Տնային խնամքի ծառայություններ Պաշտպանիչ հսկողություն

Publications
#5493.10

Տնային խնամքի ծառայություններ Պաշտպանիչ հսկողություն

Պաշտպանիչ հսկողությունը Տնային խնամքի ծառայություն է (IHSS)՝ նախատեսված այն անձանց համար, ովքեր մտային տկարության կամ հոգեկան հիվանդության պատճառով ունեն օրական 24-ժամյա հսկողության կարիք, որպեսզի այդպես պաշտպանվեն վնասվածք ստանալուց, վտանգի ենթարկվելուց կամ դժբախտ պատահարներից: IHSS ծառայության խնամակալը կարող է վճարվել՝ հաշմանդամություն ունեցող երեխային կամ մեծահասակին հետևելու և հսկելու համար, երբ տվյալ անձը տանը ապահով լինի, եթե տրամադրվում է 24-ժամյա հսկողություն