Հալածանքը և հետապնդումը հաշմանդամություն ունեցող աշակերտների նկատմամբ

Publications
#5512.10

Հալածանքը և հետապնդումը հաշմանդամություն ունեցող աշակերտների նկատմամբ

Այս հրապարակումն ամփոփ ներկայացնում է հաշմանդամություն ունեցող աշակերտների նկատմամբ կիրառվող հալածանքն ու հետապնդումը: Հրապարակման մեջ.