Հաղորդակցման օժանդակ միջոցների ստացում California Department of Rehabilitation-ի (DOR) (Կալիֆորնիայի Աշխատունակության վերականգնման վարչություն) միջոցով

Publications
#7149.10

Հաղորդակցման օժանդակ միջոցների ստացում California Department of Rehabilitation-ի (DOR) (Կալիֆորնիայի Աշխատունակության վերականգնման վարչություն) միջոցով

«Հաղորդակցման օժանդակ միջոցները» սարքեր կամ ծառայություններ են, որոնք կարող են օգնել հաշմանդամություն ունեցող անձին հաղորդակցվել:  Օրինակ՝ Augmentative and Alternative Communication-ը (AAC) (լրացուցիչ և այլընտրանքային հաղորդակցման միջոցներ), Assistive Technology-ն (AT) (օժանդակող տեխնոլոգիա) կամ «Special Adaptive Equipment»-ը (հատուկ ադապտիվ սարքեր) սարքեր են, որոնք կարող են օգնել մարդուն հաղորդակցվել:

 

 

Click links below for a downloadable version.