Disability Rights California-ի «Հատուկ կրթության իրավունքներ և պատասխանատվություններ» ձեռնարկի բաժիններ՝ երկարացված ուսումնական տարվա վերաբերյալ

Publications
#8089.10

Disability Rights California-ի «Հատուկ կրթության իրավունքներ և պատասխանատվություններ» ձեռնարկի բաժիններ՝ երկարացված ուսումնական տարվա վերաբերյալ

DRC-ի «Հատուկ կրթության իրավունքներ և պատասխանատվություններ» կամ SERR ձեռնարկում ներկայացված է մի քանի բաժին՝ երկարացված ուսումնական տարվա կամ ESY ծառայությունների վերաբերյալ:

DRC-ի «Հատուկ կրթության իրավունքներ և պատասխանատվություններ» կամ SERR ձեռնարկում ներկայացված է մի քանի բաժին՝ երկարացված ուսումնական տարվա կամ ESY ծառայությունների վերաբերյալ: Ստորև SERR ձեռնարկի այն առանձին բաժիններն են, որոնցում խոսվում է ESY ծառայությունների մասին՝ որոշ թարմացումներով.

 

Հրաժարում պատասխանատվությունից: Այս հրապարակումը միայն իրավական տեղեկատվություն է և ձեր անհատական իրավիճակի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն չէ: Այն արդի է տեղադրման օրվա դրությամբ: Մենք փորձում ենք պարբերաբար թարմացնել մեր նյութերը։ Այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոփոխվում են։ Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք DRC կամ մեկ այլ իրավաբանական գրասենյակ:

 

 

Click links below for a downloadable version.