Խտրականության մասին բժշկական թերթիկ․ Հատուկ փոխադրամիջոց

Publications
#7143.10

Խտրականության մասին բժշկական թերթիկ․ Հատուկ փոխադրամիջոց

Հատուկ փոխադրամիջոցը սահմանափակ հնարավորություն ունեցող անձանց համար տրանսպորտային ծառայություն է, որոնք ի վիճակի չեն օգտվել հասարակական տրանսպորտի ծառայություններից:Սահմանափակ հնարավորություններով ամերիկացիների մասին օրենքի (ADA) համաձայն՝ հասարակական տրանսպորտի ընկերությունները պարտավոր են նաև հատուկ փոխադրամիջոցի ծառայություններ մատուցել։

Հրաժարում պատասխանատվությունից: Այս հրապարակումը միայն իրավական տեղեկատվություն է և ձեր անհատական իրավիճակի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն չէ: Այն արդի է տեղադրման օրվա դրությամբ: Մենք փորձում ենք պարբերաբար թարմացնել մեր նյութերը։ Այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոփոխվում են։ Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք DRC կամ մեկ այլ իրավաբանական գրասենյակ:

Հատուկ փոխադրամիջոց

Հատուկ փոխադրամիջոցը սահմանափակ հնարավորություն ունեցող անձանց համար տրանսպորտային ծառայություն է, որոնք ի վիճակի չեն օգտվել հասարակական տրանսպորտի ծառայություններից:Սահմանափակ հնարավորություններով ամերիկացիների մասին օրենքի (ADA) համաձայն՝ հասարակական տրանսպորտի ընկերությունները պարտավոր են նաև հատուկ փոխադրամիջոցի ծառայություններ մատուցել։

Փոխադրող ընկերությունը պետք է հատուկ փոխադրամիջոցի ծառայություններ մատուցի ավտոբուսի երթուղուց կամ երկաթուղային կայարանից 3/4 մղոն հեռավորության սահմաններում: Այս ծառայությունը պետք է գործի նույն օրերին և նույն ժամերին՝ ինչպես սովորական փոխադրող ծառայությունները:Հատուկ փոխադրամիջոցի ծառայությունների համար ձեզանից հնարավոր է ավելի մեծ գումար գանձվի, բայց այդ ուղեվարձը չի կարող սովորական ուղեվարձի կրկնակի չափից ավել լինել:

Հատուկ փոխադրամիջոցի ծառայությունների իրավասությունը

Դուք հատուկ փոխադրամիջոցի իրավունք ունեք, եթե ձեր հաշմանդամության պատճառով չեք կարողանում օգտվել հանրային փոխադրամիջոցներից:Պարզելու համար՝ արդյոք կարող եք օգտվել հասարակական տրանսպորտից, փոխադրող ընկերությունները հաշվի են առնում մի շարք գործոններ:Այս գործոնները ներառում են․ դեպի կանգառը և հետ քայլելու կամ գնալու հնարավորությունը, կայարան ելումուտ ունենալու հնարավորությունը, կանգառի ազդանշանային արձագանքելու հնարավորությունը և անսպասելի իրավիճակներին իրեն տիրապետելու ունակությունը:Հաշմանդամների կրթության և իրավունքների պաշտպանության հիմնադրամ լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք՝ https://dredf.org/ADAtg/elig.shtml#appendix1

Մատուցվող ծառայություն

Կապվեք ձեր տեղական փոխադրող ընկերության հետ` հատուկ հանրային փոխադրամիջոցից օգտվելու հնարավորություն ստանալու համար:Յուրաքանչյուր ընկերություն պատասխանատու է իր վերանայման գործընթացը վերսկսելու համար, ուստի հանրային փոխադրող ընկերությունների պահանջները կարող են տարբեր լինել:Փոխադրող ընկերությունների մեծ մասը կունենան դիմում-հայտով վեբ-կայք, որը կարող եք լրացնել և ներկայացնել առցանց:Կարող եք նաև նամակ ուղարկել այն ընկերությանը, որից հայցում եք ծառայությունը:Այս ձևաթերթի վերջում ներառված է նմուշային նամակ:Փոխադրող ընկերությունը հատուկ փոխադրամիջոցի ծառայություններ մատուցելու հարցման համար ձեզնից չպետք է գումար գանձի:

Փոխադրող ընկերությունը հատուկ փոխադրամիջոցի ծառայություններ մատուցելու հարցման համար ձեզնից կարող է բժշկի թուղթ խնդրել:Ընկերությունը կարող է նաև խնդրել ձեզ՝ անձամբ մասնակցել ստուգմանը կամ թեստավորմանը՝ պարզելու, արդյոք իրավասու եք:

Փոխադրող ընկերությունը ձեր դիմումին պետք է պատասխանի 21 օրվա ընթացքում:Եթե ընկերությունը ժամանակին չի արձագանքում, ապա հատուկ փոխադրամիջոցի ծառայությունները պետք է գործեն:Ծառայությունները կարող են դադարեցվել, եթե ձեր դիմումը ի վերջո մերժվի:Հատուկ փոխադրամիջոցի ծառայություններ մատուցող ընկերությունը ձեզ պետք է պարզաբանի՝ ձեր դիմումը մերժելու պատճառները:

Եթե ձեր դիմումը հաստատված է, փոխադրող ընկերությունը պետք է ձեզ գրավոր ծանուցում հղի, որը ներառում է առնվազն հետևյալը.

  • ձեր անունը,
  • մատակարարող փոխադրող ընկերության անունը,
  • հատուկ փոխադրամիջոցի ծառայությունները համակարգողի հեռախոսահամարը,
  • իրավասության ժամկետի ավարտի ամսաթիվը (սովորաբար մեկից երեք տարի, և դուք կարող եք դիմել՝ դրանից հետո ձեր ծառայությունը շարունակելու համար), և
  • ձեր իրավասության ցանկացած պայման կամ սահմանափակում:Օրինակ՝ գուցե իրավասու լինեք հատուկ փոխադրամիջոցի ծառայությունների մեկ երթուղու համար, բայց ոչ այլ երթուղիների:

Կանոնավոր փոխադրումներ

Հաստատվելուց հետո դուք կարող եք տեղափոխվել՝ հետևելով ձեր փոխադրող ընկերության կանոնավոր փոխադրման ընթացքին:Փոխադրող ընկերություններից պահանջվում է առաջարկել հաջորդ օրվա երթուղին, և պարտավորվում է վերցնել ձեզ՝ դիմելու պահից մեկ ժամվա ընթացքում:  

Փոխադրող ընկերությունները պետք է թույլ տան տեղափոխվել անձնական սպասավորի հետ:Անձնական սպասավորը մեկն է, ով օգնում է ձեզ որոշակի գործողություններ կատարել՝ թե զբոսանքի ընթացքում, թե ձեր գտնվելու վայրում:Փոխադրող ընկերությունները ձեր ուղեկցորդից չպետք է ուղեվարձ գանձեն:Եթե ձեզ հարկավոր է սպասավոր կամ կարծում եք, որ երբեմն կարող է անհրաժեշտ լինել սպասավոր, ապա այդ մասին պետք է իրազեկեք ձեր դիմումի մեջ:

Փոխադրող ընկերությունները պետք է նաև թույլ տան ձեզ ունենալ առնվազն մեկ ուղեկից:Ուղեկիցն այն մարդն է, ով ճանապարհորդում է ձեզ հետ, որպեսզի ձեզ ընկերակցի կամ գալիս է որպես ընկեր:Ձեր սպասավորը ուղեկից չի համարվում:Փոխադրող ընկերությունն իրավունք ունի ձեր ուղեկից ուղեվարձը գանձել, բայց այդ ուղեվարձը չի կարող սովորական ծառայության ուղեվարձից ավել լինել։

Մերժումներ և ծառայության դադարեցում

Կարող եք բողոքարկել հատուկ փոխադրամիջոցի ծառայության մերժումը:Բողոքարկումը պետք է ձեռնարկվի մերժումից հետո՝ մինչև 60 օրվա ընթացքում:Որոշ ընկերություններ  ձեզ կարող են ավելի շատ ժամանակ տրամադրել՝ բողոքարկման համար:Կարող եք բողոքարկել անձամբ կամ գրավոր:

Փոխադրող ընկերությունը 30 օր ունի ձեր բողոքին պատասխանելու համար:Պատասխանները պետք է լինեն գրավոր:Եթե ընկերությունը ժամանակին չի արձագանքում, ապա նա պետք է ծառայություններ մատուցի, քանի դեռ չի մերժում բողոքարկումը:

Փոխադրող ընկերությունը կարող է դադարեցնել կամ կասեցնել ձեր ծառայությունները, եթե ներգրավված եք բռնի, լրջորեն խանգարող կամ անօրինական գործողությունների մեջ, կամ եթե ունեք կանոնավոր երթուղիներից բացակայության օրինակ:Դժբախտ պատահարները կամ միանգամյա միջադեպերը օրինակ չեն:Միայն դիտավորյալ, կրկնվող կամ կանոնավոր գործողությունները պետք է համարվեն կորած երթուղիների օրինակ:

Փոխադրող ընկերությունը պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել ձեզ, եթե նա նախատեսում է դադարեցնել կամ կասեցնել ծառայությունները:Հայտարարության մեջ պետք է նշվեն այն հատուկ ծառայությունները, որոնք նրանք կասեցնում են, և ներկայացնեն կասեցման հիմքերը:Ծանուցման մեջ պետք է նաև ներառել ծառայության վերսկսման ամսաթիվը:Փոխադրող ընկերությունը պետք է հնարավորություն ընձեռնի բողոքարկել կասեցումը:Ծառայությունները պետք է շարունակվեն բողոքարկման ընթացքում:

Փոխադրող ընկերությունները կարող են պահանջել վերահաստատել իրավասությունները:Կարող եք կորցնել հատուկ փոխադրամիջոցի ծառայությունները, եթե ընկերությունը որոշի, որ այլևս իրավասու չեք:

Տեղեկատվության լրացուցիչ աղբյուրներ

Դուք կարող եք հավելյալ տեղեկություններ ստանալ հատուկ փոխադրամիջոցի ծառայությունների, իրավասության չափորոշիչների և ծառայությունների համար դիմելու մասին այստեղ՝

Վարչական բողոքներ

Քաղաքացիական իրավունքի դաշնային փոխադրման կառավարման (FTA) գրասենյակը պատասխանատու է դաշնային հատուկ փոխադրամիջոցների կանոնակարգերի վերահսկման համար:Եթե կարծում եք, որ ձեր փոխադրող ընկերությունը չի պահպանել այդ կանոնակարգերը, ոչ պատշաճ կերպով մերժել է ձեզ ծառայություն մատուցել կամ չի առաջարկել ձեզ բողոքարկել իր որոշումը, կարող եք բողոք ներկայացնել FTA-ին:FTA-ն կուսումնասիրի բողոքները և կփնտրի փոխադրող ընկերության կողմից ADA-ի ցանկացած խախտում:Հետագայում FTA-ն փոխադրող ընկերությանը կտեղեկացնի այդ խախտումների մասին և ժամկետ կսահմանի, որպեսզի ընկերությունը դիմի:

FTA-ի բողոքները.

Federal Transit Administration
Office of Civil Rights
Attention: Complaint Team
East Building, 5th Floor – TCR
1200 New Jersey Avenue, SE
Washington, DC 20590

Բողոքարկման ձև:

https://www.transit.dot.gov/regulations-and-guidance/civil-rights-ada/fta-civil-rights-complaint-form

Հեռախոսահամար՝1-888-446-4511

Արդար զբաղվածության և բնակարանային ապահովման դեպարտամենտը (DFEH) կիրառում է քաղաքացիական իրավունքների մասին պետական օրենքները: ADA-ի ցանկացած խախտում նաև պետական օրենքի խախտում է:Եթե կարծում եք, որ փոխադրող ընկերությունը խտրականություն է իրականացրել ձեր նկատմամբ, կարող եք նաև բողոք ներկայացնել DFEH-ին:DFEH-ի բողոքները պետք է ներկայացվեն խտրականություն իրականացնելու մեկ տարվա ընթացքում:Դուք կարող եք DFEH-ի որոշումը բողոքարկել DFEH-ի տնօրենին ՝ որոշում կայացնելուց հետո՝ 10 օրվա ընթացքում:Տես 2 C․C․R․10033 բաժին:

DFEH-ի բողոքները.

Առցանց լրացում. https://www.dfeh.ca.gov/filing-a-complaint-online/

Հեռախոսահամար՝(800) 884-1684
Հեռատիպ՝(800) 700-2320
Փոստ․Զանգահարեք (800) 884-1684 հեռախոսահամարով և խնդրեք համապատասխան բողոքարկման ձևաթուղթը տպել և վերադարձնել:Խնդրում ենք լրացուցիչ ժամանակ տրամադրել նամակ հղելուն և վերամշակմանը:

Դատավարություն

Վերը քննարկված օրենքների խախտումները կարող են իրականացվել նաև մասնավոր դատական գործերի միջոցով:Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ սահմանափակումների կանոնադրությունը սահմանափակում է դատական գործ հարուցելու ժամկետները, և որ դուք կարող եք ուղղակի կորցնել բողոքը, եթե չգործեք սահմանափակման գործող կանոնադրության շրջանակներում:Այս ժամկետները կարող են կազմել խտրականության պահից երկու տարի:Եթե դուք հետաքրքրված եք դատական գործ հարուցելով, ապա պետք է հնարավորինս շուտ խորհրդակցեք փաստաբանի հետ:

Եթե դուք հայցում եք ավելի քան 10,000 ԱՄՆ դոլարի դրամական վնաս, այլ տարբերակ է` Փոքր պահանջների դատարանում ներկայացնել խտրականության դեպք:Կիրառվելու են վերը նշված վաղեմության ժամկետները։
Դուք չեք կարող օգտագործել փաստաբան, եթե դուք գնում եք փոքր հայցերի դատարան:Ահա Կալիֆոռնիայի «Հաշմանդամություն ունեցողների իրավունքներ» հրատարակության հղումը, որը բացատրում է խտրականության դեպքերի համար փոքր պահանջներ օգտագործելու գործընթացը. https://www.disabilityrightsca.org/publications/a-guide-to-small-claims-court-how-to-sue-if-a-business-or-landlord-discriminates

 

 

 

Նմուշ նամակ` հատուկ փոխադրամիջոցի ծառայություններ պահանջելու համար

[Ամսաթիվ]

Հարգելի [Փոխադրող ընկերություն].

Ես գրում եմ ` խնդրելով հատուկ փոխադրման ծառայություններ իմ [հաշմանդամության / հաշմանդամությունների] / պատճառով, ես ի վիճակի չեմ օգտվել նշված երթուղու համակարգից, քանի որ [նկարագրել նախկին տրանսպորտային միջոցների օգտագործման խոչընդոտները՝ կանգ առնելը հնարավոր չէ]:

Իմ [բժիշկ / հոգեբույժ / հոգեբան / թերապևտ / սոցիալական աշխատող / մասնագիտական թերապևտ / մեկ այլ անհատ (նկարագրեք)] նշել է հատուկ փոխադրման ծառայությունը, որն անհրաժեշտ է իմ հաշմանդամության համար:Խնդրում եմ, տեսնել կից նամակը [բժշկի կամ մասնագետի անունից]:

Ես կցանկանայի պարբերաբար օգտվել հատուկ փոխադրման ծառայություններից՝ հետևյալ ուղևորությունների համար։[Երթուղու օրերը / ժամերը, իջնելու և բարձրանալու վայրերը]:

[Ինձ պետք է օգնություն ցուցաբերի (որոշ / բոլոր) ուղևորությունների ժամանակ` ինձ օգնելու համար (ուղևորության ընթացքում / իմ գտնվելու վայրում):(Բացատրեք սպասավորի անհրաժեշտությունը):]

Դաշնային և նահանգային օրենքները պահանջում են, որ փոխադրող ընկերությունները հատուկ փոխադրման ծառայություններ մատուցեն սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող անձանց, ովքեր ի վիճակի չեն օգտվել նշված երթուղու համակարգից:Խնդրում ենք պատասխանել այս դիմումին 21 օրվա ընթացքում, ինչպես դա պահանջվում է օրենքով:Հարցեր ունենալու դեպքում, ազատ դիմեք ինձ [ձեր հեռախոսահամարը և / կամ էլ.փոստի հասցեն]:Շնորհակալություն

Հարգանքներով`

[Ձեր անունը]
[Ձեր հասցեն]

 

 

Աջակցության նամակի նմուշ

[Ամսաթիվ]

Հարգելի [բիզնես]․

Ես [անունով] [բժիշկ / հոգեբույժ / հոգեբան / թերապեւտ / սոցիալական աշխատող/ աշխատանքային թերապևտ / այլ] եմ և ծանոթ եմ [նրա] վիճակին:
[Նա] ունի հաշմանդամություն, որն առաջացնում է որոշակի ֆունկցիոնալ սահմանափակումներ:Այս սահմանափակումները ներառում են [թվարկել ֆունկցիոնալ սահմանափակումները, որոնք պահանջում են պահանջվող հատուկ փոխադրման ծառայությունները]:

[Անունը] ի վիճակի չէ օգտվել նշված երթուղու համակարգից:[Նկարագրեք, թե որոնք են խոչընդոտները, որոնք կանխում են հասարակական տրանսպորտից օգտվելը:Եթե անհրաժեշտ է սպասավոր, ապա նկարագրեք սպասավորի անհրաժեշտությունը]:

Շնորհակալ եմ այս հատուկ փոխադրման ծառայությունը [Անուն]-ին մատուցելու համար:

 

Հարգանքներով`

[Անունը և պաշտոնը]