بروشور اطلاعات مربوط به تبعیض به واسطه معلولیت: دسترسی به دادگاه‌های ایالتی کالیفرنیا

Publications
#F113.16

بروشور اطلاعات مربوط به تبعیض به واسطه معلولیت: دسترسی به دادگاه‌های ایالتی کالیفرنیا

قوانین فدرال و ایالتی هر گونه تبعیض به واسطه معلولیت توسط دادگاه‌ها را ممنوع می‌دانند و دادگاه‌ها را ملزم می‌سازند که امکانات منطقی مورد نیاز افراد دچار معلولیت به منظور شرکت کامل آنها در روند دادگاه را برای ایشان فراهم سازند.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

 قوانین فدرال و ایالتی مربوط به تبعیض به واسطه معلولیت

قوانین فدرال و ایالتی هر گونه تبعیض به واسطه معلولیت توسط دادگاه‌ها را ممنوع می‌دانند و دادگاه‌ها را ملزم می‌سازند که امکانات منطقی مورد نیاز افراد دچار معلولیت به منظور شرکت کامل آنها در روند دادگاه را برای ایشان فراهم سازند. فصل 2 (Title II) «قانون آمریکایی‌های دچار معلولیت» (ADA, Americans with Disabilities Act) تبعیض به واسطه معلولیت توسط سازمان‌ها و نهادهای ایالتی و محلی، شامل دادگاه‌ها، را ممنوع می‌داند. همچنین، فصل 2 ایجاب می‌کند که نهادها و سازمان‌های دولتی امکانات منطقی را متناسب با نیازهای افراد دچار معلولیت فراهم کنند تا تضمین گردد که این افراد از دسترسی برابر به خدمات دولتی برخوردار شوند. قسمت 504 از «قانون توانبخشی» (Rehabilitation Act) اقداماتی مشابهی را پیش‌بینی کرده که نهادها و سازمان‌های دریافت کننده بودجه‌های فدرال باید برای محافظت از افراد دچار معلولیت در برابر تبعیض اتخاذ کنند. قسمت 11135 از «قانون دولت کالیفرنیا» (California Government Code) از افراد در مقابل تبعیض توسط نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی ایالتی و محلی دریافت کننده بودجه‌های محلی محافظت می‌کند.

 حمایت از خود

 در ذیل لینک‌های دسترسی به اطلاعات ADA موجود در وب‌سایت‌های دادگاه‌های کالیفرنیا ارائه شده است:

 این وب‌سایت اطلاعات لازم برای درخواست امکانات منطقی از دادگاه را در اختیار شما قرار می‌دهد. همچنین، حاوی لینکی به فرم MC-410 جهت درخواست امکانات ونیز ویدیوی «آموزشی» برای تکمیل فرم است.

 اگر دادگاه از تأمین امکانات مورد نیاز شما مضایقه کند، شما حق درخواست بازنگری خواهید داشت. اقداماتی که اتخاذ می‌کنید به شخصی بستگی دارد که از تأمین امکانات مضایقه کرده است.

 اگر یکی از کارمندان غیر قضایی دادگاه (مثل منشی دادگاه یا کمیسیونر هیئت منصفه) با درخواست شما مخالفت کرده باشد، می‌توانید از یک کارمند قضایی (مثل قاضی یا کمیسیونر دادگاه) درخواست کنید که تصمیم اتخاذ شده را مورد بازنگری قرار دهد. همچنین، اگر فکر می‌کنید که امکانات ارائه شده کافی نیست، می‌توانید از یکی از کارمندان قضایی درخواست کنید که تصمیم اتخاذ شده را مورد بازنگری قرار دهد. کارمند قضایی بر رسیدگی یا محاکمه نظارت خواهد کرد. چنانچه رسیدگی یا محاکمه همچنان فاقد قاضی باشد، می‌توانید از قاضی ناظر دادگاه بخواهید تصمیم اتخاذ شده را مورد بازنگری قرار دهد. در هر دو صورت، باید ظرف 10 روز از تاریخ دریافت اعلان مخالفت با تأمین امکانات، برای بازنگری درخواست دهید.

 اگر یکی از کارمندان قضایی (قاضی یا کمیسیونر دادگاه) با درخواست شما مخالفت کرده باشد، می‌توانید شکایتی را برای رسیدگی فوق‌العاده در دادگاه بالاتر تسلیم نمایید. اگر فکر می‌کنید که کارمند قضایی امکاناتی ناکافی را برای شما تعیین کرده است، می‌توانید همان شکایت را تسلیم کنید. در هر دو صورت، 10 روز از تاریخ اعلان مخالفت با امکانات مورد درخواست فرصت دارید تا شکایت خود را تسلیم کنید. ممکن است برای تسلیم این شکایت به کمک و مشاوره یک وکیل حقوقی نیاز داشته باشید.

 اگر فکر می‌کنید که نسبت به شما تبعیض قائل شده‌اند، می‌توانید یک شکایت اداری را بر اساس قوانین فدرال به وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ, Department of Justice) یا بر اساس قوانین ایالتی به «اداره مسکن و اشتغال عادلانه کالیفرنیا» DFEH, California Department of Fair Employment and Housing) تسلیم کنید. شکایات DOJ باید ظرف 180 روز از تاریخ ارتکاب تبعیض تسلیم شود. شکایات DFEH باید ظرف یک سال از تاریخ ارتکاب تبعیض تسلیم شود.

 اطلاعات تماس DOJ و DFEH در ذیل ارائه شده است.

 شکایات DOJ:

U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
950 Pennsylvania Avenue, N.W. Disability Rights Section - NYAV
 Washington, D.C. 20530
 تسلیم شکایات به صورت آنلاین: https://www.ada.gov/filing_complaint.htm
 تلفن: (800)514-0301
TTY: (800)514-0383

شکایات DFEH:

 تسلیم شکایات به صورت آنلاین: https://www.dfeh.ca.gov/filing-a-complaint-online/
تلفن: (800) 884-1684 TTY: (800) 700-2320.
تسلیم شکایت از طریق پست: با شماره (800) 884-1684 تماس بگیرید و فرم شکایت مربوطه را درخواست و چاپ کنید و پس از تکمیل، آن را بفرستید. لطفاً یک مدت زمان منطقی را برای ارسال از طریق پست و رسیدگی در نظر بگیرید.

 همچنین، اگر معتقد هستید که تخلف قضایی صورت گرفته است، می‌توانید شکایتی را از طریق «کمیسیون عملکرد قضایی کالیفرنیا» (California Commission on Judicial Performance) علیه قاضی پرونده خود تسلیم کنید. کمیسیون عملکرد قضایی نمی‌تواند تصمیمی که یک کارمند قضایی اتخاذ کرده است را به خودی خود تغییر دهد؛ فقط چنانچه شما درخواست بازنگری بدهید، چنین تصمیمی را می‌توان تغییر داد. در ذیل، لینک وب‌سایتی ارائه شده است که حاوی اطلاعات بیشتری درباره نحوه تسلیم شکایت است: http://cjp.ca.gov/ .

 همچنین، شاید بد نباشد که این موضوع را به اطلاع مسئول هماهنگی ADA با قاضی ناظر آن دادگاه برسانید. برای یافتن اطلاعات تماس مسئول هماهنگی ADA با قاضی ناظر دادگاه، می‌توانید به نشانی زیر رجوع کنید: http://www.courts.ca.gov/find-my-court.htm

 دادرسی

 رسیدگی به تخلفات از قوانین فوق را می‌توان از طریق اقامه دعاوی شخصی نیز انجام داد. لطفاً توجه داشته باشید که قوانین دارای محدودیت‌مهلت‌هایی مشخص را برای تسلیم شکایت و اقامه دعوی تعیین کرده‌اند، و اگر ظرف مهلت مقرر و در چارچوب محدودیت‌های قانونی اقدام نکنید، ممکن است از حق خود برای رسیدگی به شکایتتان محروم شوید. این مهلت‌ها می‌توانند فقط دو سال از تاریخ ارتکاب تبعیض باشند.

 به علاوه، «قانون شکایات مربوط به شبه‌جرم‌های دولتی» (Government Tort Claims Act) ایجاب می‌کند که شکایت ظرف مدت شش ماه از تاریخ ارتکاب تبعیض تسلیم گردد تا بتوانید برای دریافت غرامت‌های نقدی علیه یک نهاد یا سازمان دولتی ایالتی یا محلی اقامه دعوی کنید. اطلاعات بیشتر درباره شکایات مربوط به شبه‌جرم را می‌توان در نشانی http://www.disabilityrightsca.org/pubs/522901.htm یافت. لطفاً توجه داشته باشید که این وب‌سایت لینک فرم ویژه شکایات علیه نهادها، سازمان‌ها یا کارکنان ایالتی را ارائه می‌دهد؛ لذا ممکن است این فرم برای شکایت شما مناسب نباشد. دادگاه ممکن است فرم‌های شکایت مربوط به شبه‌جرم مخصوص به خود را در وب‌سایتش ارائه داده باشد. اگر تصمیم بگیرید که شکایت خود را پیگیری کنید، باید در اسرع وقت با یک وکیل حقوقی مشورت کنید.

 ما مایل به شنیدن نظرات شما هستیم! لطفاً فرم نظرسنجی زیر را درباره نشریه‌های ما تکمیل کنید و نظر خود را درباره کیفیت کار ما بگویید! [شرکت در نظرسنجی] برای دریافت کمک و مشاوره حقوقی، با شماره 800-776-5746 تماس بگیرید یا یک فرم درخواست برای کمک را تکمیل کنید. برای همه اهداف دیگر، با شماره 916-504-5800 (ویژه کالیفرنیای شمالی) یا شماره 213-213-8000 (ویژه کالیفرنیای جنوبی) تماس بگیرید.  بودجه Disability Rights California از چندین منبع تأمین می‌گردد؛ برای مشاهده فهرست کامل تأمین کنندگان بودجه این اداره، به نشانی http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html فرمایید.