Cùng Phát Triển Lớn Mạnh: Hỗ Trợ Khách Hàng Của Trung Tâm Khu Vực Việt Nam & Nhật Bản

(Thông dịch tiếng Nhật và tiếng Việt đồng thời có sẵn cho tất cả các buổi)
Latest News

Cùng Phát Triển Lớn Mạnh: Hỗ Trợ Khách Hàng Của Trung Tâm Khu Vực Việt Nam & Nhật Bản

Các khách hàng và gia đình người Nhật Bản và Việt Nam được mời tham gia Văn Phòng Bênh Vực Quyền Lợi Khách Hàng (OCRA) để tạo ra sức mạnh và kiến thức về quyền và dịch vụ dành cho người khuyết tật trong cộng đồng Châu Á. Việc có một cộng đồng hỗ trợ rất có giá trị trong việc điều hướng các hệ thống đầy thách thức, chẳng hạn như các dịch vụ của trung tâm khu vực. Hãy tham gia để học hỏi và được truyền cảm hứng!   

OCRA sẽ cung cấp hai buổi đào tạo trực tuyến MIỄN PHÍ vào ngày 29 tháng Chín. Buổi 1 sẽ giảng dạy về những mẹo bênh vực cơ bản và quan trọng để giúp quý vị nhận được dịch vụ cho bản thân hoặc người thân của mình. Buổi 2 sẽ giới thiệu về chương trình tự xác định. Hãy chọn buổi hội thảo phù hợp nhất với quý vị hoặc quý vị có thể chọn tham gia cả hai buổi.

Hội thảo này dành cho những người nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực, gia đình và nhóm hỗ trợ của họ.  Ngoài ra, bất cứ ai muốn tìm hiểu về cộng đồng người Nhật và người Việt cũng có thể tham gia.

Quý vị sẽ tìm hiểu gì:

Buổi 1: Chào Mừng và Khái Niệm Cơ Bản Về Bênh Vực: Mẹo Giúp Quý Vị Nhận Được Dịch Vụ Cho Bản Thân Hoặc Người Thân Của Mình

Hãy cùng OCRA khởi động sự kiện thú vị này. Buổi hội thảo này sẽ cung cấp cho khách hàng của trung tâm khu vực một góc nhìn tổng quan về các dịch vụ có sẵn từ trung tâm khu vực. Quý vị sẽ tìm hiểu cách yêu cầu dịch vụ tại các cuộc họp Chương Trình Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân (Individual Program Plan, IPP) và những điều cần làm khi trung tâm khu vực từ chối. Khách hàng và gia đình cũng sẽ chia sẻ câu chuyện của họ về việc nhận dịch vụ. Buổi hội thảo này cũng sẽ có bài phát biểu khai mạc đến từ diễn giả chính của chúng tôi, Thị Trưởng Thành Phố San Bernardino, Helen Tran. Bà sẽ chia sẻ về niềm đam mê dành cho quyền của trẻ em khuyết tật, cũng như câu chuyện về người cháu trai mắc chứng tự kỷ của mình.

Buổi 2: Giới Thiệu Về Chương Trình Tự Xác Định

Các chuyên gia sẽ cung cấp góc nhìn tổng quan về hệ thống trung tâm khu vực truyền thống và Chương Trình Tự Xác Định. Với tư cách là khách hàng của trung tâm khu vực, quý vị cũng sẽ tìm hiểu về sự khác biệt giữa hai hệ thống để quyết định xem Chương Trình Tự Xác Định có phù hợp với mình hay không.  Khách hàng và gia đình sẽ chia sẻ câu chuyện của mình về việc tham gia Chương Trình Tự Xác Định. 

Khi Nào:
Ngày 29 tháng Chín năm 2023
9:00 SA – 1:00 CH
Giờ Thái Bình Dương

Đăng Ký Ngay Hôm Nay

Diễn Giả Chính

Helen Tran, Mayor of San Bernardino

Helen Tran, Thị Trưởng Thành Phố San Bernardino

Helen Tran là thị trưởng thành phố San Bernardino, người Mỹ gốc Á đầu tiên được bầu tại thành phố San Bernardino và cũng là thị trưởng người Việt đầu tiên tại Hoa Kỳ. Là con gái của một người tị nạn Việt Nam, Tran lớn lên ở San Bernardino và trở thành một công chức, lãnh đạo tổ chức phi lợi nhuận và mẹ ba con.

 

Đăng ký hội thảo trực tuyến


Sau khi đăng ký, quý vị sẽ nhận được email có chứa liên kết để đăng nhập vào sự kiện.

Nếu quý vị cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với Điều Phối Viên Ngoại Tuyến Alondra Castillo trước ngày 15 tháng Chín năm 2023 theo số (213) 213-8131 hoặc Alondra.Castillo@disabilityrightsca.org
Trung Tâm Khu Vực

Chọn buổi hội thảo mà quý vị muốn tham dự:

Xin Lưu Ý: Chọn một hoặc cả hai buổi hội thảo. Mỗi buổi hội thảo sẽ có liên kết zoom riêng.
Ngày: 29 tháng Chín năm 2023
Giờ: 9:00 SA - 11:15 SA
Ngày: 29 tháng Chín năm 2023
Giờ: 11:30 SA - 1:00 CH