Mga Karapatan sa Paglabas mula sa Ospital para sa mga Tumatanggap ng Medi-Cal at Medicare

Publications
#7139.08

Ipinapaliwanag ng Paglalathalang ito ang iyong mga karapatan bilang tumatanggap ng Medi-Cal o Medicare kapag pinapalabas tungo sa bahay o sa iba pang pasilidad.

 

Mag-click sa ibaba para sa isang buong nada-download na bersyon.