کروناویروس (COVID-19) سلامت روان

Publications
#F125.16

کروناویروس (COVID-19) سلامت روان

این نشریه برای افراد دچار ناتوانی ذهنی است که مبتلا به COVID-19 شده اند.

 

 

Click links below for a downloadable version.