Կրթությանն առնչվող հոգեկան առողջության ծառայություններ (ERMHS)

Publications
#8083.10

Կրթությանն առնչվող հոգեկան առողջության ծառայություններ (ERMHS)

Կրթությանն առնչվող հոգեկան առողջության ծառայությունները (ERMHS) հատուկ կրթությանը համապատասխանող աշակերտների համար նախատեսված հոգեկան առողջության ծառայություններ են: ERMHS ծառայություններն օգնում են բավարարել աշակերտների սոցիալական և հուզական կարիքները: Դրանք կարող են օգնել նաև բարելավել աշակերտի առաջադիմությունը, վարքը և ընդհանուր ինքնազգացողությունը: ERMHS ծառայություններն անհատապես հարմարեցված են աշակերտի կարիքներին և նրա Անհատականացված կրթական ծրագրով («IEP») սահմանված նպատակներին: ERMHS ծառայությունները կարող են ներառել խորհրդատվությունը (անհատական, խմբային) և (կամ) սոցիալական աշխատողի ծառայությունները (համագործակցություն և գործի վարում):

Հրաժարում պատասխանատվությունից: Այս հրապարակումը միայն իրավական տեղեկատվություն է և ձեր անհատական իրավիճակի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն չէ: Այն արդի է տեղադրման օրվա դրությամբ: Մենք փորձում ենք պարբերաբար թարմացնել մեր նյութերը։ Այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոփոխվում են։ Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք DRC կամ մեկ այլ իրավաբանական գրասենյակ:

Որոնք են կրթությանն առնչվող հոգեկան առողջության ծառայությունները (ERMHS)

Կրթությանն առնչվող հոգեկան առողջության ծառայությունները (ERMHS) հատուկ կրթությանը համապատասխանող աշակերտների համար նախատեսված հոգեկան առողջության ծառայություններ են: ERMHS ծառայություններն օգնում են բավարարել աշակերտների սոցիալական և հուզական կարիքները: Դրանք կարող են օգնել նաև բարելավել աշակերտի առաջադիմությունը, վարքը և ընդհանուր ինքնազգացողությունը: ERMHS ծառայություններն անհատապես հարմարեցված են աշակերտի կարիքներին և նրա Անհատականացված կրթական ծրագրով («IEP») սահմանված նպատակներին: ERMHS ծառայությունները կարող են ներառել խորհրդատվությունը (անհատական, խմբային) և (կամ) սոցիալական աշխատողի ծառայությունները (համագործակցություն և գործի վարում):

Ինչպես եմ ավելացնում ERMHS ծառայություններն իմ երեխայի IEP-ում

Կարող եք պահանջել գնահատում, որոշելու, թե արդյոք ձեր երեխան համապատասխանում է ERMHS ծառայություններին: Դիմումը պետք է գրավոր ներկայացնեք: Դպրոցական կրթության շրջանային բաժինը պետք է արձագանքի ձեր դիմումին 15 օրացուցային օրվա ընթացքում և ձեզ տրամադրի գնահատման պլան: Ձեր ստորագրությունն ստանալուց հետո դպրոցական կրթության շրջանային բաժինն ունի 60 օր, որպեսզի ավարտի գնահատումը և անցկացնի IEP հանդիպում՝ արդյունքները քննարկելու համար: Այնուհետև, IEP թիմը կքննարկի ձեր աշակերտի կարիքները և կորոշի, թե արդյոք ERMHS-ն համապատասխան ծառայություն է:

Դուք կարող եք պատրաստվել IEP հանդիպմանը՝ նախքան հանդիպումը պահանջելով գնահատման պատճենը: Դպրոցական կրթության շրջանային բաժինը դիմումն ստանալուց հետո 5 օրվա ընթացքում ծնողներին պետք է տրամադրի նրանց երեխայի ուսումնական գրառումների պատճենները: Դուք և ձեր երեխան նույնպես կարող եք պատրաստվել IEP հանդիպմանը՝ պատրաստելով հիմնավորումներ և օրինակներ, թե ինչու եք կարծում, որ ձեր երեխային անհրաժեշտ են ERMHS ծառայություններ:

Պարտադիր չէ, որ ձեր երեխան որևէ կոնկրետ ախտորոշում ունենա կամ որևէ հատուկ կատեգորիայով համապատասխանի հատուկ կրթությանը, որպեսզի ստանա ERMHS ծառայություններ:

Եթե համաձայն չեք դպրոցական կրթության շրջանային բաժնի ERMHS գնահատման հետ, դուք ունեք հնարավորություն պահանջելու Կրթական կարիքների անկախ գնահատում: Մանրամասն տեղեկություններ կարող եք գտնել այստեղ՝ մեր հրապարակման մեջ. Ինչպես պահանջել կրթական կարիքների անկախ գնահատում պետական միջոցներով:  https://www.disabilityrightsca.org/publications/how-to-obtain-an-independent-educational-evaluation-at-public-expense

Ինչ է տեղի ունենում, երբ աշակերտը համարվում է ERMHS ծառայությունների կարիք ունեցող

Եթե IEP թիմը որոշում է, որ աշակերտին պետք են ERMHS ծառայությունները, IEP թիմը պետք է ERMHS-ն որպես ծառայություն ներառի աշակերտի IEP-ում: IEP թիմը պետք է նաև մշակի նպատակներ կարիքի համապատասխան ոլորտի համար:

Այս IEP հանդիպմանը պատրաստվելը կարևոր է, որպեսզի վստահ լինեք, որ ձեր երեխան ունի համապատասխան ծառայությունները և նպատակները: Դուք և ձեր երեխան այս գործընթացի կարևոր մասն եք կազմում: Դուք կարող եք նախքան հանդիպումը խոսել ձեր երեխայի հետ, որպեսզի հասկանաք ձեր երեխայի նպատակներն ու կարիքները: Օրինակ՝ արդյո՞ք նա ցանկանում է ընկերներ ձեռք բերելու ավելի շատ եղանակներ սովորել կամ լավ հարաբերություններ ունենալ դպրոցի իր համադասարանցիներ հետ: Արդյո՞ք նա ցանկանում է սովորել կառավարել անհանգստությունը, որ զգում է մաթեմատիկայի կամ այլ բարդ առարկաների ժամանակ: Երեխային գործընթացում ներգրավելը կարող է օգնել նպատակներն ու ծառայություններն ավելի արդյունավետ դարձնել:

Երբ ձեր երեխայի IEP-ում ներառված են ERMHS ծառայություններ, ERMHS ծառայության մատակարարը կհանդիպի աշակերտի հետ՝ ERMHS ծառայությունները դպրոցական միջավայրում տրամադրելու համար: ERMHS ծառայության մատակարարը պետք է խոսի ձեզ հետ, խոսի ձեր երեխայի և IEP թիմի հետ, որպեսզի որոշի ծառայությունը մատուցելու լավագույն ժամանակը և տեղը: