Medi-Cal և Medicare ստացողների հիվանդանոցից դուրս գրվելու իրավունքները

Publications
#7139.10

Medi-Cal և Medicare ստացողների հիվանդանոցից դուրս գրվելու իրավունքները

Այս հրապարակման մեջ բացատրվում են Ձեր իրավունքները՝ որպես Medi-Cal կամ  Medicare ստացող, երբ դուրս եք գրվում տուն կամ մեկ այլ հաստատություն գնալու համար: