Փոքր հայցապահանջների դատարանի ուղեցույց. Ինչպե՞ս դատական գործ հարուցել, եթե մասնավոր առևտրային կազմակերպությունը կամ անշարժ գույքի սեփականատերը Ձեր հանդեպ խտրական վերաբերմունք է դրսևորում Ձեր հաշմանդամության պատճառով:

Publications
#5206.10

Փոքր հայցապահանջների դատարանի ուղեցույց. Ինչպե՞ս դատական գործ հարուցել, եթե մասնավոր առևտրային կազմակերպությունը կամ անշարժ գույքի սեփականատերը Ձեր հանդեպ խտրական վերաբերմունք է դրսևորում Ձեր հաշմանդամության պատճառով: