Ինքնազբաղվածության ամփոփաթերթ

Publications
#5454.10

Ինքնազբաղվածության ամփոփաթերթ

Այս փաբը պատմում է ձեզ ինքնազբաղվածության կամ բիզնես ունենալու մասին: Այն պատմում է ձեզ, թե ինչու է սա լավ տարբերակ և ինչպես կարող եք դեռ պահպանել ձեր սոցիալական ապահովությունը: Այն պատմում է ձեզ, թե ինչպիսի բիզնեսներ կարող եք ունենալ: Այն ասում է ձեզ, թե որտեղից օգնություն ստանալ, եթե ցանկանում եք բիզնես ունենալ:

Այս ամփոփաթերթում ներառված տեղեկատվությունը վերցվել է «Making Self- employment Work for People with Disabilities»-ից (Griffin & Hammis, 2003):

Ի՞ՆՉ Է ԻՆՔՆԱԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ:

 Ինքնազբաղվածությունը հիմնավորվում է նրանով, որ մարդիկ ունեն ուժեղ կողմեր, հետաքրքրություններ, նախընտրություններ և բնածին ունակություն՝ աշխատանքը լիիրավ կատարելու, երբ նրանց ընտրանքների, հարգանքի, հույսի և հնարավորությունների առաջարկ է արվում:

ՈՐՈ՞ՆՔ ԵՆ ԻՆՔՆԱԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:

  • ԱՄՆ-ի տնտեսությունը թույլ է տալիս, որ ինքնազբաղվածությունը կայուն կերպով զարգանա:
  • Ինքնազբաղվածությունը սոցիալական ապահովության նպաստառուներին ֆինանսական աջակցություն է տրամադրում բիզնես ստարտափի փուլում:
  • Հաշմանդամություն ունեցող ինքնազբաղ անձինք կարող են օգտվել կապիտալի այլընտրանքային աղբյուրներից՝ իրենց բիզնեսը զարգացնելու  համար:
  • Ինքնազբաղվածության տարբերակը կարող է գործել առանձնահատուկ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար:
  • Ինքնազբաղվածությունն անձին թույլ է տալիս պլանավորել աշխատանքային օրն ըստ անձնական արդյունավետության, հաշմանդամության ախտանիշների և նպատակների:

Ի՞ՆՉ ՏԵՍԱԿԻ ԲԻԶՆԵՍ ԿԱՐՈՂ ԵՄ ՈՒՆԵՆԱԼ:

  • Զուտ սեփականատիրական. Սեփականատերը և բիզնեսը նույնն են:
  • Գործընկերություններ.մեկից ավելի սեփականատեր ունեցող բիզնես, որտեղ եկամուտները և կորուստները բաժանվում են գործընկերների միջև:
  • Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններ (LCC, Limited Liability Company). Գործընկերության տեսակ, որը թույլ է տալիս կորպորացիայի նվազ անձնական պատասխանատվություն, սակայն այն գործընկերության հարկային առավելություններ ունի:
  • Ինկորպորացիա (միավորում). Սովորաբար այն ընկերություններն են, որոնք աշխատակիցներ, փաստաբանների ծախսեր և արտոնագրման վճարներ ունեն:

ԵՍ ԿԱՐՈ՞Ղ ԵՄ ԻՄ ՍԵՓԱԿԱՆ ԲԻԶՆԵՍՆ ՈՒՆԵՆԱԼ ԵՎ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼ ՍՏԱՆԱԼ ԻՄ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԸ:

Սոցիալական ապահովության աշխատանքային դրդապատճառները կարող են կիրառվել՝ աջակցելու Ձեր ինքնազբաղվածության նպատակին:  Կարևոր է ստանալ նպաստների պլանավորումը՝ առիթից օգտվելու և հասկանալու, թե ինչպես սոցիալական ապահովության աշխատանքային դրդապատճառները կարող են օգնել Ձեզ:

ՈՐՏԵՂԻ՞Ց ԿԱՐՈՂ ԵՄ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼ:

Վերականգնողական ծառայությունների վարչություն (DOR, Department of Rehabilitation): http://www.dor.ca.gov

Ամերիկյան աշխատանքային կենտրոններ (American Job Centers).  https://www.edd.ca.gov/jobs.htm

Զբաղվածության ցանց (EN, Employment Network)` http://www.yourtickettowork.com

Աշխատանաքային դրդապատճառների պլանավորման և աջակցության ծրագրեր (WIPA, Work Incentive Planning and Assistance Projects). https://www.ssa.gov/work/WIPA.html

Սոցիալական ապահովության նպաստառուների պաշտպանություն և աջակցություն (PABSS, Protection and Advocacy for Beneficiaries for Social Security). http://www.disabilityrightsca.org; կամ զանգահարեք՝ 800-776-5746 հեռախոսահամարով

(SSA, Social Security Administration)-ը վերանայել է այս փաստաթուղթը միայն ճշգրտության տեսանկյունից, սակայն, այն չպետք է  SSA պաշտոնական փաստաթուղթ համարվի:

Հրաժարում պատասխանատվությունից: Այս հրապարակումը միայն իրավական տեղեկատվություն է և ձեր անհատական իրավիճակի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն չէ: Այն արդի է տեղադրման օրվա դրությամբ: Մենք փորձում ենք պարբերաբար թարմացնել մեր նյութերը։ Այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոփոխվում են։ Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք DRC կամ մեկ այլ իրավաբանական գրասենյակ: