حتی اگر نتوانید نامتان را امضا کنید نیز می‌توانید رأی دهید

Publications
#5473.12

حتی اگر نتوانید نامتان را امضا کنید نیز می‌توانید رأی دهید

این نشریه روش‌های مختلفی را که رأی‌دهنده می‌تواند الزام امضا رفع کند را توضیح می‌دهد. یک رویه تأیید امضا برای تأیید امضای رأی‌دهنده در برگه‌رأی‌های پستی یا مشروط استفاده می‌شود. به منظور پیشگیری از رد شدن، امضای شما باید با امضای سابقه ثبت‌شده‌تان هم‌خوانی داشته باشد. این معمولاً امضایی است که در پرونده نزد DMV یا در مدرک ثبت‌نام رأی‌دهنده دارید.

این نشریه روش‌های مختلفی را که رأی‌دهنده می‌تواند الزام امضا رفع کند را توضیح می‌دهد. یک رویه تأیید امضا برای تأیید امضای رأی‌دهنده در برگه‌رأی‌های پستی یا مشروط استفاده می‌شود. به منظور پیشگیری از رد شدن، امضای شما باید با امضای سابقه ثبت‌شده‌تان هم‌خوانی داشته باشد. این معمولاً امضایی است که در پرونده نزد DMV یا در مدرک ثبت‌نام رأی‌دهنده دارید.

می‌توانید یک «علامت»‌ مثل مهر امضا بزنید

اگر قادر نیستید که نامتان را امضا بزنید، می‌توانید علامت بزنید یا از یک مهر امضا استفاده کنید.
علامتتان باید ساده باشد. بسیاری از رأی‌دهندگان از «X» به عنوان علامتشان استفاده می‌کنند.

در عوض «X» می‌توانید از یک مهر امضا استفاده کنید. ولی قبل از اینکه بتوانید از یک مهر برای رأی‌دهی استفاده کنید، باید ابتدا امور زیر را انجام دهید: (1) برای رأی‌دهی حضوری در دفتر انتخاباتی ثبت‌نام کنید، و از مهر برای امضای مدرک ثبت‌نام در حضور مأمور انتخاباتی در کانتی‌ خود استفاده کنید؛ یا (2) پس از اینکه از مهر امضا که مورد تأیید اداره وسایل نقلیه موتوری است استفاده کردید و به منشی ایالتی ارسال شد، آنگاه می‌توانید برای رأی دادن آنلاین ثبت‌نام کنید.

به یکی از این دو روش «شاهدی»‌ برای آن داشته باشید

به «شاهد»‌ بسپارید که کنار علامت یا مهر امضا نامتان را بنویسد. سپس بسپارید که شاهدی نام خودش را در جایی نزدیک خط امضا بنویسد (برخی از نامه‌های بازگشتی یک جای نوشتن «شاهد»‌ در نزدیک آن دارند—اگر این چنین است از آن استفاده کنید). شاهد شما باید 18 ساله یا بزرگتر باشد. بسیاری از رأی‌دهندگان از یک عضو خانواده یا دوست به عنوان شاهد استفاده می‌کنند.

اگر از مهر استفاده کنم، چه شکلی باید باشد؟

اگر شخصی با ناتوانی باشد، مهر امضای شما باید به‌صورت زیر باشد:

 1. امضای واقعی شما؛
 2. یک «علامت» یا «نشان» ‌که به عنوان امضای خود قبول کرده‌اید (مثل یک «X»)؛

  یا
   
 3. امضایی از نامتان توسط شخصی دیگر که شما به عنوان امضای خودتان قبول می‌کنید.

چه کسی می تواند از مهر امضا استفاده کند؟

دو نوع از افراد می‌توانند از مهر امضا برای ثبت‌نام برای رأی‌دهی و رأی دادن استفاده کنند:

 1. یک فرد دچار معلولیت:
  1. A.   که به‌خاطر ناتوانی قادر به نوشتن نیست؛ و
  2. B.   کسی که مهر امضا دارد.
 2. فردی غیر از شخص دارای ناتوانی که از مهر استفاده می‌کند:
  1. A.   با رضایت صریح صاحب مهر؛ و
  2. B.   در حضور مالک مهر.

 اگر امضایم تغییر کرده باشد چطور؟

اگر امضایتان تغییر کرده باشد، باید امضایتان را در سابقه با ثبت‌نام برای رأی‌دهی با استفاده از یک درخواست کاغذی به‌روزرسانی کنید. این درخواست را می‌توان پست کرد یا به دفتر انتخابات کانتی محل تحویل داد. اگر نامطمئن هستید، می‌توانید یک کپی از امضایتان را با تماس یا ایمیل دادن به دفتر انتخابات کانتی. درخواست دهید.

 اگر امضایم رد شود چه می‌شود؟

همیشه این احتمال وجود دارد که امضایتان، چه به صورت علامت یا مهر رد شود. با این حال، این بدان معنی نیست که رأیتان به حساب نیاید. شما یک فرصت دیگر دارید تا امضایی ارائه دهید که با امضای موجود در سابقه‌تان تطبیق داشته باشد، حتی اگر در کل فراموش کرده باشید که امضایتان را بیافزایید.

مأمورین انتخابات کانتی امضایی که در پاکت برگه‌رأیتان می‌زنید را با امضایتان در سابقه ثبت رأی‌دهنده مقایسه
می‌کنند (که معمولاً در مدرک ثبت‌نام رأی‌دهنده یا گواهینامه رانندگی یا کارت شناسایی ایالتی موجود می‌باشد). اگر آنها مطابقت نداشته باشند، کانتی شما باید به‌طور کتبی اطلاع دهد و یک «بیانیه تأییدیه امضا» برایتان پیوست کند تا آن را امضا کنید. کانتی شما باید این اطلاعیه و بیانیه تأیید امضا را در کمتر از 8 روز قبل از تصدیق انتخابات ارسال کند. شما باید این بیانیه را تا 5:00 بعدازظهر دو روز قبل از تصدیق انتخابات امضا کرده و باز گردانید. دفتر انتخابات
کانتی امضای جدید را با سوابقتان مقایسه خواهد کرد و اگر تطابقی وجود داشته باشد، برگه رأیتان را محسوب می‌کند.
آنها همچنین از امضای جدید به عنوان نقطه مقایسه در انتخابات آینده استفاده می‌کنند.

بیانیه تأییدیه امضای کانتی شما و دستورالعمل‌های آن نیز باید در صفحه دفتر انتخابات کانتی قابل دسترس باشد.

زمانی که برگه رأیتان را پست کردید، شما قادر خواهید بود زمانی که پست می‌شود، دریافت می‌شود و محسوب شود را از طریق Ballottrax رهگیری کنید. Ballottrax می‌تواند از طریق پیام متنی، ایمیل یا هشدار صوتی به شما اعلامیه ارسال کند.

شما همچنین می‌توانید وضعیت برگه رأی پستی یا مشروط را از طریق تلفن یا در برخی از وب‌سایت‌های کانتی
بررسی کنید.

منبع (منابع): قانون انتخابات کالیفرنیا بخش‌های 354.5‏، 3019

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.