احراز شرایط برای دریافت خدمات دفتر توانبخشی

Publications
#F066.16

احراز شرایط برای دریافت خدمات دفتر توانبخشی

این میخانه به شما می گوید که چگونه از وزارت توانبخشی (DOR) خدمات دریافت کنید. DOR خدماتی برای کمک به شما در کار دارد. این میخانه به شما می گوید که چگونه DOR تصمیم می گیرد که آیا شما واجد شرایط خدمات هستید یا خیر. به شما می گوید اگر در دریافت خدمات از DOR مشکل دارید، چگونه می توانید کمک دریافت کنید.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

چه کسی واجد شرایطی برای دریافت خدمات توانبخشی شغلی از دفتر توانبخشی را تعیین می کند؟

دفتر توانبخشی (DOR) دفتر ایالتی تعیین شده توسط اداره خدمات توانبخشی (RSA) می باشد که تعیین می کند افراد واجد شرایط دریافت خدمات توانبخشی شغلی (VR) در کالیفرنیا هستند یا خیر.  

چگونه می توانم درخواست دهم؟

 1. به صورت آنلاین از طریق وبسایت دفتر توانبخشی کالیفرنیا به آدرس ذیل درخواست دهید: www.dor.ca.gov;
 2. فرم درخواست ضمیمه شده را به دفتر توانبخشی منطقه خود ایمیل کنید
 3. با دفتر تماس گرفته و برای ارسال درخواستنامه به ایمیل خود تقاضا دهید.
 4. حضوری به دفتر توانبخشی مراجعه نموده و فرم را پر کنید؛
 5. و یا اطلاعات لازم برای انجام پروسه ارزیابی را به شکل قابل قبول دیگری ارائه دهید.

دیگر اطلاعات شامل  درخواست برای خدمات از دفتر توانبخشی که در آن اطلاعات ضروری برای انجام ارزیابی و احراز شرایط و میزان اهمیت ناتوانی شما ارائه شده و باید برای انجام پروسه ارزیابی این اطلاعات را فراهم کنید. 34 C.F.R. 361.41(b)(2); 9 C.C.R. بخش 7141(b)(1)(C).

توصیه ما این است که فر درخواست خدمات توانبخشی شغلی را با ذکر تاریخ و امضا ارسال نموده و یک نسخه از آن را برای اسناد همراه خود نگه دارید.  در صورتی که فرم درخواست را پست می کنید، باید از طریق پست سفارشی این کار را انجام دهید که تا تاییدیه دریافت نیز بگیرید.  در صورتی که فرم درخواست خود را به دفتر توانبخشی محلی تحویل می دهید می توانید با درخواست مهر یا رسید تاریخ دریافت را تایید کنید.  در صورتی که به طور آنلاین درخواست بدهید، قادر به امضای درخواست در تاریخ تحویل نخواهید بود.

چه کسی واجد دریافت خدمات توانبخشی شغلی است؟

برای احراز شرایط دریافت خدمات توانبخشی شغلی، باید شرایط تعیین شده در قوانین بخش 102‎(a)(1)‎ مصوبه توانبخشی 1973 را داشته باشید (همچنین قوانین زیر را ببینید 29 U.S.C. بخش ‎722(a)(1); 34 C.F.R. بخش 361.42‎(a)‎ و 9 C.C.R‎ بخش 7062‎(a)‎.

تشخیص دفتر توانبخشی مبنی بر اینکه فرد درخواست دهنده واجد شرایط خدمات توانبخشی شغلی است یا خیر تنها بر اساس شرایط ذیل تعریف می شود:

 1. تشخیص اینکه فرد دچار نقص جسمی یا ذهنی است توسط پرسنل واجد شرایط، که لازم نیست حتما از کارکنان دفتر باشد.  
 2. تشخیص اینکه مشکل جسمی یا ذهنی فرد مانعی اساسی بر سر اشتغال فرد است توسط پرسنل واجد شرایط، که لازم نیست حتما از کارکنان دفتر باشد.
 3. تشخیص توسط مشاور توانبخشی که فرد درخواست دهنده برای حفظ، آمادگی، بازیابی و ایمنی شغلی همراستا با توانایی ها، منابع، اولویت ها، دغدغه ها، نقاط قوت، توانمندی ها، منافع و انتخاب های آگاهانه ی وی به توانبخشی شغلی نیازمند است؛ و
 4. این فرض که درخواست دهنده می تواند از تمهیدات خدمات توانبخشی در رابطه با نتایج اشتغال در شرایطی یکسان بهره ببرد.

9 C.C.R. بخش (7062(a.

نقص جسمی و ذهنی چه مواردی را تشکیل می دهد؟

«نقص جسمی ذهنی» یعنی هر گونه شرایط یا اختلال، نقص زیبایی یا عیب آناتومیک که بر یک یا چند سیستم بدن اثرگذار است، یعنی سیستم های:   عصبی، عضلانی اسکلتی، اندام حسی، تنفسی (شامل اندام تولید سخن)، قلب و عروق، تناسلی، گوارش، تناسلی ادراری، خون و لنف، پوست و غدد درون ریز، یا هر اختلال ذهنی و روانی مانند عقب ماندگی ذهنی، سندرم مغز ارگانیک، بیماری حسی روانی، و ناتوانی های موثر بر یادگیری. 9 C.C.R. بخش 7021.

آیا دفتر توانبخشی من را در ارزیابی تشخیص احراز شرایط دریافت خدمات شرکت می دهد؟

برای تشخیص احراز شرایط خدمات توانبخشی شغلی، دفتر توانبخشی باید در یکسان ترین شرایط ارزیابی ها را همراستا با نیازهای فرد و انتخاب های آگاهانه ی وی انجام دهد. 9 C.C.R. بخش 7062.  ارزیابی ها باید شامل مرور و ارزیابی داده های موجود، مشاهدات مشاور که البته محدود به آن نیست، مشاهده ی نقص آشکار، اسناد پزشکی، اسناد تحصیلات، اطلاعات ارائه شده توسط شما یا خانواده شما و تشخیص انجام شده توسط مسئولین دیگر دفاتر مربوطه است. 9 CCR بخش 7062(g)(1)(A).  تنها تا حدی که داده های موجود سطح عملکرد کنونی شما را توصیف نکنند، در دسترس نباشند، کافی یا موثر در احراز شرایط شما نباشند، دفتر توانبخشی از شما برای شرکت در ارزیابی رسمی شرایط شما برای خدمات و نیازهای شغلی درخواست می کند. 9 C.C.R. بخش ‎7062(g)(1)(B)‎.

این ارزیابی ها ممکن است شامل موارد ذیل باشد اما محدود به این ها نیز نیست:

 • شخصیت، علایق، مهارت های بین فردی، هوش و توانایی های عملکردی مرتبط، موفقیت های تحصیلی، تجربیات کاری، سازگاری های اجتماعی یا فردی، و فرصت های شغلی.  . . ، و دیگر عوامل پزشکی، روانی، روانشناختی، و عوامل محیطی، تفریحی، اجتماعی، فرهنگی، تحصیلی و شغلی مربوطه که بر نیازهای اشتغال و توانبخشی موثر است. . . 

29 U.S.C. بخش 705‎(2)(B)(iii)‎.

در صورتی که برای مشارکت در ارزیابی نیاز به خدمات یا اصلاحاتی داشته باشم باید چه کنم؟

دفتر توانبخشی باید ارزیابی را در مناسب ترین شرایط موجود همراستا با نیازها و انتخاب های آگاهانه ی شما انجام دهد. 9 C.C.R. بخش 7062.  باید پشتیبانی های مناسب توسط دفتر در ارزیابی صورت گیرد که شامل دستگاه های فناوری های یاری رسان و خدمات و دستیاری شخصی برای تامین نیازهای شما در رابطه با توانبخشی می باشد. 9 C.C.R. بخش های 7014‎(c)‎ و 7029.1‎(b)(4)‎.

علاوه بر این، شما حق درخواست اصلاحات معقولانه در سرتاسر پروسه ی توانبخشی را دارید.  به موجب بند II از مصوبه معلولیت در امریکا (ADA) و بخش 504 از مصوبه توانبخشی 1973، نهادهای عمومی یا دریافت کننده ی خدمات مالی فدرال مانند دفتر توانبخشی باید اصلاحات لازم در سیاست ها، فعالیت ها، تمرینات و پروسه های لازم را انجام داده تا فرد نیازمند خدمات با مشکلات معلولیت به خدمات دسترسی پیدا کند. 

اگر درخواست خدماتی برای ارزیابی و یا اصلاح به دفتر توانبخشی داشته اید، توصیه می کنیم درخواست خود را به صورت کتبی ارائه داده و نسخه ای از آن را پیش خود نگاه دارید.

شواهد «صریح و قانع کننده» کدامند؟

شواهد صریح و قانع کننده استانداردهای قانونی است که دفتر توانبخشی است که باید برای تشخیص نیاز شما به خدمات توان بخشی آنها را تایید کند. 29 U.S.C. بخش 722‎(a)(3)(ii)‎.

برای اینکه دفتر توانبخشی تشخیص دهد فردی از نظر پیامدهای اشتغال در شرایط یکسانی قادر به بهره وری خدمات توانبخشی نیست، باید ارزیابی های چندگانه ای انجام دهد که شامل ارزیابی شرایط و ارزیابی اشتغال حمایت شده از ارائه کننده های خدمات که نتیجه گرفته اند فرد به دلیل شدت معلولیت قادر به تامین نیازهای شخصی نیست، و در صورت لزوم ارزیابی عملکردی فعالیت های رشد مهارت با پشتیبانی لازم (شامل تکنولوژی یاری رسان) در شرایط حقیقی زندگی می باشد. 9 C.C.R. بخش7004.6.

تجربه کاری آزمایشی (TWE) چیست؟ 

تجربه کاری آزمایشی نوعی ارزیابی است که شامل اشتغال حمایت شده، آموزش حین کار و دیگر تجربیات کاری در شرایط کار حقیقی بوده تا «توانایی های فردی، توانمندی ها و ظرفیت های وی برای فعالیت در یک محیط کاری بررسی شود.» 34 C.F.R. 361.42(e)(1)‎ و ‎(2)(ii); 9 C.C.R. بخش 7029.1(a)) و b)‎.)  دفتر توانبخشی باید برنامه ی تجربه کاری آزمایشی را با در نظر گرفتن زمان کافی اجرا کند، بدینصورت که ارزیابی های تعیین شغلی مختلفی هماهنگ با برنامه مکتوب برای درخواست کننده صورت گیرد که شامل پشتیبانی کافی حین برنامه، پشتیبانی حین کار، فناوری یاری رسان، و اصلاحات لازم است پیش از اینکه دفتر توانبخشی تعیین کند فرد به دلیل شدت ناتوانی خود قادر به بهره وری از خدمات توانبخشی شغلی نمی باشد. 34 C.F.R. 361.42(e)(2); 9 C.C.R. بخش 7029.1.

دفتر توانبخشی نباید تصمیم خود مبنی بر عدم توانایی فرد برای بهره وری از خدمات توانبخشی شغلی را صرفا بر یک ارزیابی و یا تجربه کاری آزمایشی قرار دهد. 9 C.C.R. بخش ‎7004.6(b)‎.

آیا باید در برنامه تجربه کاری آزمایشی شرکت کنم؟

در صورتی که از شرکت در این برنامه سرباز زنید یا آماده ی شرکت در برنامه یا دیگر ارزیابی هایی که برای تعیین واجد شرایطی شما ضرورت دارند نباشید، دفتر توانبخشی دعوی شما را بدون تعیین واجد شرایطی مختومه می کند. 9 C.C.R. بخش 7179.  در صورتی که قصد درخواست تجدید نظر در مختومه شدن دعوی خود در دفتر توانبخشی را دارید، دفتر توانبخشی تنها باید شواهدی قوی تر از اینکه شما از مشارکت سر باز زده اید نشان دهد که معیار دلیل کمتری نسبت به شواهد صریح و قانع کننده است. 

چه کسی واجد شرایط در نظر گرفته می شود؟

 • SSDI/SSI - ذینفعان بیمه تامین اجتماعی معلولیت (SSDI) و تامین درآمد تکمیلی (SSI) واجد شرایط دریافت خدمات توانبخشی شغلی در نظر گرفته می شوند. 29 U.S.C. بخش 722‎(a)(3)(A)(i)-(ii); 34 C.F.R.‎ بخش 361.42‎(a)(3)(i)(A)-‎(B);‎ 9 C.C.R. بخش 7062.
 • دانش آموزان آموزش استثنائی - دفتر توانبخشی می تواند از تشخیص ادارات آموزشی در رابطه با این استفاده که آیا فردی متضمن تعریف «فرد معلول» بوده و باید با نهادهای آموزشی برای تسهیل گذار فرد ناتوان از آموزش استثنائی به خدمات توانبخشی شغلی همکاری کنند. 9 C.C.R. بخش های 7028.6 و 7062(g)(a)(1)(A)(3-5).

تذکر:  این افراد ممکن است در صورتی واجد شرایط نباشند که، دفتر توانبخشی تعیین کند فرد به دلیل شدت ناتوانی خود قادر به بهره وری از خدمات نیست.   دوباره، دفتر توانبخشی باید شواهد صریح و متقاعدکننده برای تشخیص خود فراهم کند که معیاردلیل محکمی است.

آیا عواملی وجود دارد که دفتر توانبخشی در تشخیص احراز شرایط من نباید در نظر بگیرد؟

بله.  دفتر توانبخشی از در نظر گرفتن موارد ذیل برای تعیین واجدشرایطی خدمات توانبخشی منع شده است:

 • طول مدت اقامت در ایالت کالیفرنیا
 • نوع ناتوانی؛
 • سن؛ 
 • جنسیت؛
 • نژاد؛ 
 • رنگ؛
 • ملیت؛ 
 • نوع پیامدهای شغلی موردانتظار؛ 
 • منبع ارجاع به خدمات توانبخشی؛
 • خدمات ویژه مورد نیاز یا هزینه پیش بینی شده خدمات؛
 • سطح درآمد درخواست کنند یا خانواده ی وی.

34 C.F.R. بخش 361.42‎(c); 9 C.C.R‎. بخش 7060‎(c).‎

در صورتی که واجد شرایط دریافت خدمات توانبخشی باشم چه زمانی مطلع خواهم شد؟

دفتر توانبخشی می تواند احراز شرایط را طی یک دوره زمانی معقول که بیش از 60 روز پس از دریافت درخواست برای خدمات نباشد تعیین کند.  این چارچوب زمانی ممکن است به دلیل انجام برنامه شغلی آزمایشی یا «شرایط استثنایی و پیش بینی نشده خارج از کنترل» دفتر توانبخشی افزایش یابد.  در این شرایط منحصر به فرد، دفتر توانبخشی و فرد می توانند برای افزایش ویژه ی زمان به توافق برسند. 29 U.S.C. بخش ‎722(‎a)(6); 34 C.F.R. بخش ‎361.41(b)(1); 9 C.C.R‎. بخش ‎7060(a)‎.

در صورتی که واجد شرایط نباشم باید چه کنم؟

درصورتی که واجد شرایط دریافت خدمات توانبخشی نباشید، دفتر باید:

 1. تنها پس از جلسه با نماینده شما تصمیم گیری نماید.
 2. به صورت کتبی یا با دیگر روش های مناسب و مطلوب ارتباطات، شما را از تشخیص خود با خبر کند، حق شما برای پیدا کردن راه حل شامل پروسه های بازبینی اجرایی و دادرسی، و همچنین کسب اطلاعات درباره خدمات موجود در سرتاسر برنامه دستیاری بیماران می باشد.
 3. درخواست خود را طی 12 ما و پس از درخواست بازبینی کنید.

مصوبه ی توانبخشی، بخش ‎102(‎‎a)(5)‎ و 9 C.C.R بخش 7098.

درصورتی که در رابطه با احراز شرایط سوال دارید می توانید با دفتر برنامه دستیاری بیماران (CAP) حقوق معلولین کالیفرنیا به شماره 5746-776-800-1 تماس حاصل نمایید.