برنامه های پشتیبانی از کار/انگیزه کاری XVI تحت عنوان –SSI

Publications
#5523.16

برنامه های پشتیبانی از کار/انگیزه کاری XVI تحت عنوان –SSI

این یکی از رایج ترین سؤالاتی است که از سوی مستمری بگیران تأمین اجتماعی (SSI) پرسیده می شود.

اگر کار کنم تکلیف مزایای SSI من چه خواهد شد؟

این یکی از رایج ترین سؤالاتی است که از سوی مستمری بگیران تأمین اجتماعی (SSI) پرسیده می شود.

اداره تأمین اجتماعی (SSA) برنامه های پشتیبانی کار/انگیزه کاری برگزار می کند که می تواند شما را در کسب و کارتان کمک کند.  این برنامه های پشتیبانی کار/انگیزه کاری به شما این امکان را می دهد که بخشی از درآمد، یا کل درآمد SSI و طرح MediCal خود را در زمان برگشت به کار حفظ کنید.  در ادامه توضیحاتی درباره برنامه های پشتیبانی کار/انگیزه کاری که برای مستمری بگیران تأمین اجتماعی SSI فراهم است ارائه می شود.

برنامه های پشتیبانی کار/انگیزه کاری

درآمد قابل محاسبه: اگر از تأمین اجتماعی مستمری SSI دریافت می کنید و کار هم می کنید، سازمان تأمین اجتماعی باید درآمد قابل محاسبه شما (CI) را تعیین کند.  درآمد قابل محاسبه CI، که از درآمد ناخالص ماهیانه محاسبه می شود، از پرداختی های SSI کم می شود.  به زبان دیگر میزان درآمد قابل محاسبه از چک دریافتی شما بابت SSI کسر خواهد شد.

محاسبه درآمد قابل محاسبه: برای تعیین اینکه چه مقدار از درآمد SSI شما کسر خواهد شد، سازمان تأمین اجتماعی درآمد کسب شده قابل محاسبه شما (CI) را با محاسبه معافیتها و کسر هزینه ها از درآمد ناخالص محاسبه می کند.  این هزینه ها و معافیتها عبارتند از:

 • معافیت از درآمد معمول ‏(GIE)‏ – GIE 20 دلار از درآمد شما کم می شود؛ درآمد کسب شده یا کسب نشده.
 • معافیت از درآمد کسب شده ‏(GIE)‏ – GIE 65  دلار از درآمد شما کم می شود؛ درآمد کسب شده یا کسب نشده.
 • پنجاه درصد ‏(50٪)‏ خواه ناخواه کم می شود، پنجاه درصد از این جمع جزء کسر می شود چرا که برای هر 2.00 دلاری که شما کسب درآمد کنید، تأمین اجتماعی از دریافتی SSI شما 1.00 دلار کم می کند.
 • هزینه کاری مرتبط با آسیب دیدگی ‏(IRWE)‏ یک هزینه مربوط به آسیب دیدگی است که از جیب خود پرداخت می کنید و در ازای کالا یا خدماتی که به شما امکان کار می دهد به کسی باز پرداخت نمی شود.
 • معافیت درآمد به دست آمده دانشجویی‏ (SEIE)‏ نوعی معافیت از درآمد برای دانشجوی معلولی است که کار می کند.  دانشجو باید حداکثر 22 سال داشته باشد و حداقل یک کلاس آموزشی در منزل یا مدرسه داشته باشد.
 • هزینه کاری نابینایان (BWE)‏ نوعی هزینه است که فرد نابینای مستمری بگیر SSI برای کار دریافت می کند.  فقط نابینایان می توانند BWE را دریافت کنند.
 • برنامه دستیابی به خود پشتیبانی (PASS)‏ ابزاری است که به مستمری بگیران اجازه می دهد تا بخشی از درآمد خود را برای رسیدن به یک هدف کارآموزی خاص کنار بگذارند.
 • دارایی لازم برای خود پشتیبانی (PESS)‏ نوعی دارایی است که خود-اشتغال یا پیمانکار مستقل لازم دارد تا به موفقیت در کسب و کارش برسد.  این منبع از دارایی در درآمد قابل محاسبه برای تعیین واجد شرایط بودن برای دریافت مستمری SSI به حساب نمی آید.

محاسبه میزان دریافتی SSI:  برای محاسبه میزان دریافتی SSI، سازمان تأمین اجتماعی درآمد کسب شده قابل محاسبه شما (CI) را از SSI دریافتی تان کم می کند و میزان باقیمانده، مقدار دریافتی شما خواهد بود.  در کالیفرنیا چک SSI ترکیبی از پرداختیهای دولت فدرال و ایالتی است.  چک SSI شامل موراد زیر است.

 • نرخ مزایای فدرال ‎(‎FBR) – FBR بیشترین بخش پرداختی های مزایای SSI
 • (733.00 دلار در سال 2016)‎ را تشکیل می دهد.
 • برنامه مکمل دولت - برنامه SSP بیشترین بخش پرداختی های مزایای SSI (در حال حاضر 156.40 دلار برای غیر نابینایان/211.40 دلار برای نابینایان) است که دولت کالیفرنیا می پردازد. 

مثال:  شما کار می کنید و درآمد ناخالص شما در ماه 1000.00 دلار است.  همچنین میزان
889.40 دلار (برای معلولیت) و 944.40 دلار (برای نابینایی) مزایای SSI دریافت می کنید و بیمه MediCal مرتبط با SSI دارید. 

 

پوشش بیمه ای MediCal: دسته بندیهای متفاوتی برای بیمه MediCal وجود دارد که فردی که SSI دریافت می کند، می تواند برای آنها اقدام کند.  این برنامه ها عبارتند از:

 • بیمه MediCal مرتبط با SSI - طبق قوانین تأمین اجتماعی، اگر حتی 1.00 دلار از مزایای SSI دریافت می کنید، می توانید به طور کامل تحت پوشش MediCal قرار گیرید.
 • بخش ‎1619b MediCal – بخش 1619b از قانون تأمین اجتماعی (قانون) به شما اجازه می دهد تا همچنان تحت پوشش MediCal باقی بمانید در صورتی که تنها دلیل از دست دادن مزایای SSI شما کسب درآمد بوده باشد.  می توانید بیمه MediCal خود را تا حد "آستانه" 37,805 دلار در سال 2015 حفظ کنید.  شما همچنین می توانید در مورد میزان آستانه فردی با واحد MediCal ایالتی بسته به هزینه های پزشکی شخصی تان مذاکره کنید. 250% برنامه معلولین در حال کار کالیفرنیا (250% CWD برنامه)- 250% برنامه CWD کمکهای پزشکی کالیفرنیا یا برنامه "Buy-in" است که به شما این امکان را می دهد که بیمه تمام و کمال MediCal را از طریق سیستم MediCal ایالتی خریداری کنید.
 • خط فقر سالمندان، و معلولین فدرال (A&DFPL) MediCal –  برنامه A&DFPL بیمه تمام و کمال MediCal را برای افرادی که درآمد و داراییهای لازم را دارا می باشند، فراهم می کند.  افراد نابینا نیز اگر دارای معلولیت باشند، می توانند برای برنامه A&DFPL اقدام کنند.
 • برنامه نیازمندان نیازمند به خدمات پزشکی MediCal - در برنامه نیازمندان نیازمند به خدمات پزشکی MediCal، وقتی مبتنی بر درآمد باشد، فرد ممکن است شریک پرداخت یا "سهم هزینه" داشته باشد.

 بازگردانی تسریع شده:  قانون بازگردانی تسریع شده (EXR)، از برنامه بلیط کار، بازگردانی مزایای شما را به وضعیت اول تسریع و تسهیل می کند.  تحت شرایط خاصی، اگر برای مدت دوازده (12) ماه یا بیشتر برای دریافت مزایای SSI واجد شرایط نبوده اید و درخواست جدیدی هم نداده اید، مزایای SSI شما می تواند به وضعیت اولیه بازگردانده شود.

قانون بازگردانی سریع به شما این امکان را می دهد که به سازمان تأمین اجتماعی اعلام کنید که شما دیگر درآمدی ندارید که مانع از دریافت مزایای SSI شود.  می توانید درخواست کنید که نیاز دارید تا مزایای شما به وضعیت اولیه باز گردد.  مزایای شما می تواند ظرف مدت سه تا شش هفته به حالت اولیه باز گردد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد قانون پشتیبانی از کار/انگیزه کاری تأمین اجتماعی، می توانید به وب سایت تأمین اجتماعی به آدرس www.socialsecurity.gov مراجعه کنید یا از نشریه سازمان تأمین اجتماعی یک نسخه تهیه کنید، Redbook on Employment Supports.  همچنین می توانید با هماهنگ کننده انگیزه کاری تأمین اجتماعی در محل خود، برنامه ریزی انگیزه کاری و پروژه کمکی در محله خود تماس بگیرید.  همچنین می توانید با برنامه PABSS از طریق شماره تماس 800-776-5746 تماس گرفته یا به وب سایت سازمان حقوق معلولین کالیفرنیا به آدرس www.disabilityrightsca.org مراجعه کنید.

سازمان تأمین اجتماعی این مجله را فقط از لحاظ دقت فنی مورد ارزیابی قرار می دهد؛ و این سند به منزله اسناد رسمی سازمان نیست.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.