Ամփոփաթերթ՝ Ինչպես կարելի է պատասխանել վտարման հայցադիմումին

Publications
7159.10

Ամփոփաթերթ՝ Ինչպես կարելի է պատասխանել վտարման հայցադիմումին

Այս ամփոփաթերթը տրամադրում է Ձեզ տեղեկատվություն, թե վարձակալներն ինչպես կարող են պաշտպանել իրենց իրավունքները, երբ իրենց տանտերը վտարման հայցադիմում է ներկայացնում: Վտարման հայցադիմումը կոչվում է «գույքի ապօրինի կալանավորում»: Երբ տանտերը «գույքի ապօրինի կալանավորում» կատարելու հայցադիմում է ներկայացնում, վարձակալը կարող է կանխել իր տանից վտարումը` պաշտոնապես պատասխանելով հայցադիմումին և դատարան ներկայացնելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Հայցադիմումին պատասխանելու մի եղանակն այն լրացնելը և «Պատասխան» ներկայացնելն է: