitation) می‌گوید که پرونده‌ام بسته شده، منظور از آن چیست؟

منظور از بسته شدن پرونده زمانی است که DOR می‌گوید دیگر خدمات توانبخشی شغلی را به شما ارائه نمی‌دهد. در فصل 9 از «مجموعه مقررات کالیفرنیا»
 ((C.C.R., California Code of Regulations، قسمت‌های 7179 تا 7181.1، مسئولیت‌های DOR و متقاضی خدمات در خصوص بسته شدن پرونده شرح داده شده است.

DOR چه زمانی می‌تواند پرونده من را ببندد؟

طبق قانون، DOR زمانی می‌تواند پرونده شما را ببندد که:

  • شما به اهداف شغلی خود رسیده باشید و دیگر برای حفظ شغل خود، به خدمات DOR نیاز نداشته باشید و DOR همه خدمات مورد توافق در «طرح استخدام شخصی شده» (IPE, Individualized Plan for Employment) شما را ارائه کرده باشد؛
  • شما بر اساس معیارهایی خاص فاقد صلاحیت دریافت خدمات DOR شناخته شده باشید، از جمله اینکه معلولیت شما به قدری شدید باشد که نتوانید از خدمات DOR بهره بگیرید؛
  • شما تصمیم بگیرید در برنامه DOR شرکت نکنید یا به دلایلی دیگر نتوانید در برنامه DOR شرکت نمایید. به عنوان مثال، اگر بیماری یا معلولیتی شدید داشته باشید که حتی با وجود امکانات منطقی مانع از شرکت شما در برنامه DOR شود؛ اگر از پذیرش ارزیابی‌هایی که برای تعیین صلاحیت دریافت خدمات DOR ضروری است خودداری کنید یا قادر به شرکت در آنها نباشید؛ اگر DOR اطلاعات تماس فعلی شما را نداشته باشد و نتواند با شما تماس بگیرد؛ اگر برای مدتی طولانی در یک مؤسسه مثل بیمارستان یا زندان باشید؛ یا اگر در حین استفاده از خدمات DOR، مرتکب یک جرم یا جنایت شده باشید.

اگر DOR پرونده من را ببندد، چگونه مطلع خواهم شد؟

DOR باید یک اعلان کتبی مبنی بر بسته شدن پرونده‌تان را برای شما بفرستد. این اعلان باید حاوی اطلاعاتی درباره علت بسته شدن پرونده، و نیز اطلاعاتی درباره حقوق شما برای درخواست تجدید نظر، شامل داوری، بازنگری اداری، روند رسیدگی عادلانه، و اطلاعاتی درباره «برنامه کمک به متقاضیان» (CAP, Client Assistance Program) باشد.

اگر با تصمیم DOR مبنی بر بسته شدن پرونده‌ام مخالف باشم، چه اقداماتی می‌توانم انجام دهم؟

DOR دارای سطوح مختلف درخواست برای تجدید نظر است. نخستین سطح درخواست تجدید نظر این است که درباره بسته شدن پرونده‌تان با مشاور توانبخشی و/یا سرپرست مشاورتان صحبت کنید. این روند زمانی مؤثر خواهد بود که مثلاً، پرونده DOR شما به این دلیل بسته شده که تماس با شما امکان‌پذیر نبوده و بعداً با DOR تماس گرفته‌اید؛ یا، در موقعیت‌هایی که شما در واقع در حال پیشرفت به سمت اهداف IPE خود بوده‌اید، ولی DOR از این پیشرفت اطلاع نداشته است. اگر خود شما درخواست کرده باشید که پرونده‌تان بسته شود و پرونده‌ شما 12 ماه قبل بسته شده باشد، ممکن است DOR ملزم باشد که آن را مختومه اعلام کند. تحت شرایط خاص، DOR با گشودن مجدد پرونده شما موافقت خواهد کرد مشروط به اینکه بتوانید ثابت کنید آماده پیشرفت به سمت اهداف IPE خود یا پیروی از الزامات DOR هستید.

اگر با تصمیم DOR مبنی بر بسته شدن پرونده‌تان مخالف باشید، می‌توانید برای یک بازنگری اداری نزد مدیر ناحیه (District Administrator) DOR، داوری، و/یا رسیدگی عادلانه ظرف یک سال از تاریخ تصمیم DOR هم درخواست دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره حقوق خود در خصوص تجدید نظر و آگاهی از مهلت‌های مربوطه، به لینک DOR رجوع کنید:

http://www.rehab.cahwnet.gov/Appeals/FairHearForms.html#DR107.

آیا بعد از بسته شدن پرونده‌ام، می‌توانم مجدداً برای خدمات DOR درخواست دهم؟

بله، اگر مجدداً به خدمات DOR نیاز داشته باشید، می‌توانید باز هم برای این گونه خدمات درخواست دهید. DOR باید در خصوص صلاحیت شما برای دریافت خدمات تصمیم بگیرد و در تهیه IPE جدید به شما کمک کند.

همچنین، وقتی مجدداً برای خدمات DOR درخواست می‌دهید، ممکن است DOR اطلاعات مربوط به پرونده DOR قبلی شما را در تصمیم‌گیری برای تعیین صلاحیت شما مد نظر قرار دهد. برای کسب اطلاعات راجع به صلاحیت دریافت خدمات DOR، لطفاً به بروشور CAP با عنوان Eligibility for Vocational Rehabilitation Services در نشانی زیر رجوع کنید: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/F06601.pdf