Միանվագ վճարումներ և SSI իրավունակություն

Publications
#5604.10

Միանվագ վճարումներ և SSI իրավունակություն

Շատ մարդիկ հարցեր ունեն առ այն, թե ինչպես միանվագ (մեկ անգամ միայն տրվող) վճարումը կազդի իրենց Ապահովության լրացուցիչ եկամտի (SSI, Supplemental Security Income) իրավունակության վրա:  Սույն հուշաթերթիկում կքննարկվեն միանվագ վճարումները, որոնք ազդում են SSI-ի իրավունակության վրա: