Նախապատրաստում լսումներին. IHSS-ի դադարեցում կամ ժամերի կրճատում

Publications
#5482.10

Նախապատրաստում լսումներին. IHSS-ի դադարեցում կամ ժամերի կրճատում

Սույն հրապարակումը կօգնի ձեզ վերանայել և վիճարկել ձեր Տնային օժանդակող ծառայությունների (անգլ. In-Home Supportive Services, IHSS) ժամերի կրճատումը կամ դադարեցումը:  Սույն հրապարակումը պարունակում է հետևյալ չորս գործիքը, որոնք կօգնեն ձեզ ստանալ անկողմնակալ լսումներին նախապատրաստվելու համար ձեզ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը.