Virus Corona (COVID-19) - Quyền của Người bị Khuyết Tật về Trí Tuệ và Phát Triển Sống Một Mình hoặc Sống Cùng Gia Đình

Publications
#F127.05

Thông tin này dành cho người bị khuyết tật về trí tuệ và phát triển sống một mình hoặc sống cùng gia đình và nhận các dịch vụ từ các “trung tâm khu vực”.

 

Nhấp vào liên kết dưới đây để có phiên bản tải về đầy đủ.