Խտրականության մասին բժշկական թերթիկ․ Հատուկ փոխադրամիջոց

Publications
#7143.10

Խտրականության մասին բժշկական թերթիկ․ Հատուկ փոխադրամիջոց

Հատուկ փոխադրամիջոցը սահմանափակ հնարավորություն ունեցող անձանց համար տրանսպորտային ծառայություն է, որոնք ի վիճակի չեն օգտվել հասարակական տրանսպորտի ծառայություններից:Սահմանափակ հնարավորություններով ամերիկացիների մասին օրենքի (ADA) համաձայն՝ հասարակական տրանսպորտի ընկերությունները պարտավոր են նաև հատուկ փոխադրամիջոցի ծառայություններ մատուցել։

 

 

Click links below for a downloadable version.