Virus Corona (COVID-19) - Quyền của Người bị Khuyết Tật về Trí Tuệ và Phát Triển Sống Một Mình hoặc Sống Cùng Gia Đình

Publications
#F127.05

Virus Corona (COVID-19) - Quyền của Người bị Khuyết Tật về Trí Tuệ và Phát Triển Sống Một Mình hoặc Sống Cùng Gia Đình

Thông tin này dành cho người bị khuyết tật về trí tuệ và phát triển sống một mình hoặc sống cùng gia đình và nhận các dịch vụ từ các “trung tâm khu vực”.

 

 

Click links below for a downloadable version.