Վարքագծի և կարգապահության գործիքակազմ

Վարքագծի և կարգապահության գործիքակազմ

Image of a young bow in a classroom. He looks frustrated and has his head in his hands looking down

Հրաժարում․ Սույն նյութերը հիմնված են տվյալ պահին գործող օրենքի վրա։Մենք փորձում ենք թարմացնել մեր նյութերը, այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոխվում են:Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք մեզ կամ այլ իրավական աղբյուրի: