17 نکته مدافعه در آموزش استثنائی

Publications
#5130.16


17 نکته مدافعه در آموزش استثنائی

این سند نکاتی برای پیش از، حین و پس از جلسه IEP   برای کمک به شما در دفاع از کودکتان ارائه خواهد داد.

این سند نکاتی برای پیش از، حین و پس از جلسهIEP 1  برای کمک به شما در دفاع از کودکتان ارائه خواهد داد.

قبل از جلسه IEP

1.     اسناد IEP کودک خود را ساماندهی کنید

پیش از جلسه IEP کودک خود، اسناد IEP کودکتان را ساماندهی کنید. روشی برای ساماندهی انتخاب کنید که برای شما اثرگذار است. این کار به شما کمک می کند که برای جلسه آماده شوید. مطمئن شوید که اسناد به روز تمامی ارتباطات درباره کودک خود را دارید: مانند ایمیل با کارکنان مدرسه درباره کودکتان، همه درخواست های ارزیابی، برنامه های ارزیابی، و گزارش های ارزیابی؛ نسخه هایی از IEP کودک و هرگونه اعلامیه کتبی پیشین2 که ممکن است دریافت کرده باشید؛ یک نسخه از اصول رویه ای؛ کارت های گزارش و گزارش های پیشرفت؛ نمونه کار؛ و در صورت امکان یک برنامه مداخله رفتاری و هرگونه گزارش رویداد رفتاری.

2.     درخواست ارزیابی ها

ناحیه مدرسه باید دانش آموز را در تمامی حوزه های مشکوک به معلولیت ارزیابی کند. شما نیز می توانید از ناحیه مدرسه کودک خود بخواهید کودک شما را در هر حوزه مشکوک به معلولیت بررسی کند. شما نیز می توانید از ناحیه مدرسه کودک خود بخواهید کودک شما را برای هر خدماتی که ممکن است نیاز داشته باشد، مانند گفتار درمانی بررسی کند. شما باید تمام ارزیابی ها را به صورت کتبی به ناحیه مدرسه بدهید.

هنگامی که درخواست خود را مطرح کردید، ناحیه مدرسه باید طی 15 روز برنامه ارزیابی را ارائه دهد. هنگامی که این برنامه را امضا کردید و به ناحیه مدرسه برگرداندید، ناحیه مدرسه 60 روز برای تکمیل ارزیابی و تشکیل جلسه IEP فرصت دارد.

اگر با ارزیابی ناحیه مدرسه موافق نیستید، می توانید از ناحیه مدرسه درخواست کنید هزینه ارزیابی تحصیلی مستقل یا IEE را پرداخت کند. ناحیه مدرسه باید یا هزینه ارزیابی مستقل را بپردازد یا درخواست دادرسی رویه عادلانه را مطرح کند (ناحیه مدرسه باید اثبات کند که این ارزیابی درست بوده است).

3.     یک هفته پیش از جلسه IEP برای گزارش همه ارزیابی ها درخواست بدهید

ناحیه مدارس طبق قوانین فدرال و ایالتی ملزم به ارائه نسخه هایی از گزارش ارزیابی پیش از جلسه IEP هستند. اما، هیچ مدت زمانی برای ناحیه مدرسه در رابطه با تعداد روزهایی که باید پیش از جلسه IEP نسخه های گزارش های ارزیابی را به شما تحویل دهد، تعریف نشده است . از ناحیه مدرسه زودهنگام بخواهید که به شما نسخه هایی از گزارش های ارزیابی را یک هفته پیش از جلسه IEP به شما بدهد. این مسئله بسیار مهم است، چرا که باید بتوانید گزارش ها را بخوانید، سؤالاتی که ممکن است درباره گزارش داشته باشید را بپرسید و برای جلسه IEP برنامه ریزی کنید.

4.     به همراه یک دوست یا وکیل مدافع برای جلسه IEP برنامه ریزی کنید

برنامه ریزی برای جلسه IEP به همراه یک دوست یا وکیل می تواند به شما در آمادگی بهتر برای جلسه IEP کمک کند.

گروه های والدین مانند مرکز منابع خانواده، و مرکز اطلاعات و آموزش والدین ممکن است وکیل مدافعانی داشته باشند که می توانند به شما در برنامه ریزی برای جلسه IEP یا همراهی در جلسه IEP کمک کنند. یا می توانید با یک خانواده دیگر همراه شوید و به هم کمک کنید. اگر کودک شما مددجوی مرکز منطقه ای است، مسئول هماهنگی خدمات کودک شما در مرکز منطقه ای باید به شما در برنامه ریزی برای جلسه IEP کمک کند. 

همراه با یک دوست یا وکیل مدافع،

  • همه گزارش های ارزیابی ها را بخوانید،
  • اهداف خود برای جلسه IEP را شناسایی کنید،
  • اهداف IEP فعلی کودک خود و تمامی گزارش های پیشرفت مربوط به این اهداف IEP را بررسی کنید،
  • همه حوزه های نیاز کودک خود را شناسایی کنید که شامل مشکلات ویژه ای است که کودک شما دارد و مایل هستید مورد توجه ناحیه مدرسه قرار گیرد، و
  • دستیاوردهای کودک خود از زمان آخرین جلسه IEP و اینکه امیدوارید چه چیزهایی یاد بگیرند را شناسایی کنید.

هر هدفی در IEP را که مایل هستید به همراه دوست یا مدافع خود به تیم IEP پیشنهاد دهید،
بررسی کنید.

همچنین، درباره گزینه های گنجاندن کامل یا تلفیق افزایشی صحبت کنید. قانون عنوان می کند که تا بیشترین حد ممکن، همانطور که با تیم IEP بحث شده است، کودکان دچار معلولیت باید در مدارس محلات همسایه خود آموزش ببینند و در کلاس های معمولی شرکت کنند (همراه با خدمات و مساعدت های تکمیلی، در صورت لزوم). اگر متقاضی شمول کامل یا انضمام افزایشی، مانند مشارکت در گردش علمی یا فعالیت های خارج از برنامه درسی مانند باشگاه ها و ورزش ها هستید، نحوه تعامل کودک خود با کودکان بدون معلولیت در خارج از مدرسه و آنچه که موجب موفقیت آمیز بودن آن برای کودکتان می شود را شناسایی کنید.

5.     فهرستی از نکاتی که مایل به بحث درباره آن در جلسه IEP هستید، تهیه کنید

مهم نیست که چقدر برای جلسه IEP به خوبی آماده شده اید، ممکن است حین جلسه دچار اضطراب و حواسپرتی شوید. تهیه یک فهرست کتبی از نکاتی که مایل به بحث هستید و سؤالاتی که دارید مانع از فراموشی شما حین جلسه IEP خواهد شد. طی جلسه IEP، می توانید نکات بحث را علامت بزنید و پاسخ به سؤالات خود را به طور مختصر یادداشت کنید.

6.     برای ضبط جلسه IEP یک اعلامیه کتبی تحویل دهید

اگر مایل به ضبط جلسه IEP هستید، می توانید از نوار ضبط یا برنامه ضبط صدا در تلفن همراه خود برای ضبط جلسه IEP استفاده کنید. اما، تنها در صورتی می توانید جلسه را ضبط کنید که 24 ساعت قبل به ناحیه مدرسه اعلامیه ای کتبی ارائه دهید که قصد دارید جلسه را ضبط کنید. اگر جلسه IEP را ضبط می کنید، ناحیه نیز می تواند ضبط کند.

در طول جلسه IEP

7.     یک دوست، وکیل مدافع، و/یا فردی که کودک شما را می شناسد، با خود بیاورید

شما می توانید هر کسی را که بخواهید به جلسه IEP کودک خود دعوت کنید. همراهی فردی دیگر با شما همیشه ایده خوبی بوده است. به همراه آوردن فردی دیگر را مانند ارائه دهنده خدمات مراقبت روزانه، مادربزرگ و پدربزرگ، مربی و یا هر فرد دیگری که کودک شما و سبک یادگیری او را می شناسد مدنظر قرار دهید. اگر برای آوردن وکیل مدافع مانند مسئول هماهنگی خدمات مرکز منطقه ای برنامه ریزی می کنید، ممکن است لازم باشد که از قبل تاریخ جلسه را با آنها هماهنگ کنید.

8.     از پرسیدن سؤالات و اطمینان از اینکه هرگونه «اصطلاح علمی» را درک می کنید، نترسید

جلسات IEP می توانند گاهی طاقت فرسا و گیج کننده باشند، حتی اگر در گذشته در جلسات IEP
شرکت کرده باشید. پرسیدن سؤالات راهی مهم برای آگاهی و آمادگی شما است تا بتوانید از کودک خود دفاع کنید.

ناحیه مدارس باید تمامی یافته ها و توصیه ها را به زبانی قابل درک توضیح دهد. کارکنان ناحیه مدارس از همان اصطلاحات هر روزه استفاده می کنند و ممکن است فراموش کنند که دیگران معنای آنها را نمی دانند. اگر چیزی در جلسه IEP گفته شد و متوجه آن نشدید، از پرسیدن سؤال و تقاضای اطلاعات بیشتر نترسید.

9.     درباره سطح فعلی عملکرد کودک خود صحبت کنید

تیم IEP عملکرد فعلی کودک شما در حوزه های مختلف را مورد بحث قرار خواهد داد. این موضوع شامل بررسی تمامی گزارش ها و ارزیابی ها است. معلم (های) کودک شما و ارائه دهنده (های) خدمات مشاهدات خود از عملکرد کودکتان را مورد بحث قرار خواهند داد. حتما مشاهدات را خود از عملکرد کودکتان شامل نقاط قوت و/یا هرگونه دغدغه ای که درباره او دارید، مورد بحث قرار دهید.

10.     اهداف IEP سالانه را تهیه کنید و حتما برنامه ای برای نظارت مناسب پیشرفت اهداف IEP وضع کنید

تیم IEP پیشرفت کودک شما در اهداف سالانه گذشته را بررسی و سپس اهداف سالانه جدید را تهیه خواهد کرد. اگر کودک شما به یک هدف سالانه دست نیافته است، تیم IEP باید این هدف را بررسی کند. تیم IEP باید این هدف را به گونه ای تغییر دهد که برای کودک شما مناسب باشد و/یا خدمات بیشتری ارائه دهد و از کمک به کودک شما در پیشرفت در این هدف حمایت کند. تیم IEP باید با توجه به شرایط کودک شما اهدافی بلندپروازانه و چالش برانگیز تعیین کند.

هنگامی که تیم IEP اهداف سالانه جدیدی برای کودک شما تعریف کرد، باید شما را از زمان های ارائه گزارش درباره پیشرفت کودکتان در اهدافش مطلع کند. اگر کودک شما به جای استانداردهای تحصیلی عمومی ناحیه مدرسه، با استفاده از استانداردهای ارزیابی جایگزین (مانند ارزیابی پیشرفت و عملکرد دانش آموز کالیفرنیا یا به اختصار CAASPP) ارزیابی شد، IEP باید اهداف سالانه را به اهدافی کوتاه مدت تقسیم کند که در مواقع خاصی در طی سال بررسی شده تا از پیشرفت کودک در اهداف سالانه اطمینان حاصل شود. اطمینان حاصل کنید که اهداف کوتاه مدت صریح هستند و تاریخی برای ارزیابی پیشرفت در آنها تعیین شده است. اگر کودک شما قرار است با استفاده از آزمون استاندارد تحصیلی عمومی ارزیابی شود، IEP وی شامل اهداف کوتاه مدت نخواهد بود.

11.     فرصت های شمول کامل یا تلفیق و حمایت های لازم برای موفقیت را در نظر بگیرید

ناحیه مدرسه باید کمک ها و خدمات اضافی را برای حمایت از نیازهای دانش آموزان دچار معلولیت در شرایط تلفیقی فراهم کند. این خدمات می تواند شامل ناظر آموزش دیده، استفاده از نوار ضبط، یا برنامه مداخله رفتاری برای نظارت رفتار باشد.

12.     تعیین سطح کودک خود را تعریف کنید و خدمات و حمایت های مربوطه و خاص را
شناسایی کنید

هنگامی که تیم IEP اهداف سالانه را برای کودک شما تعریف کرد، تیم IEP باید درباره خدمات، حمایت ها و تعیین سطحی صحبت کند که به پیشرفت کودک شما در اهداف سالانه کمک می کند. تمامی خدمات مربوطه مانند گفتاردرمانی شامل تعداد دفعات و مدت زمان دریافت این خدمات توسط کودکتان (در روز، در هفته، در ماه، در سال) باید شناسایی شوند. 

در IEP کودک شما، تعیین سطح باید به صراحت مشخص شود. برای مثال، "ناتاشا باید به طور کامل در کلاس دوم با ناظر تمام وقت قرار گیرد و یک متخصص شمول از ناتاشا به مدت 5 ساعت در هفته پشتیبانی خواهد کرد. "شما این حق را ندارید که مدرسه را مجبور کنید از فرد خاصی در یک کلاس خاص خدمات ارائه کند، اما گزینه های خاص تعیین سطح باید با تیم IEP مورد بحث قرار گیرد.

13.     تنها در صورت رضایت IEP را امضا کنید

شما مجبور به امضای IEP در طی جلسه نیستید - می توانید برای فکر بیشتر و گفتگو با دیگران، آن را به خانه ببرید. می توانید با بخشی از IEP موافقت کنید تا خدماتی که با آنها موافق هستید شروع شوند. اگر IEP را امضا کنید و خیلی سریع نظر شما عوض شود، می توانید با نوشتن نامه کتبی به مدیر آموزش استثنائی از رضایت خود صرف نظر کنید. البته صرف نظر کردن از رضایت موجب لغو آموزش و خدماتی که پس از دادن رضایت انجام گرفته نخواهد شد، بلکه باعث لغو خدمات قبل از صرف نظر از رضایت خواهد شد. اگر شما و ناحیه مدرسه بر سر IEP پیشنهادی توافق ندارید، در عین حال که بحث شما در جلسات، مداخله یا دادرسی رویه عادلانه آینده حل و فصل می شود، آخرین IEP که با آن موافق بودید اجرا خواهد شد.

پس از جلسه IEP

14.     در صورت امکان، در کلاس/مدرسه کودک خود مشارکت کنید

والدین از وقت و بودجه های متفاوتی برخوردار هستند. می توانید با معلم یا مدرسه کودک خود تماس بگیرید و بپرسید که چگونه می توانید در مدرسه یا کلاس کودک خود کمک کنید. می توانید در کلاس طی ساعات مدرسه یا در فعالیت های مدرسه داوطلب شوید، یا اگر در طول روز شاغل هستید شاید بتوانید مطالبی را در منزل خود در عصر تهیه کنید. فعال بودن شما در کلاس/مدرسه کودکتان به شما کمک می کند که با مدرسه و کارکنان آن، شامل معلم کودکتان آشنا شوید و باعث شوید که کودکتان احساس خاص بودن کند.

15.     از کودک خود در ایجاد روابط دوستی با همکلاسی ها حمایت کنید

با هماهنگ کردن زمانی برای بازی خارج از مدرسه، به کودک خود کمک کنید که با همکلاسی
ها روابط دوستی ایجاد کند. رابطه دوستی با همکلاسی ها به کودکتان کمک می کند که بخشی از
اجتماع باشد.

16.     پیشرفت کودک خود را نظارت کنید

شاید مایل باشید که یک سیستم ارتباطی منظم با معلم کودک خود داشته باشید، مانند دفترچه یادداشتی که به مدرسه می رود و برگردانده می شود. یک دفترچه یادداشت می تواند به شما کمک کند هر خدمات و حمایت هایی که کودکتان دریافت می کند را ثبت و پیگیری کنید. همچنین می توانید برای بررسی پیشرفت کودک خود یک سیستم ارتباطی با ارائه دهندگان خدمات مربوطه کودک خود مانند متخصص گفتاردرمانی داشته باشید.

باید تاریخ اهداف پیش بینی شده برای یادگیری مهارت هایی خاص توسط کودک خود، مانند تاریخ اهداف کوتاه مدت در برنامه هدف IEP را یادداشت کنید.

17.     گزینه های موجود در صورتی که اوضاع خوب پیش نرفت

اگر معتقد هستید که ناحیه مدرسه قوانین یا رویه های آموزش استثنائی را دنبال نکرده و/یا موفق به ارائه خدمات اجباری در یک IEP امضاشده نشد، می توانید شکایت مطابقت به سازمان آموزش و پرورش کالیفرنیا ("CDE") مطرح کنید. شکایت توسط ناحیه مدرسه یا سازمان آموزش و پرورش بررسی و یک نامه کتبی تعیین "عدم مطابقت" ناحیه تهیه می شود. برای اطلاع از جزئیات، "حقوق و مسئولیت های آموزش استثنائی"، فصل 6 را ببینید.

اگر شما و ناحیه مدرسه درباره صلاحیت، تعیین سطح، نیازهای برنامه، تلفیق یا خدمات مربوطه به توافق نرسیدید، هرکدام از شما می تواند درخواست دادرسی رویه عادلانه دهد. اگر تصمیم گرفتید که درخواستی برای دادرسی رویه عادلانه بدهید، باید درخواست خود را طی دو سال از تاریخی که از حقایق مربوط به شکایت خود مطلع شدید (یا دلایلی برای اطلاع از آن داشتید) مطرح کنید. در زمان دادرسی، هر دو طرفین شواهدی به افسر دادرسی مستقل استخدام شده توسط ایالت کالیفرنیا ارائه می دهند. افسر دادرسی درباره حقایق و قانون تصمیم گیری و یک تصمیم کتبی صادر خواهد کرد. برای اطلاع از جزئیات، "حقوق و مسئولیت های آموزش استثنائی"، فصل 6 را ببینید.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

  • 1. برنامه تحصیلی فردی. این برنامه در یک جلسه حداقل به همراه والدین، معلم کودک و مدیر ناحیه مدرسه تهیه می شود.
  • 2. ناحیه باید یک اعلامیه کتبی پیشین در "مدت زمان معقول پیش از" به شما ارائه دهد که شروع یا تغییر شناسایی، ارزیابی، اجرا یا تدارک آموزش عمومی مناسب و رایگان ("FAPE") را رد می کند. اصطلاح "زمان معقول" در قانون تعریف نشده است. اطلاعیه باید دربرگیرنده خدمات یا تعیین یا اجرای رد شده توسط منطقه، توضیح برای رد درخواست، شرح هر فرآیند ارزیابی، ارزیابی، اسناد و گزارش مورد استفاده توسط ناحیه برای تصمیم گیری باشد. اطلاعیه باید همچنین شما را نسبت به حقوق شما برای به چالش کشیدن این تصمیم گیری مطلع کند. بند 34 قانون اساسی ایالات متحده، بخش 300.503؛ قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا. بخش 56500.4.