تأمین بودجه فناوری کمکی از طریق برنامه هزینه کار نابینایان (BWEs)

Publications
#5569.12

تأمین بودجه فناوری کمکی از طریق برنامه هزینه کار نابینایان (BWEs)

اگر نابینا هستید، واجد شرایط دریافت درآمد امنیتی تکمیلی (SSI) هستید و کار می کنید، می توانید از BWE برای کاهش درآمد ناخالص خود استفاده کنید که به نوبه خود درآمد قابل شمارش شما را کاهش می دهد. درآمد قابل شمارش همان چیزی است که اداره تامین اجتماعی (SSA) برای تعیین مبلغ پرداخت ماهیانه SSI شما به آن نگاه می کند.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

BWE چیست؟

اگر نابینا،‌ شاغل و واجد شرایط دریافت درآمد تأمین تکمیلی (SSI) هستید، می‌توانید از BWE برای کاهش درآمد ناخالص خود استفاده کنید که به نوبه خود درآمد قابل محاسبه شما را کاهش می‌دهد. درآمد قابل محاسبه همان چیزی است که اداره تأمین اجتماعی (SSA) برای تعیین میزان پرداخت ماهیانه SSI شما آن را بررسی می‌کند. هرچه درآمد قابل محاسبه‌تان کمتر باشد، SSI بیشتری تا حداکثر حد مجاز دریافت می‌کنید.

 مثال زیر نشان می‌دهد که اگر عایدی ناخالص ماهیانه 800.00 دلار و 100.00 دلار در ماه در برنامه BWE داشته باشید، BWE درآمد ماهانه شما را پس از سایر کسرهای قابل اعمال، از 357.50 دلار به 257.50 دلار کاهش می‌دهد. درآمد قابل محاسبه شما در BWE، ‏257.50‏ دلار خواهد بود. SSI پرداخت شما را تا 257.50 دلار کاهش می‌دهد. بدون BWE‏، SSA مبلغ مزایای SSI شما را تا 357.50 دلار کاهش می‌دهد:

 مثال BWE

800.00 دلار درآمد ناخالص ماهانه
-   20.00 دلار کسر درآمد کلی
-   65.00 دلار کسر درآمد کسب‌شده
715.00 دلار
÷ 2     
357.50 دلار
- 100.00 دلار هزینه کار نابینایان
257.50 دلار درآمد قابل‌ محاسبه

چه رابطه‌ای بین BWE و هزینه کار مرتبط با معلولیت (IRWE) وجود دارد؟

هر دو BWE و IRWE به کاهش درآمد قابل محاسبه شما کمک می‌کنند. با این حال، BWE فقط برای افراد نابینا و در SSI اعمال می‌شود، نه SSDI. IRWE برای افراد دچار هر گونه ناتوانی چه در SSI و/یا SSDI اعمال می‌شود.

هزینه‌هایی که می‌توانید با برنامه BWE و IRWE کسر کنید مشابه هستند، اما یکسان نیستند. نیازی نیست که BWE مستقیماً با نقص شما ارتباط داشته باشد، بلکه می‌تواند هرگونه هزینه کاری باشد. IRWE باید مستقیماً مرتبط با نقص شما باشد. مثلاً فردی که نابینا است می تواند مالیات بر درآمد فدرال، ایالتی و محلی را به عنوان BWE مطالبه کند. فردی که نابینا محسوب نمی‌شود، نمی‌تواند از این موارد به عنوان IRWE استفاده کند. برای نمونه‌های بیشتر BWE به کتاب قرمز SSA مراجعه کنید: http://www.ssa.gov/redbook/ کتاب قرمز همچنین اطلاعاتی درباره سایر تشویقی‌های کاری SSA برای افراد در برنامه SSI یا SSDI فراهم می‌کند.

اگر می‌توانید یک مورد را به عنوان BWE یا IRWE کسر کنید، بهتر است از کسر BWE استفاده کنید. در مثال IRWE زیر، درآمد قابل محاسبه شما 307.50 دلار خواهد بود و همانطور که در نمودار قبلی BWE در بالا نشان داده شد، این مبلغ به جای 257.50 دلار از مزایای SSI شما کسر می‌شود.

مثال IRWE

800.00 دلار درآمد ناخالص ماهانه
- 20.00 کسر درآمد کلی
- 65.00 کسر درآمد کسب‌شده
715.00 دلار
- 100 دلار IRWE
615.00 دلار
÷ 2     
307.50 دلار درآمد قابل‌شمارش

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره IRWEs، نشریه ما با عنوان «تأمین بودجه فناوری کمکی از طریق هزینه‌های کار مرتبط با ناتوانی (IRWEs)» )را ببینید نشریه DRC‏ http://www.disabilityrightsca.org/pubs/5570.01.pdf)

چند نمونه از هزینه‌های فناوری کمکی تحت BWE چیست؟

برخی از نمونه‌های هزینه‌های فناوری کمکی که می‌توان آن‌ها را به عنوان BWE کسر کرد عبارتند از چاپگرهای بریل، وسایل کمک بصری یا حسی، اسکنرها، رایانه‌های «گویا» و مطالب بریل. برای اطلاع از فهرستی از سایر BWE ها به کتاب قرمز SSA مراجعه کنید.

چه رابطه‌ای بین BWE و برنامه خود حمایتگری (PASS) وجود دارد؟

هزینه‌هایی که به عنوان PASS کسر کرده‌اید، قابل کسر از BWE نیستند. با این حال، اگر PASS تمام هزینه کالا یا خدمات را پوشش ندهد، می‌توانید مابقی را به عنوان BWE کسر کنید. این کسری باید مطابق با معیارهای BWE در سوال 1 بالا باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره طرح‌های PASS، نشریه ما با عنوان «تأمین بودجه فناوری کمکی از طریق طرح دستیابی به خودحمایت‌گری (PASS)» را ببینید‏ http://www.disabilityrightsca.org/pubs/557101.pdf

آیا می‌توانم نسبت به رد SSA موردی که فکر می‌کنم BWE‌ است، درخواست تجدیدنظر بدهم؟

بله، می‌توانید با استفاده از فرم SSA درخواست برای بازبینی (SSA561-U2) درخواست تجدیدنظر خود را مطرح کنید. این فرم در وب‌سایت SSA‌ موجود است: http://ssa.gov/forms/ssa-561.html.