SSI-ի գերավճարներ

Publications
#5421.10

SSI-ի գերավճարներ

Այս նյութը տրամադրում է տեղեկատվություն Լրացուցիչ երաշխավորված եկամտի (անգլ.՝ Supplemental Security Income, SSI) գերավճարների վերաբերյալ. ինչ է դա, ով կարող է ապահովել դա, ով է պատասխանատու դրա համար և ինչ տարբերակներ ունեք դուք, եթե ունեք SSI-ի գերավճարներ:  Այս տեղեկատվական նյութը չի վերաբերում այլ տեսակի սոցիալական նպաստների, օրինակ հաշմանդամության և Անաշխատունակության ապահովագրական նպաստների (անգլ.՝ Social Security Disability Insurance, SSDI) գերավճարներին: