Տեղեկացված ընտրություն. Մասնագիտական վերականգնողական գործընթացի էական բաղադրիչի ամփոփաթերթ

Publications
#5540.10

Տեղեկացված ընտրություն. Մասնագիտական վերականգնողական գործընթացի էական բաղադրիչի ամփոփաթերթ

1.  Ի՞նչ է «տեղեկացված ընտրությունը» և ինչո՞ւ է այն կարևոր:

Դաշնային օրենքը պահանջում է, որ բոլոր ծրագրերը և գործողությունները, որոնք ֆինանսավորվում են Վերականգնողական օրենքի ներքո, ներառյալ նահանգային մասնագիտական վերականգնողական ծրագրերը, պետք է «իրականացվեն այնպես, որ այն համապատասխանի անհատական արժանապատվության, անձնական պատասխանատվության, ինքնորոշման հարգանքի սկզբունքներին և իմաստալից կարիերայի ձգտմանը՝ հիմնվելով հաշմանդամ անձանց  տեղեկացված ընտրության վրա»: Միացյալ Նահանգների օրենսգրքի վերանգիր  29 (29 [USC, United States Code]) §701(c)(1).: Կոնգրեսը սահմանում է, որ այս ծառայությունների նպատակը ներառում է «հաշմանդամ անձանց անհրաժեշտ գործիքների տրամադրումը՝.... տեղեկացված ընտրություններ և որոշումներ կայացնելու համար». և հասնել հնարավորությունների հավասարության, հասարակությանը ամբողջական ներառման և ինտեգրման, զբաղվածության, անկախ ապրելակերպի, ինչպես նաև տնտեսական և սոցիալական ինքնաբավության, նման անձանց համար»: 29 USC § 701(a)(6):

 

 

Click links below for a downloadable version.