Nghĩa vụ của Người Bảo Hộ

Publications
#5514.05

Nghĩa vụ của Người Bảo Hộ

Quán rượu này giải thích người bảo quản là gì. Nó giải thích những gì một người bảo quản phải làm và những gì họ có thể làm.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

Người bảo hộ là gì?

Người bảo hộ là người được tòa chỉ định để đảm bảo quý vị có thực phẩm, nơi tạm trú và quần áo, và các dịch vụ đáp ứng nhu cầu cá nhân của quý vị. 

Ai có thể là người bảo hộ?

Chỉ có một người giám hộ hoặc người bảo hộ công mới có thể được chỉ định nếu quý vị đang được bảo hộ tạm thời theo Đạo Luật Lanterman-Petris-Short (LPS). Nếu quý vị đã được thấy là đủ điều kiện được bảo hộ LPS đầy đủ hoặc trong một năm, người bảo hộ có thể là một người thân, bạn bè hoặc một người giám hộ công hoặc tư.

Người bảo hộ phải làm gì?

Người giám hộ của một người phải đảm bảo rằng các nhu cầu cá nhân của quý vị được đáp ứng. Người giám hộ của một điền trang phải bảo vệ các vấn đề tài chính của quý vị hoặc quản lý tiền bạc của quý vị. Nói chung, một người bảo hộ có nghĩa vụ bảo vệ quý vị tránh bị ngược đãi hay bỏ rơi, và giúp quý vị hòa nhập với xã hội.

Một người bảo hộ có thể bố trí chăm sóc và bảo vệ tôi như thế nào?

Một người bảo hộ có nghĩa vụ bố trí các dịch vụ đáp ứng nhu cầu hàng ngày của quý vị, chẳng hạn như: chăm sóc sức khỏe, ăn uống, quần áo, chăm sóc cá nhân, phương tiện đi lại, giải trí, và giữ gìn nhà cửa.

Nếu người bảo hộ có quyền kiểm soát tài chính của tôi thì sao?

Trường hợp này có thể gồm có:  kiểm soát tài sản của quý vị, thanh toán các hóa đơn của quý vị, lập ngân sách, và cung cấp các khoản tiền cá nhân cho quý vị. Nếu thế, người bảo hộ phải giải trình cho quý vị và tòa án biết người đó đã chi tiền của quý vị như thế nào.

Tôi có thể tìm hiểu nghĩa vụ của người bảo hộ của tôi bằng cách nào?

Quý vị có thể hỏi người bảo hộ của mình qua điện thoại hoặc thư. Nếu không có câu trả lời, quý vị có thể viết thư cho giám sát viên. Nếu quý vị không biết tên của giám sát viên, quý vị có thể gọi cho văn phòng của người bảo hộ và yêu cầu được biết tên và địa chỉ của giám sát viên. Hoặc quý vị có thể gửi thư cho Giám Sát Viên của [Conservator’s Name]. Quý vị cũng có thể gọi điện hoặc viết thư cho luật sư của mình. Người này thường là luật sư công. Quý vị có thể đặt ra câu hỏi của mình, hoặc giải thích vấn đề của quý vị và yêu cầu được giúp đỡ.

Người bảo hộ phải tìm một nơi sinh sống cho tôi ở đâu?

Quý vị có quyền sống trong một môi trường ít hạn chế nhất, hòa hợp nhất, phù hợp với các nhu cầu cá nhân của quý vị. Đây thường là nơi quý vị có thể tiếp xúc với những người không bị khuyết tật ở mức độ cao nhất có thể. Ví dụ như, đây có thể là một căn hộ có các dịch vụ hỗ trợ. Nó có thể là một căn nhà quý vị dùng chung với người khác.

Người bảo hộ của tôi phải đưa ra quyết định giúp tôi bằng cách nào?

Người bảo hộ phải có biện pháp bảo vệ lợi ích của quý vị. Các quyết định phải dựa trên những lợi ích đã cho biết của quý vị, nếu đã biết. Điều này có nghĩa là quý vị phải cho người bảo hộ của mình biết quý vị muốn gì. Người bảo hộ có nghĩa vụ đáp ứng ưu tiên của quý vị. Điều này có nghĩa là người bảo hộ của quý vị phải tôn trọng ước nguyện của quý vị trừ khi việc đó sẽ vi phạm các trách nhiệm của người bảo hộ hoặc làm phát sinh một khoản chi phí không hợp lý đối với điền trang của quý vị.

Người bảo hộ có thể đưa ra các quyết định điều trị sức khỏe tâm thần cho tôi hay không?

Có, nếu tòa cấp quyền này cho người bảo hộ. Nếu thế, người bảo hộ cần phải cung cấp sự đồng ý có cân nhắc. Nhưng việc này phải được thực hiện khi có tham khảo ý kiến của quý vị.

Người bảo hộ có thể cho phép phẫu thuật hay không?

Nếu quý vị từ chối, không thể tiến hành phẫu thuật cho quý vị, trừ phi có lệnh tòa hoặc trường hợp khẩn cấp khi quý vị đối mặt với nguy cơ mất mạng hoặc thương tật thân thể nghiêm trọng.

Người bảo hộ phải thăm tôi bao lâu một lần?

Người bảo hộ phải thăm quý vị đủ thường xuyên để đảm bảo các nhu cầu của quý vị được đáp ứng. Tần suất thăm có thể thay đổi tùy vào tình huống sinh hoạt và nhu cầu của quý vị. Ví dụ như, tại Quận Orange người bảo hộ phải thăm một người được bảo hộ trong một cơ sở điều dưỡng ít nhất một lần mỗi tháng. Người bảo hộ cũng cần phải có tiếp xúc đủ để đảm bảo sự bố trí trong môi trường ít hạn chế nhất, hòa hợp nhất, thích hợp với các nhu cầu của quý vị.