گزارش برگ تبعیض: پاراترانزیت

Publications
#7143.16

گزارش برگ تبعیض: پاراترانزیت

پاراترانزیت، یک سرویس حمل و نقل برای افراد دارای معلولیت است که قادر به استفاده از خدمات حمل و نقل عمومی نیستند. موسسه های حمل و نقل عمومی ملزم هستند که تحت قانون آمریکایی های دارای معلولیت ADA))، خدمات حمل و نقل پاراترانزیت ارائه دهند.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

پاراترانزیت

پاراترانزیت، یک سرویس حمل و نقل برای افراد دارای معلولیت است که قادر به استفاده از خدمات حمل و نقل عمومی نیستند. موسسه های حمل و نقل عمومی ملزم هستند که تحت قانون آمریکایی های دارای معلولیت ADA))، خدمات حمل و نقل پاراترانزیت ارائه دهند.

 موسسات حمل و نقل بایستی به میزان سه چهارم هر مایل خط اتوبوس یا راه آهن، خدمات پاراترانزیت ارائه کنند.  این خدمات بایستی در همان روزها و ساعت های خدمات حمل و نقل معمول در دسترس باشد. ممکن است مجبور باشید کرایه بیشتری برای خدمات پاراترانزیت بپردازید، اما این مقدار نمی تواند بیشتر از دوبرابر کرایه معمول باشد. 

شرایط برای استفاده از خدمات پاراترانزیت

در صورتی که به دلیل معلولیتتان نتوانید از حمل و نقل عمومی استفاده کنید، واجد شرایط استفاده از پاراترانزیت هستید. برای تعیین این که آیا می توانید از حمل و نقل عمومی استفاده کنید یا خیر، موسسات ترانزیت چند فاکتور در نظر می گیرند. این فاکتورها شامل توانایی راه رفتن یا حرکت با ویلچر از ایستگاه ترانزیت و یا به سمت آن، توانایی ورود و خروج از ایستگاه، توانایی علامت دادن برای توقف و توانایی مواجهه با موقعیت های غیر منتظره می باشد. صندوق حقوق آموزش و دفاع آموزش استثنایی اطلاعات بیشتری ارائه می دهد: https://dredf.org/ADAtg/elig.shtml#appendix1 

درخواست خدمات

با موسسه حمل و نقل محل خود تماس بگیرید و درخواست دسترسی به خدمات پاراترانزیت نمایید. هر موسسه مسئول ایجاد فرایند بررسی خود است بنابراین، الزامات می تواند در موسسات ترانزیتی مختلف، متفاوت باشد. بیشتر موسسات حمل و نقل وبسایتی دارند که در آن فرم درخواست موجود می باشد و شما می توانید آن را به صورت آنلاین تکمیل و ارسال نمایید. همچنین می توانید نامه ای به آن موسسه ارسال نموده و درخواست خدمات نمایید. یک نمونه نامه در پایان این گزارش برگ موجود می باشد. موسسات حمل و نقل نباید برای درخواست خدمات پاراترانزیت مبلغی دریافت کنند.

ممکن است موسسه ترانزیت از شما بخواهد همراه درخواست پاراترانزیت خود، نامه ای از دکتر ارائه دهید. همچنین ممکن است از شما بخواهد در یک مصاحبه یا ارزیابی حضوری شرکت نمایید تا تعیین کند که آیا شما واجد شرایط هستید یا خیر. 

موسسه ترانزیت باید در مدت 21 روز به درخواست شما پاسخ دهد. اگر موسسه در زمان مقرر پاسخ ندهد، باید ارائه خدمات پاراترانزیت را شروع نماید. اگر موسسه در زمان مقرر پاسخ ندهد، باید ارائه خدمات پاراترانزیت را شروع نماید. موسسه پاراترانزیت بایستی برای شما دلایل خاص رد درخواستتان را ارائه کند. 

اگر درخواست شما تایید شود، موسسه ترانزیت باید به شما اعلان کتبی ارسال نمایید که شامل حداقل موارد زیر است:

  • نام شما؛
  • نام ارائه کننده خدمات ترانزیت؛
  • شماره تلفن هماهنگ کننده پاراترانزیت؛
  • تاریخ انقضای واجد شرایطی (معمولا یک تا سه سال و بعد از آن می توانید برای ادامه ارائه خدمات درخواست بدهید)؛ و
  • هر گونه شرایط یا محدودیت های مربوط به صلاحیت شما. برای مثال، ممکن است واجد شرایط پاراترانزیت برای یک مسیر بوده اما برای دیگر مسیرها واجد شرایط نباشید.

زمان بندی خدمات

بعد از تایید، می توانید سفرهای خود را با دنبال کردن فرایند زمان بندی موسسه حمل و نقل خود، زمان بندی کنید. موسسات ترانزیت باید خدمات روز-بعد ارائه دهند و بایستی قبول نمایند در طول مدت یک ساعت از زمانی که درخواست کرده اید، شما را سوار کنند.

 موسسات حمل و نقل بایستی به شما اجازه دهند که با یک مراقب شخصی جا به جا شوید. مراقب شخصی کسی است که به شما در ارتباط با کارهایتان در طول سفر یا در مقصد کمک می نماید. موسسات حمل و نقل نمی توانند از مراقب شما کرایه دریافت نمایند. اگر نیاز به مراقب دارید یا فکر می کنید ممکن است گاهی به مراقب نیاز داشته باشید، باید این اطلاعات را در درخواست خود بگنجانید.

 موسسات حمل و نقل باید به شما اجازه دهند حداقل یک همراه داشته باشید. همراه شخصی است که با شما جا به جا می شود تا با شما باشد یا به عنوان یک دوست عمل نماید. مراقب شما همراه محسوب نمی شود. موسسات حمل و نقل حق دارند از همراه شما کرایه دریافت کنند اما این کرایه نمی تواند بیشتر از دوبرابر کرایه معمول خدمات باشد.

 عدم پذیرش و از دست دادن خدمات

 همچنین شما می‌توانید در رابطه با عدم پذیرش ارائه خدمات درخواست تجدیدنظر کنید. درخواست های تجدید نظر تا 60 روز بعد از عدم پذیرش شما باید پذیرفته شوند. ممکن است برخی موسسات بازه زمانی بیشتری برای درخواست تجدید نظر بدهند. می توانید به صورت حضوری یا کتبی درخواست تجدید نظر کنید.

 موسسه ترانزیت 30 روز برای پاسخ به درخواست تجدید نظر شما زمان دارد. پاسخ ها باید به صورت کتبی باشند. اگر موسسه در زمان مقرر پاسخ ندهد، بایستی تا زمان رد درخواست تجدید نظر، خدمات ارائه دهد.

موسسه حمل و نقل در صورت شرکت شما در خشونت، رفتار بسیار مختل کننده یا غیر قانونی و یا عدم حضور مرتب در سفرهای برنامه ریزی شده، می تواند خدمات شما را متوقف کرده و یا به حالت تعلیق در آورد. حوادث یا اتفاقات ناگهانی که یک بار می افتند، عدم حضور مرتب محسوب نمی شوند. تنها اقدامات عمدی، تکرار شونده و با تکرار زیاد باید عدم حضور مرتب محسوب شوند.

 در صورتی که موسسات ترانزیت قصد توقف یا تعلیق خدمات دهی به شما را دارند باید به شما به صورت کتبی اطلاع دهند. این اعلان باید خدمات خاصی که آن ها می خواهند تعلیق کنند بیان کند و دلایل این تعلیق را نیز بیان نماید. این اعلان همچنین باید زمان از سر گیری ارائه خدمات را مشخص کند. موسسه حمل و نقل باید به شما فرصت درخواست تجدید نظر برای تعلیق خدمات را بدهد. خدمات باید در طول فرایند تجدید نظر ادامه پیدا کنند.

 ممکن است موسسات ترانزیت باز تایید صلاحیت پاراترانزیت را الزامی بدانند. در صورتی که موسسه تعیین کند شما دیگر واجد شرایط نیستید، ممکن است خدمات پاراترانزیت را از دست بدهید.

 منابع اضافی:

می توانید اطلاعات بیشتری درباره خدمات پاراترانزیت، شرایط، و درخواست خدمات در این جا بیابید:

شکایات اداری

دفتر اداره فدرال حمل و نقل (FTA) حقوق مدنی مسئول نظارت بر آیین نامه های فدرال پاراترانزیت است. اگر فکر می کنید که موسسه حمل و نقلتان این آیین نامه ها را دنبال نکرده است، به صورت نابجا ارائه خدمات به شما را رد کرده است یا به شما فرصت درخواست تجدید نظر برای تصمیم خود نداده است، می توانید در FTA شکایت خود را مطرح کنید. FTA شکایت شما را مورد بررسی قرار خواهد داد و به دنبال هر گونه تخطی ADA از سوی موسسه ترانزیت خواهد بود. سپس FTA موسسه ترانزیت را از این تخطی ها آگاه نموده و مهلتی برای موسسه جهت بازبینی آن ها تعیین می کند.

 شکایت های FTA:

Federal Transit Administration
Office of Civil Rights
Attention: Complaint Team
East Building, 5th Floor – TCR
1200 New Jersey Avenue, SE
Washington, DC 20590

فرم شکایت:

 https://www.transit.dot.gov/regulations-and-guidance/civil-rights-ada/fta-civil-rights-complaint-form

تلفن: ‎1-888-446-4511‎

سازمان استخدام و مسکن عادلانه (DFEH) قوانین حقوق مدنی ایالتی را اعمال می کند. هر گونه تخطی از ADA، تخطی از قانون ایالتی نیز محسوب می گردد.  اگر فکر می کنید که موسسه حمل و نقلی شما را مورد تبعیض قرار داده است نیز می توانید در DFEH شکایت خود را مطرح کنید. شکایات DFEH بایستی ظرف مدت یک سال از رفتار تبعیض آمیز انجام شوند. می توانید برای تصمیم DFEH درخواست تجدید نظر خود را ظرف مدت 10 روز از تاریخ تصمیم به مدیر DFEH ارائه کنید. رجوع شود به 2‎ ‎C.C.R. بخش 10033‎

شکایات DFEH:

طرح آنلاین شکایت: https://www.dfeh.ca.gov/filing-a-complaint-online

تلفن: ‎(800) 884-1684

تله تایپ:‎  ‎(800) 700-2320

پست:‎ با شماره(800) 884-1684 تماس گرفته و درخواست فرم شکایت مناسب برای چاپ و بازگرداندن بدهید. لطفا زمان مورد نیاز برای ارسال و پردازش را در نظر بگیرید.

دعوی قضایی

نقض قوانینی که در بالا شرح داده شد، ممکن است از طریق طرح دعوی خصوصی به اجرا درآید. لطفاً توجه کنید که اساسنامه های شروط چهارچوب زمانی برای درخواست دعوی قضایی را محدود می کند،‌و ممکن است به صورت بالقوه اگر در چهارچوب اساسنامه قابل اجرا عمل نکنید،‌دعوی خود را از دست بدهید. این مهلت ها می توانند تنها دو سال از تاریخ تبعیض باشند. اگر مایل هستید طرح دعوی قضایی کنید،‌باید هرچه سریعتر با یک وکیل تماس بگیرید.

اگر به دنبال مبلغ خسارت مالی کمتر از $10,000 هستید، انتخاب دیگر شما شکایت به دلیل تبعیض در دادگاه دعاوی کوچک است. قوانین محدودیت های ذکر شده فوق همچنان صادق خواهد بود. اگر به دادگاه دعاوی کوچک مراجعه کنید نمی توانید از وکیل استفاده کنید. در اینجا پیوندی به نشریه حقوق معلولین کالیفرنیا ارائه می شود که فرایند استفاده از دادگاه دعاوی کوچک برای پرونده های تبعیض را توضیح می دهد: https://www.disabilityrightsca.org/publications/a-guide-to-small-claims-court-how-to-sue-if-a-business-or-landlord-discriminates

 

 

 

نامه نمونه برای درخواست خدمات پاراترانزیت

[تاریخ]

 

[موسسه حمل و نقل] عزیز:

بدینوسیله اینجانب درخواست خدمات پاراترانزیت به دلیل [معلولیت/معلولیت ها]ی خود دارم/نمی توانم به دلیل [موانع استفاده از حمل و نقل عمومی را توضیح دهید به عنوان مثال، ایستگاه قابل دسترسی نیست] از سیستم مسیر ثابت استفاده کنم.

][پزشک/روانپزشک/روانشناس/درمانگر/مددکار اجتماعی/کار درمانگر /سایر افراد (توضیح دهید)] این امکانات رفاه/ تغییرات را به دلیل معلولیتی که دارم، لازم تشخیص داده است. لطفاً به نامه ضمیمه از طرف [نام پزشک یا فرد متخصص] رجوع شود.

می خواهم از خدمات پاراترانزیت برای جا به جایی های زیر به صورت منظم استفاده نمایم: [روزها/زمان های جا به جایی، محل های سوار و پیاده شدن را فهرست کنید].

[در (برخی/همه) سفرها (در طول سفر/در مقصد) نیاز به کمک یک مراقب خواهم داشت. (نیاز به مراقب را توضیح دهید).]

قوانین فدرال و ایالتی الزام دارند که موسسات حمل و نقل خدمات پاراترانزیت به افراد دارای معلولیت که نمی توانند از سیستم مسیر ثابت استفاده کنند، ارائه نمایند. لطفا طبق قانون، در طول مدت 21 روز به این درخواست پاسخ دهید. در صورت وجود هر گونه سؤال می توانید با اینجانب از طریق[شماره تلفن شما و/یا ایمیل] تماس حاصل فرمایید. متشکرم.

با احترام،

[نام شما]
[آدرس شما]

 

 

نمونه نامه پشتیبانی

[تاریخ]

 

[کسب و کار] عزیز:

اینجانب [پزشک/روانپزشک/روانشناس/درمانگر/مددکار اجتماعی/کار درمانگر] ایشان [نام]هستم و با عارضه ایشان آشنا هستم. [ایشان] معلولیتی دارند که برخی محدودیت های عملکردی خاص برایشان ایجاد می کند. این محدودیت ها شامل [فهرست محدودیت های عملکردی که به دلیل آنها نیازمند امکانات رفاهی درخواست شده هستید]می شود.

[نام] نمی تواند از سیستم مسیر ثابت استفاده کند. [موانعی که باعث جلوگیری از استفاده از حمل و نقل عمومی می شود را توضیح دهید. اگر نیاز به مراقب وجود دارد، لطفا نیاز به مراقب را توضیح دهید.

از اینکه این امکانات رفاهی را برای [نام] فراهم می آورید، سپاسگزاریم.

 

با احترام،

[نام و عنوان]