Կալիֆորնիայի ամերիկյան աշխատանքային կենտրոն (AJCC, America’s Job Center of California)

Publications
#5521.10

Կալիֆորնիայի ամերիկյան աշխատանքային կենտրոն (AJCC, America’s Job Center of California)

Ի՞նչ է Կալիֆորնիայի ամերիկյան աշխատանքային կենտրոնը:

Կալիֆորնիայի ամերիկյան աշխատանքային կենտրոնը (նախկին «One-Stop Career Center») ստեղծվել է «Աշխատուժի ներդրման օրենքի» (WIA, Workforce Investment Act) շրջանակներում: Կալիֆորնիայի ամերիկյան աշխատանքային կենտրոնը (AJCC, America’s Job Center of California) առաջարկում է աշխատուժի զարգացման համապարփակ ռեսուրսներ՝ ողջ նահանգի տարածքում տեղակայված  և տեղական կազմակերպությունների միջոցով:  Այս կենտրոնները կառավարվում են Աշխատուժի ներդրման խորհրդի (WIB, Work Investment Board) կողմից, որը բաղկացած է բիզնեսի, աշխատանքային կազմակերպությունների, կրթական հաստատությունների և համայնքային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից:

 

 

Click links below for a downloadable version.