برگه اطلاعاتی حضور و غیاب (مدرسه گریزی)

Publications
#8088.16

برگه اطلاعاتی حضور و غیاب (مدرسه گریزی)

شما حق برقراری ارتباط معنادار و مشارکت در روند آموزشی دانش‌آموز خود را دارید. 

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

 1. شما حق برقراری ارتباط معنادار و مشارکت در روند آموزشی دانش‌آموز خود را دارید. 
  *در رابطه با مکان‌ها، خدمات، پشتیبانی، IEP، طرح‌های 504، ESY، مدرسه تابستانی.
 2. حق دارید هر چند بار که برای درک اتفاقات جاری نیاز است، هر سؤالی بپرسید و به نگرانی‌هایی که ممکن است در مورد فرآیند و تحصیلات دانش‌آموزتان داشته باشید، رسیدگی کنید.
 3. حق دارید که درخواست کنید خط مشی‌های ناحیه را ببینید.
  *به صورت کتبی درخواست کنید.
 4. شما این حق را دارید که یک نفر برای حمایت با شما در جلسات شرکت کند.
  *دوست، بستگان، دکتر، درمانگر، مددکار پرونده و غیره.
 5. شما این حق را دارید که به تعداد مورد نیاز برای رسیدگی به تحصیلات دانش آموز خود درخواست جلسه کنید.
  *به صورت کتبی درخواست کنید.
 6. شما حق دارید یادداشت برداری کنید و آنها را به هر یک از یادداشت‌ها و اسناد جلسه پیوست کنید.
 7. حق دارید جلسه IEP را به شکل صوتی ضبط کنید.
  *حداقل 24 ساعت قبل از جلسه به صورت کتبی درخواست کنید.
 8. حق دارید تقاضای ارزشیابی کنید.
  *به صورت کتبی درخواست کنید.
 9. اگر با نتایج ارزیابی موافق نیستید، حق درخواست «ارزشیابی مستقل آموزش» (IEE) را دارید.
  *به صورت کتبی درخواست کنید.
 10. شما این حق را دارید که قبل از امضا در مورد مسائل فکر کنید.
  *به یاد داشته باشید که خدمات تا زمانی که امضا نشده‌اند شروع نمی‌شوند. اما خدمات قدیمی در صورت امکان ادامه خواهند داشت.
 11. شما حق دارید با برخی موارد موافقت کنید و با برخی دیگر مخالف باشید.
  *تا جای ممکن مشخص کنید که با چه چیزی موافق و با چه چیزی مخالف هستید.
 12. شما حق طرح شکایت روند عادلانه/ عدم متابعت دارید.