بروشور اطلاعات مربوط به تبعیض به‌واسطه ناتوانی: استخدام

Publications
#F109.16

بروشور اطلاعات مربوط به تبعیض به‌واسطه ناتوانی: استخدام

فصل 1 از «قانون آمریکایی های دچار ناتوانی» (ADA, Americans with Disabilities Act) تبعیض به واسطه ناتوانی توسط کارفرمایان خصوصی را ممنوع می داند. تبعیض شامل رفتار نابرابر، اقدامات تلافی جویانه، و آزار و اذیت کارکنان و متقاضیان کار دچار ناتوانی است. همچنین، شامل عدم ارائه تسهیلات معقول از حیث رویه ها، سیاست ها، یا شرایط محل کار کارفرما به منظور تطبیق با ناتوانی کارمند یا متقاضی کار است. در صفحه سه، نمونه نامه مخصوص درخواست امکانات معقول و در صفحه چهار، نمونه تأییدیه از طرف یک متخصص درمان ارائه شده است.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

فصل 1 از «قانون آمریکایی های دچار ناتوانی» (ADA, Americans with Disabilities Act) تبعیض به واسطه ناتوانی توسط کارفرمایان خصوصی را ممنوع می داند. تبعیض شامل رفتار نابرابر، اقدامات تلافی جویانه، و آزار و اذیت کارکنان و متقاضیان کار دچار ناتوانی است. همچنین، شامل عدم ارائه تسهیلات معقول از حیث رویه ها، سیاست ها، یا شرایط محل کار کارفرما به منظور تطبیق با ناتوانی کارمند یا متقاضی کار است. در صفحه سه، نمونه نامه مخصوص درخواست امکانات معقول و در صفحه چهار، نمونه تأییدیه از طرف یک متخصص درمان ارائه شده است.

«قانون مسکن و اشتغال عادلانه» (FEHA, California Fair Employment and Housing Act) حمایت هایی مشابه را ارائه می دهد. هرگونه نقض ADA به منزله نقض قوانین ایالتی نیز می باشد. با این حال، در برخی شرایط، قوانین ایالتی ممکن است نسبت به قوانین فدرال، سطحی بالاتر از حمایت ها را ارائه دهند. به عنوان مثال، ADA شامل کارفرمایانی می شود که 15 کارمند یا بیشتر دارند، و FEHA شامل کارفرمایانی می شود که پنج کارمند یا بیشتر دارند.

در زیر، برخی از منابع آنلاین برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تبعیض به واسطه ناتوانی و امکانات معقول در استخدام ارائه شده است:

  • وب سایت «کمیسیون فرصت های برابر« (Equal Opportunity Commission) ایالات متحده: http://www.eeoc.gov/laws/types/disability.cfm.
  • وب سایت «اداره مسکن و اشتغال عادلانه کالیفرنیا» (DFEH, California Department of Fair Employment and Housing) http://www.dfeh.ca.gov/Employment
  • وب سایت شبکه امکانات شغلی (Job Accommodations Network)، برای اطلاعات درباره تسهیلات معقول در استخدام: http://askjan.org
  • وب سایت «کمک حقوقی در محل کار» (Legal Aid at Work)، برای منابع و نمایندگی قانونی: https://legalaidatwork.org/

دفاع از خود

اگر فکر می کنید که مورد تبعیض قرار گرفته اید، می توانید یک شکایت اداری (یا «عریضه») را به «کمیسیون فرصت های شغلی برابر» (EEOC, Equal Employment Opportunity Commission)
فدرال یا «اداره مسکن و اشتغال عادلانه کالیفرنیا»
(DFEH, Department of Fair Employment and Housing) تسلیم کنید. قبل از اینکه بتوانید برای تبعیض به واسطه ناتوانی در دادگاه فدرال یا ایالتی طرح دعوی کنید، باید یک شکایت اداری تنظیم کنید، و «نامه حق شکایت» را از EEOC یا DFEH دریافت کنید. شکایات را می توان ظرف 300 روز از تاریخ تبعیض به EEOC و ظرف سه سال از تاریخ تبعیض به DFEH تسلیم کرد.

فرایند ثبت شکایت نزد EEOC یا DFEH در وب سایت های EEOC و DFEH به نشانی های https://www.eeoc.gov/employees/charge.cfm و https://www.dfeh.ca.gov/complaintprocess/ شرح داده شده است.

EEOC و DFEH مشترکاً مسئول بررسی شکایات مربوط به تبعیض های شغلی هستند. اگر DFEH شکایت شما را برای بررسی بپذیرد و شکایت شما شرایط لازم را برای تشکیل پرونده نزد EEOC داشته باشد، DFEH شکایت شما را به EEOCارسال خواهد کرد. اگر شکایت خود را به EEOC تسلیم کنید، EEOC به طور خودکار یک نسخه از شکایت را به DFEHارسال خواهد کرد.

دادخواهی

رسیدگی به تخلفات از قوانین فوق را می توان از طریق اقامه دعاوی شخصی نیز انجام داد. لطفاً توجه داشته باشید که قوانین مربوط به محدودیت ها، بازه زمانی طرح دعوی را محدود می کند. مهلت طرح دعوی ممکن است حداکثر 90 روز از تاریخ «نامه حق شکایت» ناشی از روند شکایت اداری EEOC باشد. اگر تصمیم به پیگیری دعوی دارید، باید درباره این مهلت ها با یک وکیل خصوصی مشورت کنید.

چنانچه در صدد اخذ غرامت نقدی کمتر از 10000 دلار باشید، یک گزینه دیگر این است که شکایتی را به «دادگاه دعاوی کوچک» تسلیم کنید. قوانین دارای محدودیت فوق الذکر شامل این دادگاه ها هم می شوند. در صورت تسلیم شکایت خود به دادگاه دعاوی کوچک، نمی توانید از وکیل استفاده کنید. لینک یک نشریه Disability Rights California که در آن روند استفاده از دعاوی کوچک برای موارد تبعیض توضیح داده شده را می توان در نشانی https://www.disabilityrightsca.org/publications/a-guide-to-small-claimscourt-how-to-sue-if-a-business-or-landlord-discriminates یافت. همچنین، می توانید اطلاعات مربوط به دعاوی کوچک را در وب سایت دادگاه های کالیفرنیا به نشانی http://www.courts.ca.gov/1062.htmپیدا کنید.

نمونه نامه برای درخواست امکانات منطقی

[تاریخ]

[کارفرمای] گرامی:

بدین وسیله از جنابعالی تقاضا می کنم که امکانات منطقی متناسب با ناتوانی/ناتوانی های بنده را برایم فراهم نمایید. من [یک کارمند/متقاضی شغل در] [نهاد دولتی] هستم. اینجانب به دلیل ناتوانی خود، به امکانات زیر نیاز دارم: [فهرست امکانات مورد نیاز را بنویسید]. [پزشک/روانپزشک/روانشناس/درمانگر/مددکار اجتماعی/متخصص کاردرمانی/سایر(شرح دهید)] من این امکانات/تسهیلات را به دلیل ناتوانی من ضروری دانسته است.


لطفاً به پیوست نامه [نام پزشک یا متخصص] را ملاحظه فرمایید.

قوانین فدرال و ایالتی ایجاب می کنند که کارفرمایان برای آن دسته از کارکنان و متقاضیان کار که دچار ناتوانی هستند، امکاناتی منطقی را فراهم کنند. لطفاً تا [تاریخ] به این درخواست پاسخ دهید. چنانچه در خصوص این درخواست پرسشی داشته باشید، لطفاً از طریق [شماره تلفن و/یا نشانی ایمیل خودتان را درج کنید] با بنده تماس بگیرید. سپاسگزارم.

ارادتمند شما،

[نام شما]

[نام خانوادگی شما]

نمونه تأییدیه از طرف یک متخصص درمان

[تاریخ]

[مؤسسه دولتی] محترم:


اینجانب [پزشک/روانپزشک/روانشناس/درمانگر/مددکار اجتماعی/متخصص کاردرمانی] آقای/خانم [نام متقاضی امکانات] هستم و از وضعیت ایشان مطلع می باشم. وی دچار نوعی ناتوانی است که محدودیت های کارکردی خاصی را برای او در پی داشته است. این محدودیت ها عبارتند از [فهرست محدودیت های کارکردی که مستلزم امکانات درخواست شده هستند را بنویسید].

[امکانات درخواستی] برای [نام متقاضی امکانات] جهت [کار در/درخواست اشتغال در] [کارفرما] ضروری است. [شرح دهید که این امکانات چگونه به متقاضی کمک یا از او حمایت می کند].

از مساعدت شما در خصوص تأمین این امکانات برای [نام متقاضی امکانات] سپاسگزارم.