گزارش‌برگ خوداشتغالی

Publications
#5454.16

گزارش‌برگ خوداشتغالی

این میخانه به شما در مورد خوداشتغالی یا داشتن یک تجارت می گوید. به شما می گوید که چرا این گزینه خوب است، و چگونه می توانید بیمه اجتماعی خود را حفظ کنید. به شما می گوید که چه نوع کسب و کاری می توانید داشته باشید. به شما می گوید اگر می خواهید کسب و کاری داشته باشید از کجا کمک بگیرید.

اطلاعات مندرج در این گزارش‌برگ برگرفته از طرح «کارآمدسازی خوداشتغالی برای معلولان» (Making Self-employment Work for People with Disabilities) (Griffin & Hammis, 2003) است.

خوداشتغالی چیست؟

 خوداشتغالی بر پایه این باور استوار است که افراد نقاط قوت، علایق، اولویت‌های شخصی، و نوعی توانایی ذاتی برای انجام کارها به نحوی سودمند دارند، به شرط آنکه گزینه‌هایی به آنها ارائه شود، به اولویت‌های آنها احترام گذاشته شود، و به ایشان امید و فرصت داده شود.

برخی از مزایای خوداشتغالی چیست؟

  • اقتصاد ایالات متحده در حال حاضر زمینه رشد قابل توجه خوداشتغالی را فراهم می‌سازد.
  • خوداشتغالی به منزله یک تکیه‌گاه مالی برای ذینفعان سوشال سکوریتی طی مرحله راه‌اندازی کسب و کار است.
  • معلولان خوداشتغال می‌توانند برای راه‌اندازی کسب و کار خود، به منابع جایگزین دسترسی داشته باشند.
  • خوداشتغالی می‌تواند برای افراد دچار معلولیت‌های شدید کارآمد باشد.
  • خوداشتغالی این امکان را برای افراد فراهم می‌سازد که روز کاری خود را طبق بازدهی شخصی، عوارض ناشی از معلولیت، و اهداف خود برنامه‌ریزی کنند.

می‌توانم مالک چه نوع کسب و کارهایی باشم؟

  • مؤسسات تک‌مالکی – مالک کسب و کار یک نفر است.
  • شرکت‌های تضامنی – کسب و کاری که دارای بیش از یک مالک است و سود و زیان آن به نسبت سهم، بین شرکا تقسیم می‌گردد.
  • شرکت‌های با مسئولیت محدود (LLC, Limited Liability Company) – نوعی شرکت تضامنی که از حیث کاهش مسئولیت شخصی، دارای مزایای شرکت سهامی و از حیث مالیات، دارای مزایای شرکت تضامنی است.
  • شرکت‌های سهامی – معمولاً به شرکت‌هایی اطلاق می‌گردد که دارای کارکنان، هزینه‌های وکیل، و هزینه‌های اخذ مجوز هستند.

 آیا در عین مالکیت کسب و کار خود همچنان می‌توانم مزایای سوشال سکوریتی را هم دریافت کنم؟

می‌توان مشوق‌های کاری سوشال سکوریتی را به منظور کمک به شما در جهت تحقق اهداف خوداشتغالی اعمال کرد. برای بهره بردن از این مزایا و درک نحوه کمک مشوق‌های کاری سوشال سکوریتی، لازم است «برنامه مزایا» (Benefits Planning) را دریافت کنید.

از کجا می‌توانم کمک بگیرم؟

اداره کل توانبخشی (DOR, Department of Rehabilitation) : http://www.dor.ca.gov

مراکز شغلی آمریکا (American Job Centers): https://www.edd.ca.gov/jobs.htm

 شبکه استخدام (EN, Employment Network): http://www.yourtickettowork.com

 پروژه‌هایی طراحی و کمک در خصوص مشوق‌های کاری WIPA, Work Incentive Planning and Assistance Projects)): https://www.ssa.gov/work/WIPA.html     

برنامه محافظت و حمایت برای ذینفعان سوشال سکوریتی (PABSS, Protection and Advocacy for Beneficiaries of Social Security) http://www.disabilityrightsca.org؛ یا با شماره 800-776-5746 تماس بگیرید.

(SSA, Social Security Administration) این سند را فقط از حیث دقت بررسی کرده است؛ به هر حال، این سند نباید یک سند رسمی SSA تلقی گردد.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.